Dokument & lagar (1 170 träffar)

Motion 2017/18:2716 av Hans Hoff (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2716 av Hans Hoff S Insatser mot penningtvätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regelverket kring penningtvätt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Enligt beräkningar från Finansinspektionen tvättas kriminellas


Utskottsberedning: 2017/18:FiU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2716 av Hans Hoff (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2716 av Hans Hoff (S) (pdf, 56 kB)

Motion 2017/18:2715 av Lars Mejern Larsson och Hans Hoff (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2715 av Lars Mejern Larsson och Hans Hoff båda S Bankerna en viktig servicefunktion i samhället Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över kontant- och kreditförsörjningen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bankerna verkar


Utskottsberedning: 2017/18:FiU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2715 av Lars Mejern Larsson och Hans Hoff (båda S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2715 av Lars Mejern Larsson och Hans Hoff (båda S) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:2714 av Teresa Carvalho och Hans Ekström (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2714 av Teresa Carvalho och Hans Ekström båda S Om statens fastigheter utomlands Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om svenska fastigheter utomlands och tillkännager detta för regeringen. Motivering Statens fastighetsverk äger och förvaltar


Utskottsberedning: 2017/18:FiU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2714 av Teresa Carvalho och Hans Ekström (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2714 av Teresa Carvalho och Hans Ekström (båda S) (pdf, 63 kB)

Motion 2017/18:2640 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2640 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg båda S Skatteutjämningssystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att närmare granska skatteutjämningssystemet för en mer rättvis fördelning och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:FiU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2640 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2640 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S) (pdf, 75 kB)

Motion 2017/18:2638 av Sultan Kayhan (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2638 av Sultan Kayhan S Sätt stopp för hot och våld mot anställda i staten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över vad staten som arbetsgivare kan göra för att både förebygga och hindra att hot och våld mot anställda i staten förekommer,


Utskottsberedning: 2017/18:FiU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:2638 av Sultan Kayhan (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2638 av Sultan Kayhan (S) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:2637 av Carina Ohlsson och Hillevi Larsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2637 av Carina Ohlsson och Hillevi Larsson båda S Ideella föreningars bankavgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder mot kreditinstitutens orimliga avgifter för ideella föreningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:FiU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2637 av Carina Ohlsson och Hillevi Larsson (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2637 av Carina Ohlsson och Hillevi Larsson (båda S) (pdf, 74 kB)

Motion 2017/18:2630 av Phia Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2630 av Phia Andersson m.fl. S Jämlikhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av en jämlik politik som skapar lika förutsättningar för alla människor oavsett bakgrund, socioekonomiska förutsättningar eller bostadsort och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2630 av Phia Andersson m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2630 av Phia Andersson m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Motion 2017/18:2628 av Lennart Axelsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2628 av Lennart Axelsson m.fl. S Det arbetsintegrerande sociala företagandet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det arbetsintegrerande sociala företagandet bör vara en viktig resurs för arbetsmarknadspolitiska insatser och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:AU4 2017/18:FiU34 2017/18:NU12
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2017/18:2628 av Lennart Axelsson m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:2628 av Lennart Axelsson m.fl. (S) (pdf, 89 kB)

Motion 2017/18:1833 av Hannah Bergstedt m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1833 av Hannah Bergstedt m.fl. S Kontanthantering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en fungerande kontanthantering i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ett allt större problem är


Utskottsberedning: 2017/18:FiU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1833 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1833 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2017/18:1399 av Jasenko Omanovic och Eva Sonidsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1399 av Jasenko Omanovic och Eva Sonidsson båda S Behålla kontonummer vid byte av bank Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att behålla sitt kontonummer vid byte av bank och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många


Utskottsberedning: 2017/18:FiU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1399 av Jasenko Omanovic och Eva Sonidsson (båda S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:1399 av Jasenko Omanovic och Eva Sonidsson (båda S) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:1382 av Thomas Strand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1382 av Thomas Strand m.fl. S Sätt stopp för övervinster i välfärden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sätta stopp för övervinster i välfärden och tillkännager detta för regeringen. Motivering En generell välfärd som fördelas efter


Utskottsberedning: 2017/18:FiU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1382 av Thomas Strand m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1382 av Thomas Strand m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2017/18:1358 av Peter Persson och Erik Ezelius (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1358 av Peter Persson och Erik Ezelius båda S Lagstifta om kontanthantering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt presentera åtgärder för att återställa den statliga styrningen vid omställning av betalningssystemet från kontanter


Utskottsberedning: 2017/18:FiU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1358 av Peter Persson och Erik Ezelius (båda S) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:1358 av Peter Persson och Erik Ezelius (båda S) (pdf, 67 kB)

Motion 2017/18:1090 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1090 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson båda S Kontanthantering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att närmare se över bankernas ansvar för kontanthantering och tillkännager detta för regeringen. Motivering På många orter i Sverige


Utskottsberedning: 2017/18:FiU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1090 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1090 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S) (pdf, 62 kB)

Motion 2017/18:1076 av Peter Persson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1076 av Peter Persson m.fl. S Jämlikhetsutredning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att göra en översyn av utvecklingen för fördelning av inkomster och förmögenheter och att i samband med översynen ta fram konkreta förslag som


Utskottsberedning: 2017/18:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1076 av Peter Persson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1076 av Peter Persson m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2017/18:762 av Catharina Bråkenhielm (S)

Motion till riksdagen 2017/18:762 av Catharina Bråkenhielm S Kontanthantering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av regelverket för hanteringen av kontanter i samhället och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vägen till det kontantlösa


Utskottsberedning: 2017/18:FiU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:762 av Catharina Bråkenhielm (S) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:762 av Catharina Bråkenhielm (S) (pdf, 60 kB)

Motion 2017/18:741 av Yilmaz Kerimo (S)

Motion till riksdagen 2017/18:741 av Yilmaz Kerimo S Avskaffa lånetak för ungdomar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta unga hushålls situation när regelverket kring bolånetak utformas och tillkännager detta för regeringen. Motivering En ungdom som nyligen


Utskottsberedning: 2017/18:FiU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:741 av Yilmaz Kerimo (S) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:741 av Yilmaz Kerimo (S) (pdf, 57 kB)

Motion 2017/18:668 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:668 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson båda S Kontanter som betalningsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av regelverket kring kontanter och hur dessa ska kunna användas som betalningsmedel i Sverige och ger


Utskottsberedning: 2017/18:FiU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:668 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:668 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:603 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:603 av Hillevi Larsson m.fl. S Inkomstklyftorna i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om analys av inkomstklyftorna i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vinstandelen i Sveriges ekonomi har ökat sedan 1980-talet


Utskottsberedning: 2017/18:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:603 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:603 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2017/18:597 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:597 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson båda S Sparbankerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sparbankernas möjligheter att konkurrera på samma villkor som andra banker och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sparbankerna


Utskottsberedning: 2017/18:FiU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:597 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:597 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S) (pdf, 61 kB)

Motion 2016/17:2820 av Peter Persson och Erik Ezelius (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:2820 av Peter Persson och Erik Ezelius båda S Statens styrning av kontanthanteringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om statlig styrning vid omställning av betalningssystemet från kontanter till elektroniska tjänster och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:FiU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2820 av Peter Persson och Erik Ezelius (båda S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2820 av Peter Persson och Erik Ezelius (båda S) (pdf, 66 kB)