Dokument & lagar (2 094 träffar)

Motion 2018/19:2684 av Sultan Kayhan (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2684 av Sultan Kayhan S Helhetsansvar för den som är sjukskriven Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för totalöverblick och tydlighet i ansvar för individen så att ingen riskerar att hamna utanför trygghetssystemet vid sjukdom och


Utskottsberedning: 2018/19:SfU20

Motion 2018/19:2684 av Sultan Kayhan (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2684 av Sultan Kayhan (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:2680 av Mathias Tegnér och Fredrik Lundh Sammeli (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:2680 av Mathias Tegnér och Fredrik Lundh Sammeli båda S Trygga socialförsäkringar i ny tid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga höjda tak i sjukförsäkringen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2018/19:AU6 2018/19:SfU20

Motion 2018/19:2680 av Mathias Tegnér och Fredrik Lundh Sammeli (båda S) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2680 av Mathias Tegnér och Fredrik Lundh Sammeli (båda S) (pdf, 87 kB)

Motion 2018/19:2661 av Sultan Kayhan (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2661 av Sultan Kayhan S En välfungerande sjukskrivningsprocess Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förlänga utbildningen i sjukförsäkring inom läkarutbildningen och införa uppföljande seminarier för mer erfarna läkare och tillkännager


Utskottsberedning: UbU 2018/19:SfU20

Motion 2018/19:2661 av Sultan Kayhan (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2661 av Sultan Kayhan (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:2660 av Sultan Kayhan (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2660 av Sultan Kayhan S Den som blir sjuk ska inte bli fattig Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över rehabiliteringskedjan för att säkerställa att sjukförsäkringen ger trygghet för den som drabbats av sjukdom, och detta tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:AU6 2018/19:SfU20

Motion 2018/19:2660 av Sultan Kayhan (S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2660 av Sultan Kayhan (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:2658 av Ann-Christin Ahlberg och Petter Löberg (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:2658 av Ann-Christin Ahlberg och Petter Löberg båda S Översyn av rehabiliteringskedjan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över rehabiliteringskedjan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det största problemet för dem


Utskottsberedning: 2018/19:SfU20

Motion 2018/19:2658 av Ann-Christin Ahlberg och Petter Löberg (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2658 av Ann-Christin Ahlberg och Petter Löberg (båda S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2234 av Magnus Manhammar (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2234 av Magnus Manhammar S Översyn av Migrationsverkets tolkningar av lagreglerna kring arbetstillstånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av reglerna kring arbetstillstånd och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:SfU18

Motion 2018/19:2234 av Magnus Manhammar (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2234 av Magnus Manhammar (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:2201 av Jasenko Omanovic och Malin Larsson (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:2201 av Jasenko Omanovic och Malin Larsson båda S Förbättringar kring SGI i ett livslångt lärande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regelverket för sjukpenning under studietiden bör ses över och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:SfU20

Motion 2018/19:2201 av Jasenko Omanovic och Malin Larsson (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2201 av Jasenko Omanovic och Malin Larsson (båda S) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:2142 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2142 av Hillevi Larsson m.fl. S En trygg integration med reformerad EBO-lagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en trygg integration med reformerad EBO-lagstiftning och tillkännager detta för regeringen. Motivering När EBO, eget


Utskottsberedning: 2018/19:SfU16

Motion 2018/19:2142 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2142 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:2130 av Annelie Karlsson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2130 av Annelie Karlsson S En trygg och mänsklig sjukförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att vi får en mänskligare sjukförsäkring som ger trygghet och rättssäkerhet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:SfU20

Motion 2018/19:2130 av Annelie Karlsson (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2130 av Annelie Karlsson (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:2024 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2024 av Lars Mejern Larsson m.fl. S Försäkringskassan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sjukförsäkringen och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige har vi i generationer byggt upp en generell välfärd för alla och en samhällsmodell


Utskottsberedning: 2018/19:SfU20

Motion 2018/19:2024 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2024 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2023 av Johanna Haraldsson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2023 av Johanna Haraldsson S Tryggare sjukförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förenkla och förtydliga regelverken kring sjukskrivningsprocessen så att individer inte hamnar i kläm, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:SfU20

Motion 2018/19:2023 av Johanna Haraldsson (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2023 av Johanna Haraldsson (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:1992 av Magnus Manhammar (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1992 av Magnus Manhammar S Fler lagliga vägar för att söka asyl Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fler lagliga vägar för att söka asyl och tillkännager detta för regeringen. Motivering Just nu befinner sig över 68 miljoner människor på


Utskottsberedning: 2018/19:SfU16

Motion 2018/19:1992 av Magnus Manhammar (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1992 av Magnus Manhammar (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:1990 av Olle Thorell m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1990 av Olle Thorell m.fl. S En trygg sjukförsäkring med människan i centrum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en bättre fungerande samordning mellan statens, regionernas, kommunernas och arbetsgivarnas resurser för att säkra att alla får


Utskottsberedning: 2018/19:SfU20

Motion 2018/19:1990 av Olle Thorell m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1990 av Olle Thorell m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:1966 av Magnus Manhammar (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1966 av Magnus Manhammar S Skapa möjligheter för ökad transparens och samarbete mellan Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa möjligheter för ökad transparens och samarbete mellan Arbetsmiljöverket


Utskottsberedning: 2018/19:SfU20

Motion 2018/19:1966 av Magnus Manhammar (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1966 av Magnus Manhammar (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:1960 av Olle Thorell m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1960 av Olle Thorell m.fl. S Avveckla EBO-lagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om avvecklande av EBO-lagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Integration och etablering av nyanlända är en stor och viktig utmaning för hela


Utskottsberedning: 2018/19:SfU16

Motion 2018/19:1960 av Olle Thorell m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1960 av Olle Thorell m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:1958 av Magnus Manhammar (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1958 av Magnus Manhammar S Se över möjligheterna att kombinera studiemedel och sjukpenning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna för alla sjukskrivna studenter att kombinera studiemedel och sjukpenning och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:SfU20

Motion 2018/19:1958 av Magnus Manhammar (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1958 av Magnus Manhammar (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:1957 av Eva Lindh m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1957 av Eva Lindh m.fl. S Underlätta samordning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över samverkan mellan huvudmän och tillkännager detta för regeringen. Motivering Framtidens utmaningar möts bäst med utökade möjligheter till samordning


Utskottsberedning: 2018/19:SfU20

Motion 2018/19:1957 av Eva Lindh m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1957 av Eva Lindh m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:1144 av Teres Lindberg (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1144 av Teres Lindberg S En värdig sjukförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en värdig sjukförsäkring och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sjukförsäkringen är grundläggande för att hålla ihop samhället och för vår tillit


Utskottsberedning: 2018/19:SfU20

Motion 2018/19:1144 av Teres Lindberg (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1144 av Teres Lindberg (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:1136 av Johan Löfstrand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1136 av Johan Löfstrand m.fl. S Utveckla bostadsbidraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över bostadsbidraget och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bostadsbidraget är en ekonomisk ersättning som kom till för att hjälpa


Utskottsberedning: 2018/19:SfU21

Motion 2018/19:1136 av Johan Löfstrand m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1136 av Johan Löfstrand m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:1135 av Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1135 av Azadeh Rojhan Gustafsson S Förändra snabbhetspremien i föräldraförsäkringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om snabbhetspremien och bör verka för att den förändras, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Motivering Den


Utskottsberedning: 2018/19:SfU21

Motion 2018/19:1135 av Azadeh Rojhan Gustafsson (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1135 av Azadeh Rojhan Gustafsson (S) (pdf, 75 kB)