Dokument & lagar (2 968 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:1587 av Markström, Elisebeht (s)

den 28 augusti Fråga 2007/08:1587 Könsneutrala äktenskap av Elisebeht Markström (s) till statsminister Fredrik Reinfeldt (m) Vid statsministerns frågestund den 31 januari i år meddelade statsministern att ett propositionsarbete beträffande könsneutrala äktenskap förbereds och att det

Inlämnad: 2008-08-28 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1583 av Tingsgård, Tone (s)

den 27 augusti Fråga 2007/08:1583 Ändrade regler för svensk export av krigsmateriel av Tone Tingsgård (s) till statsrådet Ewa Björling (m) Krigsmaterielutredningen, även kallad KRUT, som presenterades 2005 rekommenderade på ett antal områden ändringar av det regelverk som finns i dag. Jag

Inlämnad: 2008-08-27 Besvarare: Ewa Björling (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1579 av Hellman, Jörgen (s)

den 26 augusti Fråga 2007/08:1579 Polisens kommunikationscentral av Jörgen Hellman (s) till justitieminister Beatrice Ask (m) Polisens kommunikationscentral (PKC) i landet ska bantas. Rikspolischefen har beslutat att det framöver ska finnas kommunikationscentraler på endast 7 av landets

Inlämnad: 2008-08-26 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1578 av Rådström, Britta (s)

den 26 augusti Fråga 2007/08:1578 Ändrad lagstiftning för Tullverkets brottsbekämpning av Britta Rådström (s) till justitieminister Beatrice Ask (m) Nyligen fick Tullverkets och Kustbevakningens personal möjligheter att genomföra nykterhetskontroller. Även på andra områden finns det

Inlämnad: 2008-08-26 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1577 av Rådström, Britta (s)

den 26 augusti Fråga 2007/08:1577 Antal offentligt anställda av Britta Rådström (s) till statsrådet Mats Odell (kd) Enligt SCB:s senaste arbetskraftsundersökning är 416 000 personer arbetslösa, vilket motsvarar 8,1 procent av arbetskraften. Totalt ökade anställningarna med 2 procent

Inlämnad: 2008-08-26 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:1573 av Johansson, Lars (s)

den 22 augusti Fråga 2007/08:1573 Nivåhöjning för Tullverket av Lars Johansson (s) till finansminister Anders Borg (m) Tullverket har i tilläggsbudgeten för 2008 erhållit 50 miljoner kronor. Enligt uppgifter från borgerliga riksdagsledamöter i samband med en debatt arrangerad av fackförbundet

Inlämnad: 2008-08-22 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1572 av Ernkrans, Matilda (s)

den 22 augusti Fråga 2007/08:1572 Statsbidrag för bredbandsutbyggnad på landsbygden av Matilda Ernkrans (s) till statsrådet Åsa Torstensson (c) Det råder stor osäkerhet omkring om det blir något nytt statsbidrag för fortsatt utbyggnad av bredband (fibernät) i de delar av landet som

Inlämnad: 2008-08-22 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1571 av Oskarsson, Christina (s)

den 22 augusti Fråga 2007/08:1571 Fastighetsboxar av Christina Oskarsson (s) till statsrådet Åsa Torstensson (c) Enligt beslut ska posten från och med den 1 januari 2011 i huvudsak delas ut i så kallade fastighetsboxar i anslutning till entréplanen i flerfamiljshusen. Diskussionen om

Inlämnad: 2008-08-22 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2007/08:840 av Green, Monica (s)

den 21 augusti Interpellation 2007/08:840 Barns läsande av Monica Green (s) till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m) Undersökningar, utförda av Skolverket, visar att andelen elever som läser mycket ofta på sin fritid för att det är roligt har sjunkit kraftigt sedan 2001. Sedan

Inlämnad: 2008-08-21 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Barns läsande

Skriftlig fråga 2007/08:1570 av Hägg, Carina (s)

den 21 augusti Fråga 2007/08:1570 Etniska och religiösa vårdcentraler av Carina Hägg (s) till statsminister Fredrik Reinfeldt (m) Friskolor tenderar att dela upp barn efter föräldrars inkomst, religiös och etnisk tillhörighet. Detta riskerar att leda till ökat utanförskap, skillnader

Inlämnad: 2008-08-21 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:1568 av Bråkenhielm, Catharina (s)

den 21 augusti Fråga 2007/08:1568 Skydd och rättssäkerhet för personer med demenssjukdom av Catharina Bråkenhielm (s) till statsrådet Maria Larsson (kd) Demens är ett samlingsnamn för sjukliga förändringar i hjärnan som påverkar såväl minnet som tankeförmågan. Det är ett handikapp som

Inlämnad: 2008-08-21 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:1565 av Pärssinen, Raimo (s)

den 21 augusti Fråga 2007/08:1565 Skogsindustrin av Raimo Pärssinen (s) till näringsminister Maud Olofsson (c) Skogsindustrin är av vital betydelse för svensk glesbygdsutveckling och sysselsättning genom sin lokalisering till regioner och orter där i många fall alternativ sysselsättning

Inlämnad: 2008-08-21 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1563 av Lundh, Fredrik (s)

den 21 augusti Fråga 2007/08:1563 Åtgärder mot törskatesvampen av Fredrik Lundh (s) till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c) Törskatesvampens skadeverkningar i Norr- och Västerbotten är minst lika omfattande som förra året, konstaterar Skogsstyrelsen. Sedan man upptäckte angreppen

Inlämnad: 2008-08-21 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1562 av Pärssinen, Raimo (s)

den 21 augusti Fråga 2007/08:1562 Satsningar mot dyskalkyli av Raimo Pärssinen (s) till utbildningsminister Jan Björklund (fp) Matematiksvårigheter, dyskalkyli, är ett funktionshandikapp som innebär att den enskilde har stora svårigheter med matematik, beräkningar och siffror. Dyslexsi,

Inlämnad: 2008-08-21 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2007/08:839 av Hultqvist, Peter (s)

den 20 augusti Interpellation 2007/08:839 Arbetsmarknadspolitiken av Peter Hultqvist (s) till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) Antalet nyanmälda platser på Arbetsförmedlingen minskar. Under juni i år var antalet nyanmälda platser 22 000 färre än vid samma tid förra året.

Inlämnad: 2008-08-20 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetsmarknadspolitiken

Interpellation 2007/08:838 av Hultqvist, Peter (s)

den 20 augusti Interpellation 2007/08:838 Utvecklingen i Ryssland av Peter Hultqvist (s) till utrikesminister Carl Bildt (m) I samband med en interpellationsdebatt den 2 juni i år gav utrikesminister Carl Bildt ett öppet intryck vad gäller Rysslands problem. Men Bildt gjorde också tydligt

Inlämnad: 2008-08-20 Besvarare: Carl Bildt (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Utvecklingen i Ryssland

Interpellation 2007/08:837 av Green, Monica (s)

den 20 augusti Interpellation 2007/08:837 Kommunernas ekonomi av Monica Green (s) till statsrådet Mats Odell (kd) Nu kommer illavarslande signaler om ökande kostnader för försörjningsstöd i kommunerna. Uppgifterna, som också förekommit rikligt i medierna, visar att enskilda människor

Inlämnad: 2008-08-20 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kommunernas ekonomi

Interpellation 2007/08:836 av Lindgren, Sylvia (s)

den 18 augusti Interpellation 2007/08:836 Insatser mot löne- och villkorsdumpning av Sylvia Lindgren (s) till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) Sju utländska arbetare jobbar med att riva den gamla Vin Sprit-byggnaden vid Liljeholmen. Förhållandena på arbetsplatsen och deras

Inlämnad: 2008-08-18 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Insatser mot löne- och villkorsdumpning

Interpellation 2007/08:831 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 15 augusti Interpellation 2007/08:831 Regeringens arbetsmarknadspolitik av Sven-Erik Österberg (s) till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) Arbetsmarknaden viker och den svagare jobbutvecklingen märks allt tydligare. Efterfrågan på personal minskar, de lediga jobben är färre

Inlämnad: 2008-08-15 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens arbetsmarknadspolitik

Skriftlig fråga 2007/08:1556 av Engelhardt, Christer (s)

den 15 augusti Fråga 2007/08:1556 Bisyssla och deltidssjukersättning av Christer Engelhardt (s) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) För de personer som har sjukersättning finns det möjlighet att ha en bisyssla vid sidan av sitt arbete, en sysselsättning som kan stimulera och

Inlämnad: 2008-08-15 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)