Dokument & lagar (1 108 träffar)

Motion 2018/19:2662 av Patrik Björck m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2662 av Patrik Björck m.fl. S Förändring av andelstal för enskilda vägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lägga fram en lagstiftning som innebär en förenkling och dessutom att kostnaderna sänks vid hantering av ändring av andelstal


Utskottsberedning: 2018/19:CU13

Motion 2018/19:2662 av Patrik Björck m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2662 av Patrik Björck m.fl. (S) (pdf, 83 kB)

Motion 2018/19:1798 av Mathias Tegnér (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1798 av Mathias Tegnér S Om att planera för klimatkatastrofer och öka krisberedskapen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av ökad insatsberedskap vid naturkatastrofer och kriser i klimatkrisens spår och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:CU12 2018/19:FöU7

Motion 2018/19:1798 av Mathias Tegnér (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1798 av Mathias Tegnér (S) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:2137 av Eva Lindh m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2137 av Eva Lindh m.fl. S Obligatoriskt informationssamtal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om obligatoriskt informationssamtal och tillkännager detta för regeringen. Motivering Rapporterna om att den psykiska ohälsan bland unga ökar är


Utskottsberedning: 2018/19:CU7

Motion 2018/19:2137 av Eva Lindh m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2137 av Eva Lindh m.fl. (S) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:2121 av Aylin Fazelian m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2121 av Aylin Fazelian m.fl. S Förbjud sexistisk, rasistisk och homofobisk reklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa ett förbud mot sexistisk, rasistisk och homofobisk reklam och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2018/19:CU10

Motion 2018/19:2121 av Aylin Fazelian m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2121 av Aylin Fazelian m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2120 av Anna Wallentheim m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2120 av Anna Wallentheim m.fl. S Retuscherad reklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över ett förbud mot eller märkning av retuscherad reklam och tillkännager detta för regeringen. Motivering Reklam är en del av vår vardag. Lagen


Utskottsberedning: CU

Motion 2018/19:2120 av Anna Wallentheim m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2120 av Anna Wallentheim m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:2081 av Aylin Fazelian (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2081 av Aylin Fazelian S Integrerade bostadsområden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsätta att verka för integrerade bostadsområden och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vi måste minska segregationen. Den s-ledda regeringen


Utskottsberedning: 2018/19:CU11

Motion 2018/19:2081 av Aylin Fazelian (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2081 av Aylin Fazelian (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:1968 av Peter Persson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1968 av Peter Persson S Bolagsstyrning inför framtiden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en egen associationsform som inkluderar hållbarhetsfokus och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vi behöver ett vitalt näringsliv


Utskottsberedning: 2018/19:CU9

Motion 2018/19:1968 av Peter Persson (S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1968 av Peter Persson (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:1811 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1811 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Lagstiftning för att motverka olovlig handel med svarta hyreskontrakt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av skärpt lagstiftning för att motverka olovlig handel med svarta hyreskontrakt och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:CU8

Motion 2018/19:1811 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:1811 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (pdf, 88 kB)

Motion 2018/19:1810 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1810 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson båda S Öka andelen byggande i trä Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att öka andelen byggande i trä och tillkännager detta för regeringen. Motivering I British Columbia


Utskottsberedning: 2018/19:CU11

Motion 2018/19:1810 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1810 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:1807 av Monica Haider (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1807 av Monica Haider S Hästnäringen och plan- och bygglagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hästnäringen och plan- och bygglagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige finns nästan 360 000 hästar Sverige är därmed


Utskottsberedning: 2018/19:CU12

Motion 2018/19:1807 av Monica Haider (S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1807 av Monica Haider (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:1806 av Gunilla Carlsson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1806 av Gunilla Carlsson S Förbud mot eller märkning av retuscherade reklambilder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över ett förbud mot retuscherade reklambilder eller att införa märkning av retuscherade reklambilder och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:CU10

Motion 2018/19:1806 av Gunilla Carlsson (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1806 av Gunilla Carlsson (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:1805 av Kadir Kasirga m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1805 av Kadir Kasirga m.fl. S Reglera andrahandsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reglera andrahandsmarknaden och tillkännager detta för regeringen. Motivering I bostadsbristen Sverige har andrahandsuthyrning av allt flera


Utskottsberedning: 2018/19:CU8

Motion 2018/19:1805 av Kadir Kasirga m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1805 av Kadir Kasirga m.fl. (S) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:1794 av Roza Güclü Hedin och Maria Strömkvist (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1794 av Roza Güclü Hedin och Maria Strömkvist båda S Bygg i trä Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett ökat bostadsbyggande i trä och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att bygga hus i trä istället för betong medför stora vinster


Utskottsberedning: 2018/19:CU11

Motion 2018/19:1794 av Roza Güclü Hedin och Maria Strömkvist (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1794 av Roza Güclü Hedin och Maria Strömkvist (båda S) (pdf, 82 kB)

Motion 2018/19:1775 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1775 av Lars Mejern Larsson m.fl. S Avställda bilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av fler verktyg för att stoppa kriminaliteten kring avställda bilar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige ska


Utskottsberedning: 2018/19:CU6

Motion 2018/19:1775 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1775 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:1766 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1766 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. S Anställda som äger Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en successiv och metodisk översyn av regler för att underlätta för anställda att ta över verksamhet och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:CU9

Motion 2018/19:1766 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1766 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S) (pdf, 85 kB)

Motion 2018/19:1623 av Gunilla Svantorp (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1623 av Gunilla Svantorp S Utöka överförmyndares möjligheter att inhämta information Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över om även försäkringsbolag bör omfattas av skyldigheten att uppge uppgifter som behövs för överförmyndares


Utskottsberedning: 2018/19:CU7

Motion 2018/19:1623 av Gunilla Svantorp (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1623 av Gunilla Svantorp (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:1612 av Hans Ekström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1612 av Hans Ekström m.fl. S Skydda Mälaren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Mälaren och andra viktiga vattentäkter måste skyddas för dricksvattenförsörjningen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Mälaren är Sveriges


Utskottsberedning: 2018/19:CU5

Motion 2018/19:1612 av Hans Ekström m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1612 av Hans Ekström m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:1309 av Magnus Manhammar (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1309 av Magnus Manhammar S Fler åtgärder för att förebygga skador från asbest Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att stärka regler för att förebygga skador från asbest och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2018/19:AU10 2018/19:CU12

Motion 2018/19:1309 av Magnus Manhammar (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1309 av Magnus Manhammar (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:1087 av Serkan Köse (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1087 av Serkan Köse S En ny strategi mot hemlöshet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av en ny strategi mot hemlöshet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2018/19:CU11 2018/19:SoU9

Motion 2018/19:1087 av Serkan Köse (S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1087 av Serkan Köse (S) (pdf, 79 kB)

Motion 2018/19:1174 av Eva Lindh m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1174 av Eva Lindh m.fl. S Ställföreträdare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka rättssäkerheten vad gäller ställföreträdare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många är de runtom i Sverige som gör en insats som gode


Utskottsberedning: 2018/19:CU7

Motion 2018/19:1174 av Eva Lindh m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1174 av Eva Lindh m.fl. (S) (pdf, 71 kB)