Dokument & lagar (12 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:1613 av Ernkrans, Matilda (s)

den 4 september Fråga 2007/08:1613 Verkställighetshinder och rätt till uppehållstillstånd av Matilda Ernkrans (s) till statsrådet Tobias Billström (m) I utlänningslagen finns en bestämmelse om att när verkställighetshinder föreligger kan det i sig ge rätt till uppehållstillstånd. Jag

Inlämnad: 2008-09-04 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1452 av Sachet, Ameer (s)

den 4 juli Fråga 2007/08:1452 EU och svensk flyktingpolitik av Ameer Sachet (s) till statsrådet Tobias Billström (m) Frankrike övertog den 1 juli ordförandeskapet i EU. Fyra områden kommer att prioriteras det kommande halvåret: energi- och klimatpolitik, invandring, gemensamt europeisk

Inlämnad: 2008-07-04 Besvarare: Tobias Billström (M)

Interpellation 2007/08:780 av Streijffert, Magdalena (s)

den 13 maj Interpellation 2007/08:780 Förvarstider av Magdalena Streijffert (s) till statsrådet Tobias Billström (m) Inom den europiska gemenskapen förs nu inom ramen för asyl- och flyktingpolitiken en diskussion rörande gemensam syn på förvarstider. Det svenska regelsystemet kring

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Tobias Billström (M)

Interpellation 2007/08:711 av Wahlström, Göte (s)

den 13 maj Interpellation 2007/08:711 Blått kort för arbete inom EU av Göte Wahlström (s) till statsrådet Tobias Billström (m) Inom Europeiska unionen diskuteras framtagandet av ett så kallat blått kort som ska underlätta för högutbildade att arbeta i EU. Förslaget går ut på att den som

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1062 av Pettersson, Marina (s)

den 9 april Fråga 2007/08:1062 Avvisning av flyktingar av Marina Pettersson (s) till statsrådet Tobias Billström (m) Antalet flyktingar som söker sig till Sverige har ökat de senaste åren på grund av oron i vår omvärld. Flyktingarna går nu och väntar på besked om de kommer att avvisas

Inlämnad: 2008-04-09 Besvarare: Tobias Billström (M)

Interpellation 2007/08:487 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 10 mars Interpellation 2007/08:487 Flyktingar som utvisas till Afghanistan av Carina Adolfsson Elgestam (s) till statsrådet Tobias Billström (m) Jag har i mitt uppdrag som riksdagsledamot fått kontakt med både organisationer och enskilda som känner stor oro inför att Sverige skickar

Inlämnad: 2008-03-10 Besvarare: Tobias Billström (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Flyktingar som utvisas till Afghanistan

Skriftlig fråga 2007/08:846 av Wahlström, Göte (s)

den 22 februari Fråga 2007/08:846 Förvarstider av Göte Wahlström (s) till statsrådet Tobias Billström (m) Inom den europiska gemenskapen förs nu inom ramen för migrationspolitiken en diskussion rörande gemensam syn på förvarstider. Det svenska regelsystemet kring förvarstagande och

Inlämnad: 2008-02-22 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2007/08:828 av Kerimo, Yilmaz (s)

den 21 februari Fråga 2007/08:828 Väntan på uppehållstillstånd efter giftermål av Yilmaz Kerimo (s) till statsrådet Tobias Billström (m) Många svenskar som invandrat från andra länder har lämnat en nära vän eller partner kvar i ursprungslandet. Relationen har sedan upprätthållits och

Inlämnad: 2008-02-21 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2007/08:755 av Sachet, Ameer (s)

den 13 februari Fråga 2007/08:755 Avvisning av afghanska flyktingar från Sverige av Ameer Sachet (s) till statsrådet Tobias Billström (m) Afghanska flyktingar avvisas från Sverige. Migrationsverket har till polisen överlämnat 469 ärenden för verkställighet, det vill säga att avvisas från

Inlämnad: 2008-02-13 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2007/08:753 av Andersson, Phia (s)

den 13 februari Fråga 2007/08:753 Gränsöverskridande problem för arbetskraft av Phia Andersson (s) till statsrådet Tobias Billström (m) Sverige är i dag i allra högsta grad en del av den europeiska arbetsmarknaden, människor har möjlighet att arbeta och bo var de vill. Det innebär att

Inlämnad: 2008-02-13 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2007/08:510 av Pettersson, Leif (s)

den 18 december Fråga 2007/08:510 Rättssäkerhet för asylsökande av Leif Pettersson (s) till statsrådet Tobias Billström (m) Sedan Utlänningsnämnden avskaffades avgörs asylärenden slutligen i domstol. Ett domstolsförfarande infördes därför att det ansågs bättre garantera en likvärdig behandling

Inlämnad: 2007-12-18 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2007/08:47 av Hultqvist, Peter (s)

den 5 oktober Fråga 2007/08:47 Irakflyktingars osäkra situation av Peter Hultqvist (s) till statsrådet Tobias Billström (m) Just nu vistas över 1 000 yezitkurder i Sverige på så kallat tillfälligt uppehållstillstånd. Ca 100 av dem finns i mitt hemlän Dalarna. Enligt kurdiska föreningen

Inlämnad: 2007-10-05 Besvarare: Tobias Billström (M)