Dokument & lagar (1 222 träffar)

Motion 2017/18:2711 av Johan Büser och Anna Johansson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2711 av Johan Büser och Anna Johansson båda S Sveriges engagemang för Västsahara Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten för regeringen att uppmana svenska företag och offentlig sektor att inte ha verksamhet i det ockuperade


Utskottsberedning: 2017/18:NU11 2017/18:UU10 2017/18:UU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:2711 av Johan Büser och Anna Johansson (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2711 av Johan Büser och Anna Johansson (båda S) (pdf, 73 kB)

Motion 2017/18:2710 av Lawen Redar m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2710 av Lawen Redar m.fl. S Märkning av varor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör analysera behovet av lagändringar i syfte att ursprungsmärka varor och produkter från bosättningarna på ockuperad mark och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:UU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:2710 av Lawen Redar m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2710 av Lawen Redar m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Motion 2017/18:2681 av Åsa Westlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2681 av Åsa Westlund m.fl. S Hbt i hela världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nordiskt samarbete i hbt-frågor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ändring av regelverket


Utskottsberedning: 2017/18:AU10 2017/18:KU34 2017/18:SfU15 2017/18:UU18 2017/18:UU2
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2017/18:2681 av Åsa Westlund m.fl. (S) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:2681 av Åsa Westlund m.fl. (S) (pdf, 86 kB)

Motion 2017/18:2680 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2680 av Carina Ohlsson m.fl. S Vapenexport med demokratikriterier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om när statusen för demokrati och mänskliga rättigheter eller om ett land är i väpnad konflikt är ett hinder för svensk vapenexport och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:UU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2680 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2680 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2017/18:2679 av Thomas Strand och Eva-Lena Gustavsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2679 av Thomas Strand och Eva-Lena Gustavsson båda S Religion och utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att medvetenhet och kunskap om religionens roll i utvecklingsarbetet måste öka, både på politisk nivå och på myndighetsnivå,


Utskottsberedning: 2017/18:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2679 av Thomas Strand och Eva-Lena Gustavsson (båda S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2679 av Thomas Strand och Eva-Lena Gustavsson (båda S) (pdf, 75 kB)

Motion 2017/18:2635 av Lawen Redar m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2635 av Lawen Redar m.fl. S Erkänn det kurdiska folkets rätt till självbestämmande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska erkänna det kurdiska folkets rätt till självbestämmande och tillkännager detta för regeringen. Kurder


Utskottsberedning: 2017/18:UU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2635 av Lawen Redar m.fl. (S) (docx, 66 kB) Motion 2017/18:2635 av Lawen Redar m.fl. (S) (pdf, 106 kB)

Motion 2017/18:2604 av Kent Härstedt (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2604 av Kent Härstedt S Import av krigsmateriel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om import av krigsmateriel och tillkännager detta för regeringen. Motivering All handel med vapen och försvarsmateriel ska kontrolleras med strikta internationella


Utskottsberedning: 2017/18:UU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2604 av Kent Härstedt (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2604 av Kent Härstedt (S) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:2603 av Fredrik Lundh Sammeli och Helén Pettersson i Umeå (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2603 av Fredrik Lundh Sammeli och Helén Pettersson i Umeå båda S Dawit Isaak måste friges Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kampen för att få Dawit Isaak fri och om att Sverige som nation bör stå upp för det fria ordet och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2603 av Fredrik Lundh Sammeli och Helén Pettersson i Umeå (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2603 av Fredrik Lundh Sammeli och Helén Pettersson i Umeå (båda S) (pdf, 74 kB)

Motion 2017/18:2602 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2602 av Monica Green m.fl. S Menstruationsskydd i bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om alla flickors och kvinnors rätt till menstruationsskydd, att undervisningen om mens måste öka och att tabun omkring mens måste bort, och detta tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2602 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2602 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:1844 av Hanna Westerén och Laila Naraghi (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1844 av Hanna Westerén och Laila Naraghi båda S Initiativ för ett fördjupat Östersjösamarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett fördjupat Östersjösamarbete och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Östersjön syns några av


Utskottsberedning: 2017/18:UU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1844 av Hanna Westerén och Laila Naraghi (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1844 av Hanna Westerén och Laila Naraghi (båda S) (pdf, 73 kB)

Motion 2017/18:1834 av Mathias Tegnér (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1834 av Mathias Tegnér S Marint reservat på Arktis Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om marint reservat på Arktis och tillkännager detta för regeringen. Arktis och isen Genom åren har det funnits olika definitioner av Arktis. En geografisk


Utskottsberedning: 2017/18:UU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1834 av Mathias Tegnér (S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1834 av Mathias Tegnér (S) (pdf, 77 kB)

Motion 2017/18:1832 av Lena Hallengren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1832 av Lena Hallengren m.fl. S Rätt till fri abort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om rätten till fri abort och behovet av att globalt påverka kvinnors rätt till fri abort och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige lagstiftades


Utskottsberedning: 2017/18:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1832 av Lena Hallengren m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1832 av Lena Hallengren m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2017/18:1793 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1793 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist båda S Samarbete över gränserna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av ökat nordiskt samarbete över gränserna och tillkännager detta för regeringen. Motivering När världen blir mer


Utskottsberedning: 2017/18:UU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1793 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1793 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S) (pdf, 78 kB)

Motion 2017/18:1644 av Thomas Strand (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1644 av Thomas Strand S 50 år av ockupation måste få ett slut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om situationen i Israel och Palestina samt vikten av att Sverige kraftfullt via FN och EU arbetar för en tvåstatslösning och att internationell


Utskottsberedning: 2017/18:UU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1644 av Thomas Strand (S) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:1644 av Thomas Strand (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2017/18:1463 av Magnus Manhammar (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1463 av Magnus Manhammar S Märk varor från ockuperade områden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheterna att märka varor från ockuperade områden och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan 1967 ockuperar


Utskottsberedning: 2017/18:UU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1463 av Magnus Manhammar (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1463 av Magnus Manhammar (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2017/18:1462 av Yilmaz Kerimo (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1462 av Yilmaz Kerimo S Religiösa och etniska minoriteter i Irak och Syrien Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige i FN bör ta initiativ till att den religiösa och etniska mosaiken bevaras, att minoriteters, såsom assyriers/syrianers/kaldéers,


Utskottsberedning: 2017/18:UU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1462 av Yilmaz Kerimo (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1462 av Yilmaz Kerimo (S) (pdf, 63 kB)

Motion 2017/18:1387 av Jamal El-Haj (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1387 av Jamal El-Haj S Bosättningar och Jerusalem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den israeliska bosättarpolitiken måste upphöra och Jerusalems delade status respekteras och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2017/18:UU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:1387 av Jamal El-Haj (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1387 av Jamal El-Haj (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2017/18:1366 av Lena Emilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1366 av Lena Emilsson m.fl. S Öresundsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av en nationell strategi för Öresundsregionen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: TU 2017/18:UU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:1366 av Lena Emilsson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1366 av Lena Emilsson m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2017/18:1361 av Åsa Westlund (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1361 av Åsa Westlund S Västsahara Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att med kraft fortsätta arbetet för västsahariernas rätt till en egen stat och deras rätt att själva besluta om sin framtid, inte minst inom ramen för FN, och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:SkU1 2017/18:UU14
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2017/18:1361 av Åsa Westlund (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1361 av Åsa Westlund (S) (pdf, 65 kB)

Motion 2017/18:1355 av Jamal El-Haj (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1355 av Jamal El-Haj S Nakba Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppmärksamma Nakba och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Israel måste kompensera de fördrivna palestinierna


Utskottsberedning: 2017/18:UU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:1355 av Jamal El-Haj (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1355 av Jamal El-Haj (S) (pdf, 64 kB)