Dokument & lagar (77 656 träffar)

Motion 2018/19:562 av Maria Nilsson (L)

Motion till riksdagen 2018/19:562 av Maria Nilsson L Öka säkerheten för den judiska nationella minoriteten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om initiera en plan för hur den judiska minoritetens trygghet och säkerhet kan säkerställas och tillkännager detta för regeringen.

2018-11-20

Motion 2018/19:562 av Maria Nilsson (L) (docx, 78 kB) Motion 2018/19:562 av Maria Nilsson (L) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:561 av Maria Nilsson (L)

Motion till riksdagen 2018/19:561 av Maria Nilsson L Fler centrum för svåra förlossningsskador Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa nationella riktlinjer för förlossningsvården där det framgår att antalet centrum för riktigt svåra förlossningsskador behöver

2018-11-20

Motion 2018/19:561 av Maria Nilsson (L) (docx, 86 kB) Motion 2018/19:561 av Maria Nilsson (L) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:560 av Maria Nilsson (L)

Motion till riksdagen 2018/19:560 av Maria Nilsson L Fördjupa Göteborgs hamn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten till att ta in en fördjupning av Göteborgs hamn i Trafikverkets prioriteringar för kommande år och tillkännager detta för regeringen.

2018-11-20

Motion 2018/19:560 av Maria Nilsson (L) (docx, 75 kB) Motion 2018/19:560 av Maria Nilsson (L) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:559 av Maria Nilsson (L)

Motion till riksdagen 2018/19:559 av Maria Nilsson L Inför Magnitskij sanktioner i Sverige och EU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige samt EU inför så kallade Magnitskij sanktioner och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sergej Magnitskij dog under

2018-11-20

Motion 2018/19:559 av Maria Nilsson (L) (docx, 76 kB) Motion 2018/19:559 av Maria Nilsson (L) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:558 av Maria Nilsson (L)

Motion till riksdagen 2018/19:558 av Maria Nilsson L Mer vätgas för ett fossilfritt Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om öka antalet tankställen för vätgasbilar samt centralisera satsningen på vätgas till en region som får utgöra pilotregion i arbetet och tillkännager

2018-11-20

Motion 2018/19:558 av Maria Nilsson (L) (docx, 86 kB) Motion 2018/19:558 av Maria Nilsson (L) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:557 av Maria Nilsson (L)

Motion till riksdagen 2018/19:557 av Maria Nilsson L Förbättrat miljöarbete på kommunal nivå Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om inrätta nationella riktlinjer för kommunernas miljöarbete, uppföljningsverktyg och sanktioneringsmekanismer och tillkännager detta för regeringen.

2018-11-20

Motion 2018/19:557 av Maria Nilsson (L) (docx, 86 kB) Motion 2018/19:557 av Maria Nilsson (L) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:556 av Maria Nilsson (L)

Motion till riksdagen 2018/19:556 av Maria Nilsson L Romskt förvaltningsområde för att öka romsk inkludering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om införa ett romskt förvaltningsområde och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det pågår för tillfället en rad olika

2018-11-20

Motion 2018/19:556 av Maria Nilsson (L) (docx, 76 kB) Motion 2018/19:556 av Maria Nilsson (L) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:555 av Maria Nilsson (L)

Motion till riksdagen 2018/19:555 av Maria Nilsson L Utred Skolinspektionens verktyg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utredning behöver tillsättas för att identifiera metoder för hur Skolinspektion kan få bättre och starkare verktyg för att upptäcka missförhållande

2018-11-20

Motion 2018/19:555 av Maria Nilsson (L) (docx, 83 kB) Motion 2018/19:555 av Maria Nilsson (L) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:554 av Maria Nilsson (L)

Motion till riksdagen 2018/19:554 av Maria Nilsson L Ett reformerat komvux på grundläggande nivå Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för ett reformerat grundvux och tillkännager detta för regeringen. Motivering Antal personer som är inskrivna

2018-11-20

Motion 2018/19:554 av Maria Nilsson (L) (docx, 76 kB) Motion 2018/19:554 av Maria Nilsson (L) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:553 av Maria Nilsson (L)

Motion till riksdagen 2018/19:553 av Maria Nilsson L Elevhälsa på komvux Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla kommuner ska erbjuda elevhälsa på komvux och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag har alla elever från förskoleklass upp till och med gymnasiet

2018-11-20

Motion 2018/19:553 av Maria Nilsson (L) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:553 av Maria Nilsson (L) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:552 av Lina Nordquist m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:552 av Lina Nordquist m.fl. L Ett jämställt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Sverige utgår från OECD-ländernas jämställdhetsklassificering av bistånd samt förbättrar arbetet med återapporteringskraven för att på så sätt säkerställa

2018-11-20

Motion 2018/19:552 av Lina Nordquist m.fl. (L) (docx, 86 kB) Motion 2018/19:552 av Lina Nordquist m.fl. (L) (pdf, 83 kB)

Motion 2018/19:551 av Lina Nordquist (L)

Motion till riksdagen 2018/19:551 av Lina Nordquist L Akademiska Hus uppdrag stärk lärosätenas autonomi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ägardirektiven till Akademiska hus bör ändras, så att bolaget ges i uppdrag att vara stöttande och behjälpligt då lärosäten

2018-11-20

Motion 2018/19:551 av Lina Nordquist (L) (docx, 86 kB) Motion 2018/19:551 av Lina Nordquist (L) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:534 av Helena Gellerman (L)

Motion till riksdagen 2018/19:534 av Helena Gellerman L Energiomställningens förutsättningar elnät och elektrifiering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att dra tillbaka den nya intäktsförordningen för att underlätta för framtida investeringar i elnätet och tillkännager

2018-11-19

Motion 2018/19:534 av Helena Gellerman (L) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:534 av Helena Gellerman (L) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:533 av Lina Nordquist och Helena Gellerman (båda L)

Motion till riksdagen 2018/19:533 av Lina Nordquist och Helena Gellerman båda L Låt människor i nöd hittas enklare när de ringer 112 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör utredas huruvida lagen om elektronisk kommunikation kan ändras för att tillåta automatisk

2018-11-19

Motion 2018/19:533 av Lina Nordquist och Helena Gellerman (båda L) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:533 av Lina Nordquist och Helena Gellerman (båda L) (pdf, 83 kB)

Motion 2018/19:532 av Robert Hannah och Juno Blom (båda L)

Motion till riksdagen 2018/19:532 av Robert Hannah och Juno Blom båda L Avskaffa preliminärskatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa preliminärskatten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag förväntas företag betala skatt för inkomster som

2018-11-19

Motion 2018/19:532 av Robert Hannah och Juno Blom (båda L) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:532 av Robert Hannah och Juno Blom (båda L) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:531 av Robert Hannah m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:531 av Robert Hannah m.fl. L Adoptioner för samkönade par Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska utreda ifall samkönade par vid adoptionsansökningar diskrimineras av svenska adoptionsförmedlare eller deras lokala partner och

2018-11-19

Motion 2018/19:531 av Robert Hannah m.fl. (L) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:531 av Robert Hannah m.fl. (L) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:530 av Robert Hannah och Arman Teimouri (båda L)

Motion till riksdagen 2018/19:530 av Robert Hannah och Arman Teimouri båda L Förbjud terapi som ska bota hbtq-personer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en kartläggning av fenomenet omvandlingsterapi bör göras och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer

2018-11-19

Motion 2018/19:530 av Robert Hannah och Arman Teimouri (båda L) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:530 av Robert Hannah och Arman Teimouri (båda L) (pdf, 79 kB)

Motion 2018/19:529 av Robert Hannah (L)

Motion till riksdagen 2018/19:529 av Robert Hannah L Förbjud social förtur för återvändande terrorister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återvändande terrorister inte utan att ta ansvar för sina brott ska beredas förtur till bostäder genom s.k. sociala kontrakt

2018-11-19

Motion 2018/19:529 av Robert Hannah (L) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:529 av Robert Hannah (L) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:528 av Robert Hannah (L)

Motion till riksdagen 2018/19:528 av Robert Hannah L Landsförräderi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda att i 22 kap. brottsbalken införa en ny bestämmelse som innebär att svenska medborgare som strider mot främmande makter som det svenska försvaret militärt

2018-11-19

Motion 2018/19:528 av Robert Hannah (L) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:528 av Robert Hannah (L) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:527 av Johan Pehrson (L)

Motion till riksdagen 2018/19:527 av Johan Pehrson L Fler läkare, fler utbildningsplatser och rakare finansiering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för fler utbildningsplatser och rakare finansiering vid Örebros universitet och tillkännager

2018-11-19

Motion 2018/19:527 av Johan Pehrson (L) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:527 av Johan Pehrson (L) (pdf, 73 kB)