Dokument & lagar (1 567 träffar)

Motion 2018/19:2243 av Elin Lundgren (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2243 av Elin Lundgren S Säkra tillgången till byggnadsvårdsvirke Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en strategi för att säkra att det finns virke för byggnadsvårdsprojekt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige


Utskottsberedning: 2018/19:MJU8

Motion 2018/19:2243 av Elin Lundgren (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2243 av Elin Lundgren (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:1985 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1985 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider båda S Nationellt centrum för cirkulär livsmedelsproduktion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheten att förlägga ett nationellt centrum för utveckling av cirkulär livsmedelsproduktion


Utskottsberedning: 2018/19:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1985 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1985 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:1804 av Lawen Redar (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1804 av Lawen Redar S Strategier för ett klimatförändrat samhälle Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om strategier för ekologisk hållbarhet med kraftigt sänkt tillväxt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2018/19:MJU4

Motion 2018/19:1804 av Lawen Redar (S) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:1804 av Lawen Redar (S) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:1618 av Ida Karkiainen m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1618 av Ida Karkiainen m.fl. S Uttjänta fordon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka incitamenten att återvinna uttjänta fordon och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje år överges tusentals bilar. Inte sällan ute i naturen,


Utskottsberedning: 2018/19:MJU5

Motion 2018/19:1618 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1618 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:1611 av Mathias Tegnér (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1611 av Mathias Tegnér S Om att minska klimatpåverkan från maten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av koldioxidmärkning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att


Utskottsberedning: 2018/19:MJU4

Motion 2018/19:1611 av Mathias Tegnér (S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1611 av Mathias Tegnér (S) (pdf, 79 kB)

Motion 2018/19:1610 av Patrik Lundqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1610 av Patrik Lundqvist m.fl. S Långsiktighet och ansvar i frågan om stickmyggsplågan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av ett långsiktigt samarbete mellan olika aktörer för att ta fram en gemensam strategi för bekämpning


Utskottsberedning: 2018/19:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1610 av Patrik Lundqvist m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1610 av Patrik Lundqvist m.fl. (S) (pdf, 83 kB)

Motion 2018/19:1594 av Matilda Ernkrans (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1594 av Matilda Ernkrans S Pant på mobiler, andra elektroniska produkter och vissa batterier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om pant på mobiltelefoner, andra elektroniska produkter och vissa batterier och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:MJU5

Motion 2018/19:1594 av Matilda Ernkrans (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1594 av Matilda Ernkrans (S) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:1324 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1324 av Mikael Dahlqvist m.fl. S Strandskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av differentiering av strandskyddet och tillkännager detta för regeringen. Motivering I sjöregistret finns alla Sveriges sjöar registrerade. I hela


Utskottsberedning: 2018/19:MJU10

Motion 2018/19:1324 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1324 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:1323 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1323 av Mikael Dahlqvist m.fl. S Rovdjur och jakt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uthållig vargpolitik och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är unikt på många sätt. Ett naturskönt land som ger goda möjligheter till


Utskottsberedning: 2018/19:MJU10

Motion 2018/19:1323 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1323 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:1322 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1322 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider båda S Översyn av reglering av sportfiske Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att närmare se över straffskalan för illegalt fiske och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2018/19:MJU3

Motion 2018/19:1322 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S) (docx, 66 kB) Motion 2018/19:1322 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:1321 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1321 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. S Det stolta matlänet Sörmland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det växande intresset för lokala matupplevelser bör tillvaratas, främjas och vårdas i syfte att stärka besöksnäringen och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:MJU14

Motion 2018/19:1321 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1321 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:1311 av Mathias Tegnér och Serkan Köse (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1311 av Mathias Tegnér och Serkan Köse båda S Om att minska utsläppen från EU:s utsläppshandel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av långsiktiga och kraftfulla åtgärder för att minska utsläppsrätterna i EU:s utsläppshandelssystem


Utskottsberedning: 2018/19:MJU4

Motion 2018/19:1311 av Mathias Tegnér och Serkan Köse (båda S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1311 av Mathias Tegnér och Serkan Köse (båda S) (pdf, 84 kB)

Motion 2018/19:1310 av Joakim Järrebring (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1310 av Joakim Järrebring S Lägre utsläpp med fler jobb och bättre välfärd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genom ökad reglering för en cirkulär ekonomi förena lägre utsläpp med fler jobb och ökad välfärd och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2018/19:MJU5

Motion 2018/19:1310 av Joakim Järrebring (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1310 av Joakim Järrebring (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:1305 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1305 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider båda S Åldersgräns för köp av energidryck Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över åldersgränsen vid försäljning av energidrycker i dagligvaruhandeln och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:MJU12

Motion 2018/19:1305 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1305 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:1304 av Ida Karkiainen m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1304 av Ida Karkiainen m.fl. S Uttjänta fordon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka incitamenten för att återvinna uttjänta fordon och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje år överges tusentals bilar. Inte sällan ute


Utskottsberedning: 2018/19:MJU5

Motion 2018/19:1304 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1304 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:1035 av Isak From och Anna-Caren Sätherberg (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1035 av Isak From och Anna-Caren Sätherberg båda S Nästa steg för landsbygden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta nästa steg i utvecklingen av landsbygdspolitiken genom att rikta stöd till de minsta kommunerna och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:MJU10 2018/19:NU8 2018/19:SkU10 2018/19:UbU15

Motion 2018/19:1035 av Isak From och Anna-Caren Sätherberg (båda S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1035 av Isak From och Anna-Caren Sätherberg (båda S) (pdf, 84 kB)

Motion 2018/19:1099 av Ida Karkiainen m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1099 av Ida Karkiainen m.fl. S Ändra strandskyddsreglerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra strandskyddsreglerna så att de möjliggör för byggande i strandnära områden i glesbygd och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:MJU10

Motion 2018/19:1099 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1099 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:1098 av Patrik Engström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1098 av Patrik Engström m.fl. S Strandskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ökad differentiering av lagstiftningen runt strandskydd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Dalarna är ett län där det finns många vattendrag


Utskottsberedning: 2018/19:MJU10

Motion 2018/19:1098 av Patrik Engström m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1098 av Patrik Engström m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:1070 av Sanne Lennström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1070 av Sanne Lennström m.fl. S Vildsvin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör verka för att vildsvinskött blir mer tillgängligt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har en växande vildsvinsstam. Den


Utskottsberedning: 2018/19:MJU12

Motion 2018/19:1070 av Sanne Lennström m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1070 av Sanne Lennström m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:1067 av Emilia Töyrä och Linus Sköld (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1067 av Emilia Töyrä och Linus Sköld båda S Effektiva tillståndsprocesser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om effektiva tillståndsprocesser och tillkännager detta för regeringen. Motivering Regeringskansliet gav i januari 2018 en utredare


Utskottsberedning: 2018/19:MJU15

Motion 2018/19:1067 av Emilia Töyrä och Linus Sköld (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1067 av Emilia Töyrä och Linus Sköld (båda S) (pdf, 79 kB)