Dokument & lagar (4 295 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:1651 av Hägg, Carina (s)

den 15 september Fråga 2007/08:1651 Cedaw i EU av Carina Hägg (s) till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) FN:s generalförsamling antog 1967 en deklaration om att avskaffa diskriminering mot kvinnor. På grundval av denna deklaration utformades inom kvinnokommissionen

Inlämnad: 2008-09-15 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:1649 av Ygeman, Anders (s)

den 15 september Fråga 2007/08:1649 Nya samhällsekonomiska kalkyler och infrastrukturpropositionen av Anders Ygeman (s) till statsrådet Åsa Torstensson (c) Vart femte år gör Vägverket och Banverket om beräkningarna som visar hur lönsamma deras planerade väg- och järnvägsprojekt är. Som

Inlämnad: 2008-09-15 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1648 av Rådström, Britta (s)

den 12 september Fråga 2007/08:1648 Statstjänstemannarollen, ledarskap och jämställdhet av Britta Rådström (s) till statsrådet Mats Odell (kd) Statsrådet har i budgetsammanhang fört fram idéer om att utveckla statstjänstemannarollen. Till denna politiska fråga finns en rad andra som

Inlämnad: 2008-09-12 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:1647 av Rådström, Britta (s)

den 12 september Fråga 2007/08:1647 Samordning av myndigheternas agerande som arbetsgivare av Britta Rådström (s) till statsrådet Mats Odell (kd) Det statliga styrsystemet har inneburit att myndigheterna fått en betydande frihet att själva forma sin organisation och sin verksamhet.

Inlämnad: 2008-09-12 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:1645 av Pärssinen, Raimo (s)

den 12 september Fråga 2007/08:1645 Slopad besiktning av kassaregister av Raimo Pärssinen (s) till finansminister Anders Borg (m) Riksdagen har fattat beslut (SFS 592:07) om att näringsidkare i de så kallade kontantbranscherna som säljer varor och tjänster till allmänheten från den 1

Inlämnad: 2008-09-12 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1644 av Ludvigsson, Anne (s)

den 11 september Fråga 2007/08:1644 Behovet av försörjningsstöd för kommuninvånarna av Anne Ludvigsson (s) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) I många av Sveriges kommuner är det allt fler som söker behovsprövat försörjningsstöd. Statistik från Socialstyrelsen visar att kostnaderna

Inlämnad: 2008-09-11 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1642 av Markström, Elisebeht (s)

den 11 september Fråga 2007/08:1642 Våld i samkönade relationer av Elisebeht Markström (s) till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) Den senaste satsningen som följer av Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt

Inlämnad: 2008-09-11 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:1641 av Johansson, Ann-Kristine (s)

den 11 september Fråga 2007/08:1641 Miljömålskalkning av Ann-Kristine Johansson (s) till miljöminister Andreas Carlgren (c) Kalkning är en metod som används för att hejda de skador försurningen orsakar i våra sjöar och vattendrag. Orsakerna till försurning är bland annat nedfallet av

Inlämnad: 2008-09-11 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1639 av Olsson, Hans (s)

den 11 september Fråga 2007/08:1639 Åtgärder mot kriminella så kallade målvakter av Hans Olsson (s) till justitieminister Beatrice Ask (m) En målvakt är, inom juridiken, en person som för en relativt liten ersättning låter sig skrivas som vd, styrelsemedlem eller liknande i ett företag

Inlämnad: 2008-09-11 Besvarare: Beatrice Ask (M)

IUC

Skriftlig fråga 2007/08:1638 av Larsson, Lars Mejern (s)

den 11 september Fråga 2007/08:1638 IUC av Lars Mejern Larsson (s) till näringsminister Maud Olofsson (c) Utvecklingstakten i industrin är hög. För att hinna följa utvecklingen och dess möjligheter som företagare och medarbetare är det avgörande att de har goda tillgångar till de resurser

Inlämnad: 2008-09-11 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1635 av Hägg, Carina (s)

den 9 september Fråga 2007/08:1635 Påvliga rådet för hälsovårdspastoral av Carina Hägg (s) till socialminister Göran Hägglund (kd) Socialminister Göran Hägglund har inte sett problemet i att abortmotståndare ges makt över vården och har även aviserat förstärkt lagstiftning för att garantera

Inlämnad: 2008-09-09 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:1634 av Hägg, Carina (s)

den 9 september Fråga 2007/08:1634 Sexistisk reklam av Carina Hägg (s) till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) Jens Orback tillsatte som jämställdhetsminister en utredning om lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam. Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni lade

Inlämnad: 2008-09-09 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:1632 av Kerimo, Yilmaz (s)

den 9 september Fråga 2007/08:1632 Turkiet och förtryckta kristna minoriteter av Yilmaz Kerimo (s) till utrikesminister Carl Bildt (m) EU har under många år kritiserat Turkiet för deras behandling av landets nationella minoriteter. Ändå fortsätter Turkiet med sina kränkningar. Det

Inlämnad: 2008-09-09 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1631 av Granlund, Marie (s)

den 9 september Fråga 2007/08:1631 Vetenskaplig grund för skolpolitiken av Marie Granlund (s) till utbildningsminister Jan Björklund (fp) Verkligheten är sällan svart eller vit. Ändå har utbildningsministern som signum att svartmåla den svenska skolan. Gång på gång används uttalanden

Inlämnad: 2008-09-09 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:1630 av Eriksson, Birgitta (s)

den 8 september Fråga 2007/08:1630 Uppmärksammande av minnet av ATP-frågan av Birgitta Eriksson (s) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Såväl unionsupplösningen 1905 som Sveriges åtskillnad från Finland 1809 uppmärksammas genom olika jubileumsprojekt. Socialpolitiken borde också

Inlämnad: 2008-09-08 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1629 av Wegendal, Lars (s)

den 5 september Fråga 2007/08:1629 Kulturministerns närvaro vid Paralympics av Lars Wegendal (s) till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m) Inför OS i Peking var det i samhället en omfattande diskussion om huruvida den svenska regeringen skulle låta sig representeras vid invigningen

Inlämnad: 2008-09-05 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1628 av Bäckman, Roland (s)

den 5 september Fråga 2007/08:1628 CSN-kortet av Roland Bäckman (s) till utbildningsminister Jan Björklund (fp) Särskoleelever i gymnasieålder har förlängt barnbidrag i stället för studiebidrag, som andra ungdomar i samma ålder. Det innebär ökade ekonomiska möjligheter, vilket är bra

Inlämnad: 2008-09-05 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:1627 av Wegendal, Lars (s)

den 5 september Fråga 2007/08:1627 Marinens musikkår i Karlskrona av Lars Wegendal (s) till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m) I skriftliga frågor och interpellationer till kulturministern och försvarsministern har vi socialdemokrater försökt få ministrarna att uttala sitt stöd

Inlämnad: 2008-09-05 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1626 av Örnfjäder, Krister (s)

den 5 september Fråga 2007/08:1626 Infrastruktursatsningar i Kalmar län av Krister Örnfjäder (s) till statsrådet Åsa Torstensson (c) Kalmar län har uppvaktat regeringen vid ett flertal tillfällen för att uppmärksamma de behov av infrastruktursatsningar som finns i länet. Så här långt

Inlämnad: 2008-09-05 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1625 av Wegendal, Lars (s)

den 5 september Fråga 2007/08:1625 Strategi för att få fler internationella evenemang av Lars Wegendal (s) till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m) Vid ett flertal tillfällen under det senaste året har jag ställt frågor till olika ministrar angående regeringens arbete med att

Inlämnad: 2008-09-05 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)