Dokument & lagar (2 209 träffar)

Motion 2017/18:3301 av Jamal El-Haj (S)

Motion till riksdagen 2017/18:3301 av Jamal El-Haj S Gör Sverige till världens bästa innovations-investerings- och etableringsland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheterna att verka för att stärka kapaciteten i Sveriges exportfrämjande, samordna


Utskottsberedning: 2017/18:NU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3301 av Jamal El-Haj (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3301 av Jamal El-Haj (S) (pdf, 63 kB)

Motion 2017/18:2711 av Johan Büser och Anna Johansson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2711 av Johan Büser och Anna Johansson båda S Sveriges engagemang för Västsahara Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten för regeringen att uppmana svenska företag och offentlig sektor att inte ha verksamhet i det ockuperade


Utskottsberedning: 2017/18:NU11 2017/18:UU10 2017/18:UU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:2711 av Johan Büser och Anna Johansson (båda S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2711 av Johan Büser och Anna Johansson (båda S) (pdf, 65 kB)

Motion 2017/18:2717 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2717 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson båda S Statens serverhallar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att förlägga statliga serverhallar till Jämtlands län och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:NU19

Motion 2017/18:2717 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2717 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S) (pdf, 63 kB)

Motion 2017/18:2641 av Lena Hallengren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2641 av Lena Hallengren m.fl. S Lokalisering av statlig verksamhet samt ökad statlig närvaro i Kalmar län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lokalisering av statlig verksamhet samt ökad statlig närvaro i Kalmar län och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:NU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2641 av Lena Hallengren m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2641 av Lena Hallengren m.fl. (S) (pdf, 63 kB)

Motion 2017/18:2219 av Hans Ekström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2219 av Hans Ekström m.fl. S Förändrade omstruktureringsbehov Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att förändra variabler för resurstilldelning av omstruktureringsmedel och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är


Utskottsberedning: 2017/18:NU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2219 av Hans Ekström m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2219 av Hans Ekström m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2017/18:2209 av Ida Karkiainen m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2209 av Ida Karkiainen m.fl. S Förutsättningarna för små glesbygdskommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta ett större grepp kring små glesbygdskommuners förutsättningar och utvecklingskraft och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:NU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2209 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2209 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (pdf, 81 kB)

Motion 2017/18:2208 av Hans Hoff (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2208 av Hans Hoff S Lönesättning i statliga bolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lönesättning i statliga bolag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Lönenivåer för chefer inom statliga bolag når ofta orimliga nivåer. Högst


Utskottsberedning: 2017/18:NU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2208 av Hans Hoff (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2208 av Hans Hoff (S) (pdf, 61 kB)

Motion 2017/18:2155 av Mathias Tegnér (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2155 av Mathias Tegnér S Om att minska företagens administrativa börda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av konsekvensutredningar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2017/18:NU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:2155 av Mathias Tegnér (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2155 av Mathias Tegnér (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2017/18:2628 av Lennart Axelsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2628 av Lennart Axelsson m.fl. S Det arbetsintegrerande sociala företagandet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det arbetsintegrerade sociala företagandet bör vara en viktig resurs för arbetsmarknadspolitiska insatser och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:AU4 2017/18:FiU34 2017/18:NU12
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2017/18:2628 av Lennart Axelsson m.fl. (S) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:2628 av Lennart Axelsson m.fl. (S) (pdf, 82 kB)

Motion 2017/18:1873 av Teres Lindberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1873 av Teres Lindberg m.fl. S Framtidsreformer för Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av en urban tillväxtpolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i


Utskottsberedning: TU 2017/18:AU4 2017/18:CU16 2017/18:NU19 2017/18:SoU9 2017/18:UbU15
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:1873 av Teres Lindberg m.fl. (S) (docx, 73 kB) Motion 2017/18:1873 av Teres Lindberg m.fl. (S) (pdf, 132 kB)

Motion 2017/18:1872 av Lennart Axelsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1872 av Lennart Axelsson m.fl. S Statliga företags arbetsgivarhemvist Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga om en översyn bör göras av de statliga företagens hemvist i arbetsgivar- och branschorganisationer och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:NU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1872 av Lennart Axelsson m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1872 av Lennart Axelsson m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2017/18:1871 av Kenneth G Forslund och Catharina Bråkenhielm (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1871 av Kenneth G Forslund och Catharina Bråkenhielm båda S Samlad skärgårdspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snarast börja arbetet med att skapa en samlad skärgårdspolitik och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:NU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1871 av Kenneth G Forslund och Catharina Bråkenhielm (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1871 av Kenneth G Forslund och Catharina Bråkenhielm (båda S) (pdf, 73 kB)

Motion 2017/18:1870 av Suzanne Svensson (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1870 av Suzanne Svensson S Förnybar energi i drivmedelsproduktionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förnybar energi i drivmedelsproduktionen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har under de senaste åren påbörjat


Utskottsberedning: 2017/18:NU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1870 av Suzanne Svensson (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:1870 av Suzanne Svensson (S) (pdf, 63 kB)

Motion 2017/18:1869 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1869 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson båda S En långsiktigt hållbar elförsörjning i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkra långsiktigt hållbar elförsörjning i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:NU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1869 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:1869 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S) (pdf, 71 kB)

Motion 2017/18:1796 av Eva-Lena Jansson (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1796 av Eva-Lena Jansson S Statliga bolag och jämställd sponsring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tydliga jämställdhetsmål för statliga bolag när det gäller sponsorstöd till idrottslag, idrottsevenemang, tv-sändningar och liknande kommersiella


Utskottsberedning: 2017/18:NU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1796 av Eva-Lena Jansson (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1796 av Eva-Lena Jansson (S) (pdf, 56 kB)

Motion 2017/18:1795 av Isak From (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1795 av Isak From S Vattenfalls beroende av lokalbefolkningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av lokalbefolkningens acceptans för den storskaliga vattenkraften och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vattenfalls val


Utskottsberedning: 2017/18:NU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1795 av Isak From (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1795 av Isak From (S) (pdf, 60 kB)

Motion 2017/18:1794 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1794 av Lars Mejern Larsson m.fl. S Hela landet ska leva Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av näringslivsutveckling och utbildning för att lösa matchningsproblematiken och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: TU 2017/18:KrU3 2017/18:NU12 2017/18:NU19
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:1794 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:1794 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (pdf, 89 kB)

Motion 2017/18:1619 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1619 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson båda S Tillståndshantering för gruvverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om beslutsprocesserna vid myndighetsbeslut vid tillståndshantering och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:NU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1619 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1619 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S) (pdf, 67 kB)

Motion 2017/18:1456 av Maria Strömkvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1456 av Maria Strömkvist m.fl. S Ansvarsfullt ägande i statliga bolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheterna att utreda nya ägardirektiv i motionens anda och tillkännager detta för regeringen. Motivering Runt 15


Utskottsberedning: 2017/18:NU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1456 av Maria Strömkvist m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1456 av Maria Strömkvist m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Motion 2017/18:1417 av Lars Eriksson (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1417 av Lars Eriksson S Minskad sårbarhet i svensk energiförsörjning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om minskad sårbarhet i den svenska energiförsörjningen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svenskt näringsliv är i stort


Utskottsberedning: 2017/18:NU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1417 av Lars Eriksson (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:1417 av Lars Eriksson (S) (pdf, 62 kB)