Dokument & lagar (1 327 träffar)

Motion 1992/93:Jo111 av Margareta Winberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Jo111 av Margareta Winberg m.fl. (s) med anledning av skr. 1992/93:255 Inriktningen av det svenska miljöarbetet inom EES och EG Allmänna utgångspunkter Socialdemokraterna efterlyste en samlad strategi för miljöarbetet inom EES i motion 1991/92:E7. Nu redovisas denna begäran i en


Utskottsberedning: -1992/93:JoU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:U29 av Maj Britt Theorin och Hans Göran Franck (s)

Motion till riksdagen 1992/93:U29 av Maj Britt Theorin och Hans Göran Franck (s) med anledning av prop. 1992/93:254 Svenskt deltagande i av FN:s säkerhetsråd beslutade insatser för säkerställande av fred i f.d. Jugoslavien Det kalla krigets epok karaktäriserades av en tro på att fred kunde skapas med våldets medel.


Utskottsberedning: --1992/93:UU35
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:U27 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:U27 av Ingvar Carlsson m.fl. (s) med anledning av prop. 1992/93:254 Svenskt deltagande i av FN:s säkerhetsråd beslutade insatser för säkerställande av fred i f.d. Jugoslavien 1. Bakgrund Våldet och lidandet i det förra Jugoslavien står utan jämförelse i Europa sedan andra världskriget.


Utskottsberedning: ---1992/93:UU35
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:K31 av Margareta Israelsson och Ingegerd Sahlström (s)

Motion till riksdagen 1992/93:K31 av Margareta Israelsson och Ingegerd Sahlström (s) med anledning av prop. 1992/93:256 Sekretess i mål om barnpornografibrott Efter den i det närmaste traumatiska händelseutvecklingen vid Stockholms tingsrätt, i samband med det uppmärksammade barnpornografimålet, är det mycket


Utskottsberedning: -1992/93:KU40
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:N64 av Birgitta Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:N64 av Birgitta Johansson m.fl. (s) med anledning av prop. 1992/93:234 Stockholms tingsrätts sammansättning i konkurrensrättsliga mål och ärenden I propositionen föreslås nya bestämmelser i konkurrenslagen som innebär att i Stockholms tingsrätt skall ingå såväl lagfarna domare som


Utskottsberedning: -1992/93:NU34
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:N62 av Göran Magnusson (s)

Motion till riksdagen 1992/93:N62 av Göran Magnusson (s) med anledning av prop. 1992/93:245 Lagreglering av det statliga stödet till banker och andra kreditinstitut, m.m. Enligt propositionen skall det inrättas en särskild prövningsinstans, Prövningsnämnden för bankstödsfrågor. Den skall bl.a. kunna pröva förslag


Utskottsberedning: -1992/93:NU35
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:U25 av Pierre Schori m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:U25 av Pierre Schori m.fl. (s) med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition) De baltiska staterna är i stort behov av att snabbt få till stånd en kvalitativt högtstående ekonomisk utbildning. Socialdemokraterna


Utskottsberedning: -1992/93:UU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:T104 av Hans Karlsson och Anita Persson (s)

Motion till riksdagen 1992/93:T104 av Hans Karlsson och Anita Persson (s) med anledning av proposition 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition) I regeringens proposition 1992/93:150 föreslås bl.a. att riksfärdtjänsten kommunaliseras. Skälen


Utskottsberedning: -1992/93:TU39
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:T102 av Leo Persson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:T102 av Leo Persson m.fl. (s) med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition) Luftfart I regeringens prop. 1992/93:150 redogör regeringen bl.a. för fastställda riktlinjer för beviljande av


Utskottsberedning: -1992/93:TU39
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:T100 av Georg Andersson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:T100 av Georg Andersson m.fl. (s) med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition) Flygtrafik mellan Östersund och Umeå Avregleringen av flygtrafiken innebar bl.a. att flygbolagens trafikeringsplikt


Utskottsberedning: -1992/93:TU39
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:T99 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:T99 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s) med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition) I propositionens bilaga 5 som berör Kommunikationsdepartementets område redovisar regeringen sin syn på SJ:s


Utskottsberedning: ----1992/93:TU39
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Sk57 av Lars Hedfors m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Sk57 av Lars Hedfors m.fl. (s) med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition) I propositionen föreslås att ett skatteavdrag införs för kostnader för reparations- och underhållsåtgärder i bostadshus. Uppgörelse


Utskottsberedning: --1992/93:SkU36
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fö12 av Alf Egnerfors och Reynoldh Furustrand (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Fö12 av Alf Egnerfors och Reynoldh Furustrand (s) med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition) I försvarsdepartementets bilaga till regeringens kompletteringsproposition (Prop. 1992/93:150)


Utskottsberedning: -1992/93:FöU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fö11 av Sture Ericson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Fö11 av Sture Ericson m.fl. (s) med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition) Försvarets internationella centrum Med tillfredsställelse kan vi konstatera att i sak, om än inte formellt, har


Utskottsberedning: -1992/93:FöU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fö10 av Jan Fransson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Fö10 av Jan Fransson m.fl. (s) med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition) Lokalisering av försvarets internationella centrum m.m. I propositionen föreslås att försvarets internationella centrum


Utskottsberedning: --1992/93:FöU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fi122 av Margareta Winberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi122 av Margareta Winberg m.fl. (s) med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition) Vårdnadsbidrag och föräldraförsäkring Nuvarande regering har vid åtskilliga tillfällen utlovat ett vårdnadsbidrag


Utskottsberedning: -1992/93:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fi121 av Birgitta Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi121 av Birgitta Johansson m.fl. (s) med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition) Näringspolitik i ett Europaperspektiv Socialdemokratin vill använda en aktiv näringspolitik för att åter


Utskottsberedning: --1992/93:FiU30
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fi120 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi120 av Ingvar Carlsson m.fl. (s) med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition) Inledning och sammanfattning Sverige befinner sig i en ekonomisk depression med sjunkande produktion och sysselsättning


Utskottsberedning: ----------------------------1992/93:AU20 1992/93:FiU30
Riksdagsbeslut (56 yrkanden): , , 28 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fi112 av Inga-Britt Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi112 av Inga-Britt Johansson m.fl. (s) med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition) Använd resurserna i statens verksamhet bättre Det är en dyster redovisning av personalkonsekvenser av strukturförändringar


Utskottsberedning: -1992/93:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fi111 av Jan Andersson (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi111 av Jan Andersson (s) med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition) Förslag till ny konstruktion av utbildningsbidraget I kompletteringspropositionen föreslår regeringen att utbildningsbidraget


Utskottsberedning: -1992/93:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation