Dokument & lagar (3 194 träffar)

Motion 2018/19:2680 av Mathias Tegnér och Fredrik Lundh Sammeli (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:2680 av Mathias Tegnér och Fredrik Lundh Sammeli båda S Trygga socialförsäkringar i ny tid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga höjda tak i sjukförsäkringen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2018/19:AU6 2018/19:SfU20

Motion 2018/19:2680 av Mathias Tegnér och Fredrik Lundh Sammeli (båda S) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2680 av Mathias Tegnér och Fredrik Lundh Sammeli (båda S) (pdf, 87 kB)

Motion 2018/19:2660 av Sultan Kayhan (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2660 av Sultan Kayhan S Den som blir sjuk ska inte bli fattig Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över rehabiliteringskedjan för att säkerställa att sjukförsäkringen ger trygghet för den som drabbats av sjukdom, och detta tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:AU6 2018/19:SfU20

Motion 2018/19:2660 av Sultan Kayhan (S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2660 av Sultan Kayhan (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:2757 av Sultan Kayhan (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2757 av Sultan Kayhan S Översyn av varför kvinnor är mer sjukskrivna än män Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över varför kvinnor är mer sjukskrivna än män och vilka åtgärder som behöver vidtas för att minska hälsoklyftan och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:AU10

Motion 2018/19:2757 av Sultan Kayhan (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2757 av Sultan Kayhan (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:2141 av Joakim Sandell m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2141 av Joakim Sandell m.fl. S Jämlik sjukvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sjukvården måste utvecklas mot att mer vård i framtiden kan bedrivas i primärvården och att specialistvårdvalen på sjukhusen bör ses över och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:AU6 2018/19:SoU15 2018/19:SoU8 2018/19:UbU11 2018/19:UbU13

Motion 2018/19:2141 av Joakim Sandell m.fl. (S) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:2141 av Joakim Sandell m.fl. (S) (pdf, 102 kB)

Motion 2018/19:2235 av Sultan Kayhan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2235 av Sultan Kayhan m.fl. S Ta vara på samtyckeslagstiftningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för genomförande av pedagogiskt arbete med utgångspunkt i den nya samtyckeslagstiftningen och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:AU8

Motion 2018/19:2235 av Sultan Kayhan m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2235 av Sultan Kayhan m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:2027 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2027 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. S Det arbetsintegrerande sociala företaget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det arbetsintegrerande sociala företagandet bör vara en viktig resurs för arbetsmarknadspolitiska insatser och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:AU6 2018/19:FiU34 2018/19:NU7

Motion 2018/19:2027 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2027 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S) (pdf, 97 kB)

Motion 2018/19:1967 av Caroline Helmersson Olsson och Hans Ekström (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1967 av Caroline Helmersson Olsson och Hans Ekström båda S Identifiera och bekämpa arbetssjukdomar och psykosocial ohälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att Arbetsmiljöverket får i uppgift att undersöka kopplingen mellan


Utskottsberedning: 2018/19:AU10

Motion 2018/19:1967 av Caroline Helmersson Olsson och Hans Ekström (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1967 av Caroline Helmersson Olsson och Hans Ekström (båda S) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:1812 av Marianne Pettersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1812 av Marianne Pettersson m.fl. S En inkluderande arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en inkluderande arbetsmarknad och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att ha ett eget arbete ökar en människas frihet genom att


Utskottsberedning: 2018/19:AU6

Motion 2018/19:1812 av Marianne Pettersson m.fl. (S) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:1812 av Marianne Pettersson m.fl. (S) (pdf, 89 kB)

Motion 2018/19:1765 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1765 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider båda S Översyn av karensdagarna i arbetslöshetsförsäkringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om karensdagarna i arbetslöshetsförsäkringen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den


Utskottsberedning: 2018/19:AU6

Motion 2018/19:1765 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1765 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:1615 av Marlene Burwick (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1615 av Marlene Burwick S Enhetlig definition av begreppet nyanländ Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa en myndighetsgemensam definition av begreppet nyanländ och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:AU7

Motion 2018/19:1615 av Marlene Burwick (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1615 av Marlene Burwick (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:1309 av Magnus Manhammar (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1309 av Magnus Manhammar S Fler åtgärder för att förebygga skador från asbest Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att stärka regler för att förebygga skador från asbest och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2018/19:AU10 2018/19:CU12

Motion 2018/19:1309 av Magnus Manhammar (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1309 av Magnus Manhammar (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:1056 av Isak From och Björn Wiechel (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1056 av Isak From och Björn Wiechel båda S Kompetensförsörjning i arbetslivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta generationsväxling i företag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2018/19:AU6 2018/19:NU7 2018/19:UbU12

Motion 2018/19:1056 av Isak From och Björn Wiechel (båda S) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:1056 av Isak From och Björn Wiechel (båda S) (pdf, 88 kB)

Motion 2018/19:1187 av Leif Nysmed m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1187 av Leif Nysmed m.fl. S Omtag för nollvision om dödsolyckor på arbetsplatserna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om dödsolyckor på arbetsplatserna och tillkännager detta för regeringen. Motivering För alla som går till jobbet, anställd


Utskottsberedning: 2018/19:AU10

Motion 2018/19:1187 av Leif Nysmed m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1187 av Leif Nysmed m.fl. (S) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:1185 av Caroline Helmersson Olsson och Fredrik Olovsson (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1185 av Caroline Helmersson Olsson och Fredrik Olovsson båda S Nolltolerans mot döden på jobbet oavsett arbetsolycka eller arbetssjukdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nolltolerans mot döden på jobbet oavsett arbetsolycka eller arbetssjukdom


Utskottsberedning: 2018/19:AU10

Motion 2018/19:1185 av Caroline Helmersson Olsson och Fredrik Olovsson (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1185 av Caroline Helmersson Olsson och Fredrik Olovsson (båda S) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:1176 av Caroline Helmersson Olsson och Hans Ekström (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1176 av Caroline Helmersson Olsson och Hans Ekström båda S Identifiera och bekämpa arbetssjukdomar och psykosocial ohälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att Arbetsmiljöverket får i uppgift att undersöka kopplingen mellan


Utskottsberedning: 2018/19:AU10

Motion 2018/19:1176 av Caroline Helmersson Olsson och Hans Ekström (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1176 av Caroline Helmersson Olsson och Hans Ekström (båda S) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:1173 av Patrik Engström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1173 av Patrik Engström m.fl. S Bosättningslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reformera och stärka bosättningslagen för jämnare fördelning och effektivitet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bosättningslagen trädde


Utskottsberedning: 2018/19:AU7

Motion 2018/19:1173 av Patrik Engström m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1173 av Patrik Engström m.fl. (S) (pdf, 79 kB)

Motion 2018/19:1164 av Ida Karkiainen (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1164 av Ida Karkiainen S Kunskapslyft för offentliga arbetsgivare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att höja kunskapen bland offentliga arbetsgivare gällande syn- och övriga funktionsnedsättningar och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:AU6

Motion 2018/19:1164 av Ida Karkiainen (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1164 av Ida Karkiainen (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:1162 av Joakim Sandell m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1162 av Joakim Sandell m.fl. S Stävja missbruket av subventionerade anställningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stävja missbruk av subventionerade anställningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vi måste ha ett


Utskottsberedning: 2018/19:AU6

Motion 2018/19:1162 av Joakim Sandell m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1162 av Joakim Sandell m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:1160 av Kadir Kasirga och Teres Lindberg (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1160 av Kadir Kasirga och Teres Lindberg båda S Entreprenörsansvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om entreprenörsansvar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riksdagen har tidigare fattat beslut om ett entreprenörsansvar för


Utskottsberedning: 2018/19:AU9

Motion 2018/19:1160 av Kadir Kasirga och Teres Lindberg (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1160 av Kadir Kasirga och Teres Lindberg (båda S) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:1153 av Malin Larsson och Jasenko Omanovic (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1153 av Malin Larsson och Jasenko Omanovic båda S Arbetsmarknad för personer med funktionsvariationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om arbetsmarknad för personer med funktionsvariationer och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:AU6

Motion 2018/19:1153 av Malin Larsson och Jasenko Omanovic (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1153 av Malin Larsson och Jasenko Omanovic (båda S) (pdf, 75 kB)