Dokument & lagar (1 739 träffar)

Motion 2018/19:2082 av Jennie Nilsson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2082 av Jennie Nilsson S Vardagsbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bekämpa vardagsbrottslighet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det finns en stor och ökande grupp människor som utnyttjar butiksmiljön för att stjäla,


Utskottsberedning: 2018/19:JuU10

Motion 2018/19:2082 av Jennie Nilsson (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2082 av Jennie Nilsson (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:1971 av Denis Begic och Jasenko Omanovic (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1971 av Denis Begic och Jasenko Omanovic båda S Förbjud rasistiska organisationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över att i lag förbjuda rasistiska organisationer och tillkännager detta för regeringen. Motivering På senare år


Utskottsberedning: 2018/19:JuU16

Motion 2018/19:1971 av Denis Begic och Jasenko Omanovic (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1971 av Denis Begic och Jasenko Omanovic (båda S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:1785 av Anders Österberg (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1785 av Anders Österberg S Försvåra för nazistisk organisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda försvårandet för nazistisk organisering och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har upprepade gånger fått kritik


Utskottsberedning: 2018/19:JuU16

Motion 2018/19:1785 av Anders Österberg (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1785 av Anders Österberg (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:1781 av Ingela Nylund Watz (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1781 av Ingela Nylund Watz S Brott mot äldre Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om brott mot äldre och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många äldre känner sig idag otrygga samtidigt som antalet brott riktade mot just äldre ökar


Utskottsberedning: 2018/19:JuU14

Motion 2018/19:1781 av Ingela Nylund Watz (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1781 av Ingela Nylund Watz (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:1780 av Jennie Nilsson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1780 av Jennie Nilsson S Motverka hatbrott på nätet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att förbättra förutsättningarna för det demokratiska samtalet i Sverige, genom att på ett strategiskt och effektivt sätt motverka hatbrott


Utskottsberedning: 2018/19:JuU11

Motion 2018/19:1780 av Jennie Nilsson (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1780 av Jennie Nilsson (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:1613 av Denis Begic (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1613 av Denis Begic S Förbjud rasistiska organisationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över att i lag förbjuda rasistiska organisationer och tillkännager detta för regeringen. Motivering På senare år har rasistiska organisationer


Utskottsberedning: 2018/19:JuU16

Motion 2018/19:1613 av Denis Begic (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1613 av Denis Begic (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:1319 av Mattias Ottosson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1319 av Mattias Ottosson m.fl. S Ordningsvakter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över om ordningsvakter ska inordnas inom auktoriserade företag för att kunna utöva sitt yrke och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:JuU10

Motion 2018/19:1319 av Mattias Ottosson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1319 av Mattias Ottosson m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:1303 av Heléne Björklund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1303 av Heléne Björklund m.fl. S Skärp straffen för hot mot förtroendevalda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att tillse att straffpåföljden för hot mot en förtroendevald och dennes familj skärps och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2018/19:JuU11

Motion 2018/19:1303 av Heléne Björklund m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1303 av Heléne Björklund m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:1300 av Denis Begic och Matilda Ernkrans (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1300 av Denis Begic och Matilda Ernkrans båda S Blåljuspersonal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över möjligheterna att förstärka skyddet för personal inom vård och blåljusverksamhet och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:JuU11

Motion 2018/19:1300 av Denis Begic och Matilda Ernkrans (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1300 av Denis Begic och Matilda Ernkrans (båda S) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:1188 av Lawen Redar (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1188 av Lawen Redar S Förebyggande insatser i brottsutsatta bostadsområden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en satsning på förebyggande insatser i brottsutsatta bostadsområden och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tio procent


Utskottsberedning: 2018/19:JuU10

Motion 2018/19:1188 av Lawen Redar (S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1188 av Lawen Redar (S) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:1166 av Heléne Björklund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1166 av Heléne Björklund m.fl. S Skärp straffen för hot mot förtroendevalda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att tillse att straffpåföljden för hot mot förtroendevald och dennes familj skärps och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:JuU11

Motion 2018/19:1166 av Heléne Björklund m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1166 av Heléne Björklund m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:1159 av Magnus Manhammar och Heléne Björklund (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1159 av Magnus Manhammar och Heléne Björklund båda S Specialdomstol för mark- och miljömål Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att undersöka möjligheten att inrätta en specialdomstol för mark- och miljömål och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:JuU12

Motion 2018/19:1159 av Magnus Manhammar och Heléne Björklund (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1159 av Magnus Manhammar och Heléne Björklund (båda S) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:1157 av Ingela Nylund Watz (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1157 av Ingela Nylund Watz S Utöka polisens möjligheter att motverka buskörning med mc och moped Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av att ge polisen bättre möjligheter att motverka buskörning med mc och moped och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:JuU10

Motion 2018/19:1157 av Ingela Nylund Watz (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1157 av Ingela Nylund Watz (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:1156 av Mattias Jonsson och Adnan Dibrani (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1156 av Mattias Jonsson och Adnan Dibrani båda S Förvärv och inventering inför försäljning av vapenhandel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att, inför ett förvärv eller övertagande av ett bolag som driver vapenhandel, genomföra


Utskottsberedning: JuU

Motion 2018/19:1156 av Mattias Jonsson och Adnan Dibrani (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1156 av Mattias Jonsson och Adnan Dibrani (båda S) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:1151 av Pia Nilsson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1151 av Pia Nilsson S Ändamålsenlig organisation för trafikpolisen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att polisen har en ändamålsenlig organisation för trafikpolisen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Trafikpolisen


Utskottsberedning: 2018/19:JuU10

Motion 2018/19:1151 av Pia Nilsson (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1151 av Pia Nilsson (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:1142 av Elin Lundgren och Kristina Nilsson (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1142 av Elin Lundgren och Kristina Nilsson båda S Djur i samhällets tjänst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utreda påföljderna för att skada levande djur i samhällets tjänst och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:JuU11

Motion 2018/19:1142 av Elin Lundgren och Kristina Nilsson (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1142 av Elin Lundgren och Kristina Nilsson (båda S) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:1078 av Olle Thorell m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1078 av Olle Thorell m.fl. S Vikten av en lokalt förankrad polis Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av en lokalt förankrad polis som har goda möjligheter att arbeta förebyggande och tillkännager detta för regeringen. Motivering En


Utskottsberedning: 2018/19:JuU10

Motion 2018/19:1078 av Olle Thorell m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1078 av Olle Thorell m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:1061 av Adnan Dibrani (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1061 av Adnan Dibrani S Trafikskadeförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga stärkt skydd för trafikskadade vid rättsprocesser och tillkännager detta för regeringen. Motivering Alla motordrivna fordon som framförs i trafik


Utskottsberedning: 2018/19:JuU12

Motion 2018/19:1061 av Adnan Dibrani (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1061 av Adnan Dibrani (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:1057 av Lawen Redar (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1057 av Lawen Redar S En brottsbalk utan hedersrubricering eller straffskärpningsgrund kastar en skugga över statistiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa hedersrubricering alternativt hedersmotiv som straffskärpningsgrund i


Utskottsberedning: 2018/19:JuU14

Motion 2018/19:1057 av Lawen Redar (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1057 av Lawen Redar (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:1044 av Lawen Redar (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1044 av Lawen Redar S Kriminalisera sexköp utomlands Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kriminalisera sexköp utomlands och tillkännager detta för regeringen. Motivering Nej till sexköp och prostitution Sedan år 1999 är det förbjudet


Utskottsberedning: 2018/19:JuU11

Motion 2018/19:1044 av Lawen Redar (S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1044 av Lawen Redar (S) (pdf, 81 kB)