Dokument & lagar (1 111 träffar)

Motion 2013/14:U24 av Urban Ahlin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:U24 av Urban Ahlin m.fl. (S) med anledning av skr. 2013/14:154 Genomförandet av samstämmighetspolitiken för utveckling – fokus: den globala utmaningen migrationsströmmar S31007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2013/14:UU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:U24 av Urban Ahlin m.fl. (S) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:U20 av Karin Åström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:U20 av Karin Åström m.fl. (S) med anledning av skr. 2013/14:90 Nordiskt samarbete 2013 S31006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen i avsnittet om det nordiska samarbetet. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2013/14:UU3
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2013/14:U20 av Karin Åström m.fl. (S) (doc, 93 kB)

Motion 2013/14:U17 av Urban Ahlin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:U17 av Urban Ahlin m.fl. (S) med anledning av skr. 2013/14:131 Biståndspolitisk plattform S31008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen i avsnittet Översyn. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2013/14:UU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2013/14:U17 av Urban Ahlin m.fl. (S) (doc, 70 kB)

Motion 2013/14:U11 av Urban Ahlin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:U11 av Urban Ahlin m.fl. (S) med anledning av skr. 2013/14:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2013 S20008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen i avsnittet Inledning. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2013/14:UU10
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 22 avslag, 1 bifall,

Motion 2013/14:U11 av Urban Ahlin m.fl. (S) (doc, 165 kB)

Motion 2013/14:U7 av Urban Ahlin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:U7 av Urban Ahlin m.fl. (S) med anledning av skr. 2013/14:50 Riksrevisionens rapport om Sverige i Arktiska rådet S31005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att hörsamma Riksrevisionens rekommendationer. Motivering Sveriges


Utskottsberedning: 2013/14:UU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:U7 av Urban Ahlin m.fl. (S) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:U303 av Urban Ahlin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:U303 av Urban Ahlin m.fl. (S) En rättvis värld S31002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 1 Inledning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 2.1 Inledning


Utskottsberedning: 2013/14:KU1 2013/14:KU18 2013/14:NU13 2013/14:UU10 2013/14:UU11 2013/14:UU12 2013/14:UU13 2013/14:UU14 2013/14:UU15 2013/14:UU18 2013/14:UU19 2013/14:UU2 2013/14:UU3 2013/14:UU7 2013/14:UU9
Riksdagsbeslut (105 yrkanden): 105 avslag

Motion 2013/14:U303 av Urban Ahlin m.fl. (S) (doc, 570 kB)

Motion 2013/14:U298 av Urban Ahlin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:U298 av Urban Ahlin m.fl. (S) Budgetproposition för 2014 utgiftsområde 7 S31003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens föreslagna kapitaltillskott till Swedfund International AB på 400 000 000 kronor under 2014; dessa medel ska kvarstå i anslaget 1:1 och disponeras


Utskottsberedning: 2013/14:UU2
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2013/14:U298 av Urban Ahlin m.fl. (S) (doc, 72 kB)

Motion 2013/14:Fi293 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fi293 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) Upphandlingspolicy till stöd för sociala företag S19231 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge möjlighet för organisationer och företag som verkar inom den sociala ekonomin


Utskottsberedning: 2013/14:FiU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fi293 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (doc, 61 kB)

Motion 2013/14:Fi286 av Lena Sommestad m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fi286 av Lena Sommestad m.fl. (S) Nej till vinst som drivkraft i välfärden S19147 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vinstintressen inte ska vara styrande i offentligt finansierad välfärd. Motivering Idag


Utskottsberedning: 2013/14:FiU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fi286 av Lena Sommestad m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:T516 av Åsa Lindestam m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:T516 av Åsa Lindestam m.fl. (S) Skärpt lagstiftning mot olaglig tung trafik S6109 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skärpt lagstiftning mot oseriösa åkare som trafikerar vägnätet. Motivering En stor del av


Utskottsberedning: 2013/14:TU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2013/14:T516 av Åsa Lindestam m.fl. (S) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:T474 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:T474 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S) Färdtjänstregler S4218 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillämpningen av färdtjänstreglerna. Motivering Färdtjänsttillstånd ska, enligt lagen, ges till funktionshindrade


Utskottsberedning: 2013/14:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:T474 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:So675 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:So675 av Monica Green m.fl. (S) Läsbara innehållsförteckningar S18187 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att branschen och tillsynsmyndigheten måste ta ett större ansvar för läsbara innehållsförteckningar på


Utskottsberedning: 2013/14:SoU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:So675 av Monica Green m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:Sk404 av Kerstin Engle m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sk404 av Kerstin Engle m.fl. (S) Förstärkt arbete mot internationell skatteflykt S4176 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett starkt och tydligt engagemang i arbetet mot skatteflykt. Motivering I många länder


Utskottsberedning: 2013/14:SkU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sk404 av Kerstin Engle m.fl. (S) (doc, 63 kB)

Motion 2013/14:Sf376 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf376 av Börje Vestlund m.fl. (S) Asylrätt för hbt-personer S25112 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att även transpersoner som förföljs i sitt hemland på grund av könsidentitet eller könsuttryck ska omfattas


Utskottsberedning: 2013/14:SfU2 2013/14:SfU6
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2013/14:Sf376 av Börje Vestlund m.fl. (S) (doc, 70 kB)

Motion 2013/14:Sf374 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf374 av Carina Ohlsson m.fl. (S) Stöd för verksamhet för vuxna asylsökande S25113 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av stöd för verksamhet för vuxna asylsökande. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2013/14:SfU2 2013/14:UbU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Sf374 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (doc, 61 kB)

Motion 2013/14:Sf364 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf364 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S) Kvinno- och barnfattigdom S19206 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ensamstående kvinnors ekonomi. Motivering Stora investeringar har gjorts för att kunna kombinera


Utskottsberedning: 2013/14:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sf364 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:Sf354 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf354 av Hillevi Larsson m.fl. (S) Underhållsstödet S25074 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att underhållsstödet bör höjas med 50 kronor per barn och månad. Motivering Underhållsstöd för barn till särlevande


Utskottsberedning: 2013/14:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sf354 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:N407 av Kerstin Haglö m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:N407 av Kerstin Haglö m.fl. (S) Elprisområden S25157 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om elprisområden. Motivering Sedan 1 november 2011 är Sverige uppdelat i fyra elprisområden. Tanken bakom är att elpriset


Utskottsberedning: 2013/14:NU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:N407 av Kerstin Haglö m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:K375 av Lena Sommestad m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:K375 av Lena Sommestad m.fl. (S) Kompetensutvidgade bestämmelser för kommunal tolkförmedling S19081 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för kompetensutvidgande bestämmelser för kommunal tolkförmedling. Motivering Tolkning


Utskottsberedning: 2013/14:KU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:K375 av Lena Sommestad m.fl. (S) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:Ju415 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju415 av Carina Ohlsson m.fl. (S) Allmän rättshjälp vid bodelning S18183 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten för kvinnor att få rätt att söka allmän rättshjälp vid bodelning. Motivering Kvinnojourernas


Utskottsberedning: 2013/14:JuU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ju415 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (doc, 57 kB)