Dokument & lagar (1 565 träffar)

Motion 2018/19:2677 av Laila Naraghi m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2677 av Laila Naraghi m.fl. S Inkludera ansökan om bostadstillägg för pensionärer i deklarationen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skatteverket ska uppdras att i samband med deklarationen inkludera dels information om bostadstillägg


Utskottsberedning: 2018/19:SkU14

Motion 2018/19:2677 av Laila Naraghi m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2677 av Laila Naraghi m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:2673 av Laila Naraghi m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2673 av Laila Naraghi m.fl. S Konkurrensneutralitet mellan medieföretag verksamma i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över lagändringar så att globala digitala reklam- och medieleverantörer ska kunna beskattas


Utskottsberedning: 2018/19:SkU11

Motion 2018/19:2673 av Laila Naraghi m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2673 av Laila Naraghi m.fl. (S) (pdf, 84 kB)

Motion 2018/19:2233 av Teres Lindberg (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2233 av Teres Lindberg S Inför regional rådighet över trängselskatter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regionerna betydande bestämmanderätt över intäkterna från trängselskatten och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:SkU12

Motion 2018/19:2233 av Teres Lindberg (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2233 av Teres Lindberg (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:2133 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:2133 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson båda S Ändrade faktureringsrutiner för vägtullar m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa ett minimibelopp för fakturering av skattepliktiga passager och vägavgifter


Utskottsberedning: 2018/19:SkU12

Motion 2018/19:2133 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2133 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:2103 av Pia Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2103 av Pia Nilsson m.fl. S ROT-avdrag utomlands Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av ROT-avdragets regelverk med syfte att endast tillåta avdrag för renoveringsåtgärder och om- och tillbyggnadsåtgärder för objekt placerade i


Utskottsberedning: 2018/19:SkU10

Motion 2018/19:2103 av Pia Nilsson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2103 av Pia Nilsson m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:2090 av Marlene Burwick (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2090 av Marlene Burwick S Samordningsnummer till asylsökande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samordningsnummer bör införas för alla asylsökande och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kommunerna har ett stort ansvar för


Utskottsberedning: 2018/19:SkU14

Motion 2018/19:2090 av Marlene Burwick (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2090 av Marlene Burwick (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:2083 av Teres Lindberg (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2083 av Teres Lindberg S Likställ skattelagstiftningen för elektrifierad kollektivtrafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn i syfte att likställa skattelagstiftningen för elektrifierad kollektivtrafik och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:SkU12

Motion 2018/19:2083 av Teres Lindberg (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2083 av Teres Lindberg (S) (pdf, 65 kB)

Motion 2018/19:1998 av Jamal El-Haj m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1998 av Jamal El-Haj m.fl. S Avdragsrätt för a-kassa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att a-kasseavgiften bör göras avdragsgill och tillkännager detta för regeringen. Motivering Få länder utanför Norden har en lika stark fackföreningsrörelse


Utskottsberedning: 2018/19:SkU10

Motion 2018/19:1998 av Jamal El-Haj m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1998 av Jamal El-Haj m.fl. (S) (pdf, 79 kB)

Motion 2018/19:1997 av Johan Büser (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1997 av Johan Büser S Underrättelse och samtycke vid folkbokföring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till att införa underrättelse och samtycke vid folkbokföring och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:SkU14

Motion 2018/19:1997 av Johan Büser (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1997 av Johan Büser (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:1996 av Joakim Sandell och Jamal El-Haj (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1996 av Joakim Sandell och Jamal El-Haj båda S Förstärk Tullverket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Tullverkets roll för ett tryggare Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige ska bli tryggare med en bättre välfärd


Utskottsberedning: 2018/19:SkU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1996 av Joakim Sandell och Jamal El-Haj (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1996 av Joakim Sandell och Jamal El-Haj (båda S) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:1986 av Marlene Burwick (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1986 av Marlene Burwick S Samordningsnummer till asylsökande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samordningsnummer införs för alla asylsökande och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kommunerna har ett stort ansvar för mottagandet


Utskottsberedning: 2018/19:SkU14

Motion 2018/19:1986 av Marlene Burwick (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1986 av Marlene Burwick (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:1983 av Jamal El-Haj m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1983 av Jamal El-Haj m.fl. S Skatteöversyn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn av skattesystemet behöver göras och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den borgerliga regeringen 2006-2014 efterlämnade inte bara oförändrad


Utskottsberedning: 2018/19:SkU10

Motion 2018/19:1983 av Jamal El-Haj m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1983 av Jamal El-Haj m.fl. (S) (pdf, 83 kB)

Motion 2018/19:1982 av Magnus Manhammar (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1982 av Magnus Manhammar S Underlätta egenförsörjning genom samordningsnummer och bankkonto Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheten att göra samordningsnummer till en rättighet för utländska medborgare och underlätta


Utskottsberedning: 2018/19:SkU14

Motion 2018/19:1982 av Magnus Manhammar (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1982 av Magnus Manhammar (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:1981 av Marianne Pettersson och Anna Wallentheim (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1981 av Marianne Pettersson och Anna Wallentheim båda S ROT- och RUT-tjänster utomlands Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avveckla RUT- och ROT-avdrag för tjänster utförda utanför Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:SkU10

Motion 2018/19:1981 av Marianne Pettersson och Anna Wallentheim (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1981 av Marianne Pettersson och Anna Wallentheim (båda S) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:1980 av Lawen Redar m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1980 av Lawen Redar m.fl. S Skattereform för ökad jämlikhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att reformera inkomstskattelagen i syfte att öka jämlikheten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under


Utskottsberedning: 2018/19:SkU10

Motion 2018/19:1980 av Lawen Redar m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1980 av Lawen Redar m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:1979 av Leif Nysmed (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1979 av Leif Nysmed S Bättre förutsättningar för ordning och reda på arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om elektronisk överföring och samkörning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Från och med den 1 januari 2016


Utskottsberedning: 2018/19:SkU14

Motion 2018/19:1979 av Leif Nysmed (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1979 av Leif Nysmed (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:1978 av Mathias Tegnér (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1978 av Mathias Tegnér S Om jämlikhet och skatter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om jämlikhet och skatter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Så länge det har funnits människor har det funnits ojämlikhet, men naturligtvis


Utskottsberedning: 2018/19:SkU14

Motion 2018/19:1978 av Mathias Tegnér (S) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:1978 av Mathias Tegnér (S) (pdf, 85 kB)

Motion 2018/19:1970 av Hanna Westerén och Carina Ödebrink (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1970 av Hanna Westerén och Carina Ödebrink båda S Förstärkta insatser mot skattefusk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förstärkta insatser för att motverka skattefusk, skatteundandragande och skatteflykt samt andra därmed sammanhängande


Utskottsberedning: 2018/19:SkU14

Motion 2018/19:1970 av Hanna Westerén och Carina Ödebrink (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1970 av Hanna Westerén och Carina Ödebrink (båda S) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:1963 av Hanna Westerén (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1963 av Hanna Westerén S Rättvisa villkor mellan upplåtelseformer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att se över hur rättvisa villkor mellan upplåtelseformerna kan uppnås och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det byggs


Utskottsberedning: 2018/19:SkU11

Motion 2018/19:1963 av Hanna Westerén (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1963 av Hanna Westerén (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:1961 av Leif Nysmed m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1961 av Leif Nysmed m.fl. S Översyn av schablonbelopp för traktamente Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om översyn av schablonbelopp för traktamente och tillkännager detta för regeringen. Motivering Traktamente är en kostnadsersättning som


Utskottsberedning: 2018/19:SkU10

Motion 2018/19:1961 av Leif Nysmed m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1961 av Leif Nysmed m.fl. (S) (pdf, 76 kB)