Dokument & lagar (155 träffar)

Motion 2007/08:A17 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A17 av Sylvia Lindgren m.fl. s med anledning av framst. 2007/08:RRS30 Riksrevisionens styrelses framställning angående arbetsmarknadspolitikens förväntade effekter s61011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen


Utskottsberedning: 2008/09:AU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:A17 av Sylvia Lindgren m.fl. (s) (doc, 49 kB)

Motion 2007/08:A16 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A16 av Sven-Erik Österberg m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:151 Ny lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete s61010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:151 Ny lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat


Utskottsberedning: 2007/08:AU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:A16 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) (doc, 52 kB)

Motion 2007/08:A14 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A14 av Sven-Erik Österberg m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:149 Ledighet med vårdnadsbidrag s61009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:149 Ledighet med vårdnadsbidrag. Motivering Vi socialdemokrater har i en tidigare motion klart och tydligt redovisat


Utskottsberedning: 2007/08:AU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:A14 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) (doc, 46 kB)

Motion 2007/08:A12 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2007/08:A12 av Sven-Erik Österberg m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2007/08:118 En effektivare arbetslöshetsförsäkring Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 En trygg arbetslöshetsförsäkring underlättar en flexibel och dynamisk arbetsmarknad 2 Starka fackföreningar


Utskottsberedning: 2007/08:AU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:A12 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s, v, mp) (doc, 64 kB)

Motion 2007/08:A10 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A10 av Sven-Erik Österberg m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:72 Utvidgat system med prövningstillstånd i Arbetsdomstolen, m.m. s61005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:72. Motivering I propositionen föreslås ändringar i bl.a. lagen 1974:371 om rättegången


Utskottsberedning: 2007/08:AU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:A10 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:A6 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A6 av Sven-Erik Österberg m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:62 Ny instansordning för arbetsmiljöärenden s61006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:62. Motivering Sverige har länge legat väl framme i arbetsmiljöarbetet. Genom åren har stora framsteg gjorts


Utskottsberedning: 2007/08:AU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:A6 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) (doc, 54 kB)

Motion 2007/08:A7 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A7 av Sven-Erik Österberg m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering s61007 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 3 Propositionen i sammanfattning 3 Skydd mot diskriminering i arbetslivet 4 Lägg reglerna om arbetslivet i


Utskottsberedning: 2007/08:AU7
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 24 avslag

Motion 2007/08:A7 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) (doc, 80 kB)

Motion 2007/08:A3 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A3 av Sven-Erik Österberg m.fl. s med anledning av framst. 2007/08:RRS21 Riksrevisionens styrelses framställning angående lönebidrag till funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga s61002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen


Utskottsberedning: 2008/09:AU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:A3 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) (doc, 55 kB)

Motion 2007/08:A2 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A2 av Sven-Erik Österberg m.fl. s med anledning av redog. 2007/08:RRS8 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående hur regeringen förbereder arbetsmarknadspolitiken s61002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2007/08:AU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:A2 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. s Sverige tjänar på rättvisa s16000 Sammanfattning Det går bra för Sverige. Sysselsättningen stiger och arbetslösheten faller. Skatteintäkterna ökar i både staten och kommunsektorn. Fortfarande ger högkonjunkturen goda effekter. Ändå biter sig långtidsarbetslösheten


Utskottsberedning: 2007/08:AU1 2007/08:CU1 2007/08:CU18 2007/08:FiU1 2007/08:FiU2 2007/08:FiU3 2007/08:FöU1 2007/08:FöU12 2007/08:FöU3 2007/08:JuU1 2007/08:KrU1 2007/08:KU1 2007/08:KU14 2007/08:KU24 2007/08:MJU1 2007/08:MJU2 2007/08:NU1 2007/08:NU2 2007/08:NU3 2007/08:SfU1 2007/08:SkU1 2007/08:SoU1 2007/08:TU1 2007/08:UbU1 2007/08:UU1 2007/08:UU2 2008/09:AU7
Riksdagsbeslut (123 yrkanden): 123 avslag

Motion 2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 7233 kB)

Motion 2007/08:A405 av Leif Jakobsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A405 av Leif Jakobsson m.fl. s Flyktingpolitik och integration s13076 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kommunernas skyldighet att ta emot flyktingar och deras anhöriga. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2007/08:AU1 2007/08:SfU2
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2007/08:A405 av Leif Jakobsson m.fl. (s) (doc, 58 kB)

Motion 2007/08:A398 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A398 av Sven-Erik Österberg m.fl. s Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad s61000 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 3 En arbetsmarknad för alla 3 Satsa på utbildning till bristyrken 3 Förstärkta anställningsstöd 4 Plusjobb en trygghet fram till pension 4 Jobb


Utskottsberedning: 2007/08:AU1 2007/08:AU2
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2007/08:A398 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) (doc, 81 kB)

Motion 2007/08:A395 av Per Svedberg (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A395 av Per Svedberg s Ekonomiska villkor för familjehem s28057 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för dem som bedriver familjehemsverksamhet. Motivering Barn och ungdomar


Utskottsberedning: 2007/08:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A395 av Per Svedberg (s) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:A394 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A394 av Sven-Erik Österberg m.fl. s Utgiftsområde 14 Arbetsliv s61001 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Alla har rätt till en bra och säker arbetsmiljö 2 Stärk arbetslivsforskningen 4 Arbetsmiljön ska förbättras inte försämras 4 Ett jämställt arbetsliv 5 De otrygga


Utskottsberedning: 2007/08:AU1 2008/09:AU7
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2007/08:A394 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) (doc, 67 kB)

Motion 2007/08:A404 av Anders Ygeman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A404 av Anders Ygeman m.fl. s Arbetsmarknad och utbildning i ett storstadsperspektiv s14032 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av arbetsmarknadspolitiska åtgärder och samverkan över de traditionella organisations-


Utskottsberedning: 2007/08:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A404 av Anders Ygeman m.fl. (s) (doc, 49 kB)

Motion 2007/08:A390 av Christin Hagberg (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A390 av Christin Hagberg s Kompetens- och vidareutbildning s80148 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om översyn av ekonomiska möjligheter till kompetens- och vidareutbildning. Motivering Att ge alla människor möjlighet


Utskottsberedning: 2008/09:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A390 av Christin Hagberg (s) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:A382 av Thomas Bodström (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A382 av Thomas Bodström s Straffavgift i avsaknad av jämställdhetsplan s43091 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om straffavgift vid avsaknad av jämställdhetsplan. Motivering Enligt jämställdhetslagen ska arbetsgivaren


Utskottsberedning: 2007/08:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A382 av Thomas Bodström (s) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:A378 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A378 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. s Förstärkning av företagshälsovården s80038 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behoven inom företagshälsovården. Motivering Behovet av utbildad personal inom företagshälsovården


Utskottsberedning: 2008/09:AU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A378 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:A369 av Gunnar Sandberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A369 av Gunnar Sandberg m.fl. s Uppdatering av skyddsombudsregistret s17000 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om uppdatering av skyddsombudsregistret samt om utbildning av skyddsombud. Motivering Enligt 10 i arbetsmiljöförordningen


Utskottsberedning: 2008/09:AU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A369 av Gunnar Sandberg m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:A367 av Christina Zedell och Agneta Gille (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A367 av Christina Zedell och Agneta Gille s Rätt till heltid s14034 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rätten till heltid. Motivering Rätten till heltid är fortfarande en önskedröm för det stora flertalet som jobbar


Utskottsberedning: 2008/09:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A367 av Christina Zedell och Agneta Gille (s) (doc, 38 kB)