Dokument & lagar (141 träffar)

Interpellation 2007/08:843 av Björck, Patrik (s)

den 28 augusti Interpellation 2007/08:843 Stärkt skydd för de anställda och deras fackliga företrädare vid tecknande av kollektivavtal av Patrik Björck (s) till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) Återigen har vi nu ett exempel på hur en arbetsgivare inte vill acceptera spelreglerna

Inlämnad: 2008-08-28 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Stärkt skydd för de anställda och deras fackliga företrädare vid tecknande av kollektivavtal

Interpellation 2007/08:839 av Hultqvist, Peter (s)

den 20 augusti Interpellation 2007/08:839 Arbetsmarknadspolitiken av Peter Hultqvist (s) till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) Antalet nyanmälda platser på Arbetsförmedlingen minskar. Under juni i år var antalet nyanmälda platser 22 000 färre än vid samma tid förra året.

Inlämnad: 2008-08-20 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetsmarknadspolitiken

Interpellation 2007/08:836 av Lindgren, Sylvia (s)

den 18 augusti Interpellation 2007/08:836 Insatser mot löne- och villkorsdumpning av Sylvia Lindgren (s) till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) Sju utländska arbetare jobbar med att riva den gamla Vin Sprit-byggnaden vid Liljeholmen. Förhållandena på arbetsplatsen och deras

Inlämnad: 2008-08-18 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Insatser mot löne- och villkorsdumpning

Interpellation 2007/08:831 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 15 augusti Interpellation 2007/08:831 Regeringens arbetsmarknadspolitik av Sven-Erik Österberg (s) till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) Arbetsmarknaden viker och den svagare jobbutvecklingen märks allt tydligare. Efterfrågan på personal minskar, de lediga jobben är färre

Inlämnad: 2008-08-15 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens arbetsmarknadspolitik

Interpellation 2007/08:830 av Green, Monica (s)

den 14 augusti Interpellation 2007/08:830 Jobbgarantin för ungdomar av Monica Green (s) till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) För drygt ett år sedan trädde regeringens jobbgaranti för ungdomar i kraft. Lagen innebär att ungdomar mellan 16 och 25 år som varit arbetslösa i

Inlämnad: 2008-08-14 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Jobbgarantin för ungdomar

Interpellation 2007/08:827 av Björck, Patrik (s)

den 8 augusti Interpellation 2007/08:827 Obligatorisk a-kassa av Patrik Björck (s) till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) Regeringens hantering av arbetslöshetsförsäkringen är så här långt en sorglig historia som drabbat inte bara enskilda personer och svensk arbetsmarknad

Inlämnad: 2008-08-08 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Obligatorisk a-kassa

Interpellation 2007/08:816 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 1 augusti Interpellation 2007/08:816 Konsekvenserna av regeringsrättens dom för a-kassan av Sven-Erik Österberg (s) till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) Svenska arbetstagare kan tvingas acceptera arbete i hela Norden för att inte riskera sänkt eller indragen a-kassa.

Inlämnad: 2008-08-01 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2007/08:813 av Green, Monica (s)

den 1 augusti Interpellation 2007/08:813 Sommarjobb åt ungdomar av Monica Green (s) till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) Under juni var 416 000 personer arbetslösa, vilket motsvarar 8,1 procent av arbetskraften. Bland män var arbetslösheten 7,2 procent och bland kvinnor

Inlämnad: 2008-08-01 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sommarjobb åt ungdomar

Interpellation 2007/08:807 av Astudillo, Luciano (s)

den 31 juli Interpellation 2007/08:807 Upphandling av kompletterande aktörer i jobb- och utvecklingsgarantin av Luciano Astudillo (s) till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) Arbetsmarknadsministern har vid flera tillfällen uttryckt att en mångfald av kompletterande aktörer

Inlämnad: 2008-07-31 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Upphandling av kompletterande aktörer i jobb- och utvecklingsgarantin

Interpellation 2007/08:805 av Astudillo, Luciano (s)

den 31 juli Interpellation 2007/08:805 Brister med instegsjobben av Luciano Astudillo (s) till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) År 2007 slog den borgerliga regeringen på stora trumman när de så kallade instegsjobben lanserades. Då hette det att det skulle bli lättare för

Inlämnad: 2008-07-31 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Brister med instegsjobben

Interpellation 2007/08:804 av Astudillo, Luciano (s)

den 31 juli Interpellation 2007/08:804 Krav för a-kassa för hela Norden av Luciano Astudillo (s) till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) Svenska löntagare kan tvingas att acceptera arbete i hela Norden för att få behålla a-kassan. Det kan bli konsekvenserna av en dom i Regeringsrätten.

Inlämnad: 2008-07-31 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Krav för a-kassa för hela Norden

Interpellation 2007/08:803 av Astudillo, Luciano (s)

den 31 juli Interpellation 2007/08:803 Arbetsförmedlingens regelverk i särskilda situationer av Luciano Astudillo (s) till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) Nyligen rapporterade medierna om Björn-Åke som trots att han var isolerad på sjukhusets infektionsavdelning fick

Inlämnad: 2008-07-31 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetsförmedlingens regelverk i särskilda situationer

Interpellation 2007/08:800 av Green, Monica (s)

den 31 juli Interpellation 2007/08:800 Regeringens ordval av Monica Green (s) till statsminister Fredrik Reinfeldt (m) Regeringen hävdar att många av dess vallöften har infriats. I själva verket har man bara ändrat betydelsen för vissa ord i många så kallade reformer. Som exempel kan

Inlämnad: 2008-07-31 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens ordval

Skriftlig fråga 2007/08:1500 av Stenberg, Maria (s)

den 23 ju li Fråga 2007/08:1500 Arbetsmarknadspolitik för unga av Maria Stenberg (s) till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) Enligt Arbetsmarknadsverket (AMV) avtar efterfrågan på arbetskraft i takt med att försvagningen av arbetsmarknaden fortsätter. Även antalet varsel

Inlämnad: 2008-07-23 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1496 av Lindgren, Sylvia (s)

den 21 juli Fråga 2007/08:1496 Dödsolyckor på arbetsplatser av Sylvia Lindgren (s) till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) Fram till och med juni i år har 36 personer dött i arbetsplatsolyckor. Det är sex personer fler än under samma period förra året. Då är inte de senaste

Inlämnad: 2008-07-21 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1495 av Lindgren, Sylvia (s)

den 21 juli Fråga 2007/08:1495 Sanktioner när Arbetsmiljöverket hittar anmärkningar av Sylvia Lindgren (s) till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) En byggnadsarbetare omkom och ytterligare två personer skadades när en bro rasade ned över en trafikerad väg på ett bygge i Kista.

Inlämnad: 2008-07-21 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1479 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 18 juli Fråga 2007/08:1479 Åtgärder mot löne- och villkorsdumpning i Sverige och EU av Sven-Erik Österberg (s) till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) Utfallet i det så kallade Lavalmålet har skapat stor oro i Sverige och i andra länder. När utstationeringsdirektivet

Inlämnad: 2008-07-18 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1432 av Pärssinen, Raimo (s)

den 1 juli Fråga 2007/08:1432 Ökningen av dödsfallen i arbetslivet av Raimo Pärssinen (s) till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) Sex personer dog på jobbet under en enda vecka i maj i år vilket fick Arbetsmiljöverket att besluta om en snabbutredning. 75 personer omkom på arbetet

Inlämnad: 2008-07-01 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1431 av Pärssinen, Raimo (s)

den 1 juli Fråga 2007/08:1431 Arbetsplatsolyckor och resurser till Arbetsmiljöverket av Raimo Pärssinen (s) till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) Arbetsplatsolyckorna ökar i Gävleborg och går därmed mot landet som helhet där olyckorna minskar, visar statistik från Arbetsmiljöverket.

Inlämnad: 2008-07-01 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1418 av Jeppsson, Peter (s)

den 26 juni Fråga 2007/08:1418 Jobb- och utvecklingsgarantin av Peter Jeppsson (s) till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) Jag har tidigare ställt en fråga till arbetsmarknadsministern om möjligheten att räkna mammaledighet som överhoppningsbar tid när man skriver in sig i

Inlämnad: 2008-06-26 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)