Dokument & lagar (1 186 träffar)

Motion 2018/19:2191 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:2191 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist båda S Upphandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utbildning inom upphandling och en översyn av lagen om offentlig upphandling och tillkännager detta för regeringen. Motivering Upphandling


Utskottsberedning: 2018/19:FiU34

Motion 2018/19:2191 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2191 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S) (pdf, 84 kB)

Motion 2018/19:2098 av Peter Persson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2098 av Peter Persson m.fl. S Stärk välfärden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att stärka den gemensamma välfärden och begränsa marknadskrafterna i skola, vård och omsorg och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det


Utskottsberedning: 2018/19:FiU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2098 av Peter Persson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2098 av Peter Persson m.fl. (S) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:1962 av Sultan Kayhan (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1962 av Sultan Kayhan S Hot och våld mot anställda i staten ska upphöra Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över vad staten som arbetsgivare kan göra för att förebygga förekomst av hot och våld mot anställda i staten och att stärka


Utskottsberedning: 2018/19:FiU25

Motion 2018/19:1962 av Sultan Kayhan (S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1962 av Sultan Kayhan (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:1814 av Hanna Westerén (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1814 av Hanna Westerén S Beakta ö-läge i kostnadsutjämningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Region Gotlands ö-läge bör beaktas i samband med en eventuell uppdatering av delmodellerna i kostnadsutjämningen och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2018/19:FiU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1814 av Hanna Westerén (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1814 av Hanna Westerén (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:1808 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1808 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. S Lokala sparbanker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över sparbankernas möjligheter att ta in externt kapital och tillkännager detta för regeringen. Motivering Organiserade verksamheter som


Utskottsberedning: 2018/19:FiU22

Motion 2018/19:1808 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1808 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:1773 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1773 av Mikael Dahlqvist m.fl. S Banker och kontanthantering i glesbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kontanthantering i glesbygd och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten


Utskottsberedning: 2018/19:FiU22

Motion 2018/19:1773 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1773 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S) (pdf, 82 kB)

Motion 2018/19:1770 av Hanna Westerén (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1770 av Hanna Westerén S Kostnadsutjämning för lika villkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det kommunala utjämningssystemet bör ses över i enlighet med förslagen i kostnadsutjämningsutredningen i syfte att fortsättningsvis främja


Utskottsberedning: 2018/19:FiU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1770 av Hanna Westerén (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1770 av Hanna Westerén (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:2027 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2027 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. S Det arbetsintegrerande sociala företaget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det arbetsintegrerande sociala företagandet bör vara en viktig resurs för arbetsmarknadspolitiska insatser och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:AU6 2018/19:FiU34 2018/19:NU7

Motion 2018/19:2027 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2027 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S) (pdf, 97 kB)

Motion 2018/19:1621 av Mathias Tegnér (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1621 av Mathias Tegnér S Om klimatobligationer och en grön investmentbank Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av gröna obligationer och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en


Utskottsberedning: 2018/19:FiU22

Motion 2018/19:1621 av Mathias Tegnér (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1621 av Mathias Tegnér (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:1593 av Markus Selin (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1593 av Markus Selin S Särskilda krav på ledarskapsmodeller för statliga organisationer som arbetsgivare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över krav på att statliga organisationer som arbetsgivare ska kunna uppvisa ledarskapsmodeller


Utskottsberedning: 2018/19:FiU25

Motion 2018/19:1593 av Markus Selin (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1593 av Markus Selin (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:1181 av Peter Persson och Erik Ezelius (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1181 av Peter Persson och Erik Ezelius båda S Lagstifta om kontanter nu Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om snara åtgärder av de slag den parlamentariska riksbanksutredningen och Försvarsberedningen föreslår för att trygga tillgången på kontanter


Utskottsberedning: 2018/19:FiU22

Motion 2018/19:1181 av Peter Persson och Erik Ezelius (båda S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1181 av Peter Persson och Erik Ezelius (båda S) (pdf, 83 kB)

Motion 2018/19:1172 av Ola Möller (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1172 av Ola Möller S Öka kraven på bankerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att tillräckliga kapitalkrav ställs på bankerna och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bankernas påverkan på samhället går inte att underskatta.


Utskottsberedning: 2018/19:FiU22

Motion 2018/19:1172 av Ola Möller (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1172 av Ola Möller (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:1143 av Dag Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1143 av Dag Larsson m.fl. S Kontanter som betalningsmedel i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med förslag om hur kontanthanteringen för hela landets befolkning ska säkerställas i framtiden, och detta


Utskottsberedning: 2018/19:FiU22

Motion 2018/19:1143 av Dag Larsson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1143 av Dag Larsson m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:1050 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1050 av Hillevi Larsson S Rättvisande mått på Sveriges välstånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om rättvisande mått på Sveriges välstånd och tillkännager detta för regeringen. Motivering När man jämför länders välstånd används vanligtvis


Utskottsberedning: 2018/19:FiU20

Motion 2018/19:1050 av Hillevi Larsson (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1050 av Hillevi Larsson (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:1100 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1100 av Johanna Haraldsson m.fl. S Rättssäkerhet och bra vård vid trafikskador Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om initiativ för en mer rättssäker trafikförsäkring och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2018/19:CU6 2018/19:FiU22 2018/19:SoU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 1 avslag, 2 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:1100 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1100 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:840 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:840 av Johanna Haraldsson m.fl. S Stopp för övervinster i välfärden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sätta stopp för övervinster i välfärden och tillkännager detta för regeringen. Motivering En generell välfärd som fördelas efter


Utskottsberedning: 2018/19:FiU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:840 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:840 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:745 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:745 av Hillevi Larsson S Äldres tillgång till banktjänster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om äldres tillgång till banktjänster och tillkännager detta för regeringen. Motivering Åldersdiskriminering är enligt lag förbjuden, men många äldre


Utskottsberedning: 2018/19:FiU22

Motion 2018/19:745 av Hillevi Larsson (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:745 av Hillevi Larsson (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:2716 av Hans Hoff (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2716 av Hans Hoff S Insatser mot penningtvätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regelverket kring penningtvätt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Enligt beräkningar från Finansinspektionen tvättas kriminellas


Utskottsberedning: 2017/18:FiU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2716 av Hans Hoff (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2716 av Hans Hoff (S) (pdf, 56 kB)

Motion 2017/18:2715 av Lars Mejern Larsson och Hans Hoff (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2715 av Lars Mejern Larsson och Hans Hoff båda S Bankerna en viktig servicefunktion i samhället Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över kontant- och kreditförsörjningen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bankerna verkar


Utskottsberedning: 2017/18:FiU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2715 av Lars Mejern Larsson och Hans Hoff (båda S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2715 av Lars Mejern Larsson och Hans Hoff (båda S) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:2714 av Teresa Carvalho och Hans Ekström (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2714 av Teresa Carvalho och Hans Ekström båda S Om statens fastigheter utomlands Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om svenska fastigheter utomlands och tillkännager detta för regeringen. Motivering Statens fastighetsverk äger och förvaltar


Utskottsberedning: 2017/18:FiU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2714 av Teresa Carvalho och Hans Ekström (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2714 av Teresa Carvalho och Hans Ekström (båda S) (pdf, 63 kB)