Dokument & lagar (714 träffar)

Motion 2018/19:2681 av Isak From (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2681 av Isak From S Stärk möjligheten för samhället att vid behov nyttja privata helikopterföretag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att MSB bör beakta privata helikopterföretags betydelse vid brand och andra samhällsfarliga situationer


Utskottsberedning: 2018/19:FöU7 2018/19:SoU8

Motion 2018/19:2681 av Isak From (S) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:2681 av Isak From (S) (pdf, 88 kB)

Motion 2018/19:2675 av Laila Naraghi och Sanne Lennström (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:2675 av Laila Naraghi och Sanne Lennström båda S Skyddsklassning av M/S Sigrid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kärnbränslefartyget M/S Sigrid ska klassas som skyddsobjekt och omfattas av skyddslagen och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:FöU7

Motion 2018/19:2675 av Laila Naraghi och Sanne Lennström (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2675 av Laila Naraghi och Sanne Lennström (båda S) (pdf, 79 kB)

Motion 2018/19:2088 av Isak From och Kristina Nilsson (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:2088 av Isak From och Kristina Nilsson båda S Säkerställ staten som garant för de små flygplatserna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av att klara de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna för regionala flygplatser


Utskottsberedning: 2018/19:FöU7 2018/19:TU15

Motion 2018/19:2088 av Isak From och Kristina Nilsson (båda S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2088 av Isak From och Kristina Nilsson (båda S) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:2203 av Jasenko Omanovic (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2203 av Jasenko Omanovic S Rehabilitering för återvändande soldater Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över rehabiliteringen för soldater så att den är kontinuerligt anpassad till försvarets nya utmaningar och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2018/19:FöU8

Motion 2018/19:2203 av Jasenko Omanovic (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2203 av Jasenko Omanovic (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:1995 av Hanna Westerén (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1995 av Hanna Westerén S Gotländsk reservhamn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att genom en reservhamn säkra Gotlands grundläggande försörjning och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:FöU7

Motion 2018/19:1995 av Hanna Westerén (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1995 av Hanna Westerén (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:1803 av Åsa Lindestam (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1803 av Åsa Lindestam S Försvarsmaktens frivilligorganisationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att låta Försvarsmaktens frivilligorganisationer få en egen anslagspost i budgeten och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:FöU8

Motion 2018/19:1803 av Åsa Lindestam (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1803 av Åsa Lindestam (S) (pdf, 65 kB)

Motion 2018/19:1800 av Linus Sköld m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1800 av Linus Sköld m.fl. S Information om totalförsvaret Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur informationsinsatser kan komma till stånd som syftar till att stärka ungdomars kunskap om värnplikten och totalförsvarets roll i


Utskottsberedning: 2018/19:FöU7

Motion 2018/19:1800 av Linus Sköld m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1800 av Linus Sköld m.fl. (S) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:1798 av Mathias Tegnér (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1798 av Mathias Tegnér S Om att planera för klimatkatastrofer och öka krisberedskapen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av ökad insatsberedskap vid naturkatastrofer och kriser i klimatkrisens spår och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:CU12 2018/19:FöU7

Motion 2018/19:1798 av Mathias Tegnér (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1798 av Mathias Tegnér (S) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:1779 av Åsa Lindestam (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1779 av Åsa Lindestam S Försvarsupplysning och AFF Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till ett finansiellt stöd till Allmänna Försvarsföreningen för att långsiktigt trygga dess försvarsupplysande verksamhet och


Utskottsberedning: 2018/19:FöU8

Motion 2018/19:1779 av Åsa Lindestam (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1779 av Åsa Lindestam (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:1183 av Åsa Eriksson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1183 av Åsa Eriksson S Samverkan för modernt och tillgängligt skogsbrandflyg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att stärka förmågan att bekämpa skogsbränder med hjälp av kvalificerat brandbekämpningsflyg med kort


Utskottsberedning: 2018/19:FöU7

Motion 2018/19:1183 av Åsa Eriksson (S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1183 av Åsa Eriksson (S) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:1182 av Ingela Nylund Watz (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1182 av Ingela Nylund Watz S Inför ett nationellt förbud mot användning och försäljning av fyrverkerier i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att lagstifta om ett nationellt förbud mot användning och försäljning av fyrverkerier


Utskottsberedning: 2018/19:FöU7

Motion 2018/19:1182 av Ingela Nylund Watz (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1182 av Ingela Nylund Watz (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:1175 av Hanna Westerén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1175 av Hanna Westerén m.fl. S Samhällsberedskap vid vattenbrist Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vattenbrist och om att skapa samhällsberedskap för effekterna av extrem torka såväl som att anpassa aktuell lagstiftning till vattenbrist


Utskottsberedning: 2018/19:FöU7

Motion 2018/19:1175 av Hanna Westerén m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1175 av Hanna Westerén m.fl. (S) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:1171 av Per-Arne Håkansson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1171 av Per-Arne Håkansson S Värna skyddsrummens kvalitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda frågan om hur Sveriges skyddsrum håller den av staten fastställda skyddskvaliteten och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:FöU7

Motion 2018/19:1171 av Per-Arne Håkansson (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1171 av Per-Arne Håkansson (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:836 av Åsa Lindestam (S)

Motion till riksdagen 2018/19:836 av Åsa Lindestam S Rörligt skyddsobjekt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra fartyget Sigrid till ett rörligt skyddsobjekt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har ett antal kärnkraftverk och de producerar


Utskottsberedning: 2018/19:FöU7

Motion 2018/19:836 av Åsa Lindestam (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:836 av Åsa Lindestam (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:832 av Johan Löfstrand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:832 av Johan Löfstrand m.fl. S Utländska uppköp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att stoppa utländska köp av tomter och fastigheter på strategiska platser om köpet kan anses ha negativa konsekvenser för Sveriges säkerhet, och


Utskottsberedning: 2018/19:FöU6

Motion 2018/19:832 av Johan Löfstrand m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:832 av Johan Löfstrand m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2017/18:2719 av Erik Ezelius m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2719 av Erik Ezelius m.fl. S Veteraner i internationella insatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att se över vård och rehabilitering av de som skadas vid internationella militära insatser, och detta tillkännager riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:FöU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2719 av Erik Ezelius m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2719 av Erik Ezelius m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:2718 av Hanna Westerén (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2718 av Hanna Westerén S Fler insatser för fred och säkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fler insatser för att värna fred och säkerhet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan valet 2014 har Sverige påbörjat en upprustning


Utskottsberedning: 2017/18:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2718 av Hanna Westerén (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2718 av Hanna Westerén (S) (pdf, 59 kB)

Motion 2017/18:2673 av Johan Büser och Anna Johansson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2673 av Johan Büser och Anna Johansson båda S Radarteknik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till ett teknikdemonstratorprogram inom radar och radio på högre tekniknivåer samt om att se över möjligheterna att utpeka


Utskottsberedning: 2017/18:FöU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2673 av Johan Büser och Anna Johansson (båda S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2673 av Johan Büser och Anna Johansson (båda S) (pdf, 75 kB)

Motion 2017/18:2642 av Lars Eriksson (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2642 av Lars Eriksson S Myndighetsansvaret för radonfrågan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över samordningen av myndigheter som ansvarar för radon och tillkännager detta för regeringen. Motivering Regeringen har i förslag till


Utskottsberedning: 2017/18:FöU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2642 av Lars Eriksson (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2642 av Lars Eriksson (S) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:2623 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2623 av Hillevi Larsson m.fl. S Nationellt krislager Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till ett nationellt krislager och tillkännager detta för regeringen. Motivering På senare tid har flera experter och forskare,


Utskottsberedning: 2017/18:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2623 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2623 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (pdf, 70 kB)