Dokument & lagar (1 326 träffar)

Motion 1992/93:Jo111 av Margareta Winberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Jo111 av Margareta Winberg m.fl. s med anledning av skr. 1992/93:255 Inriktningen av det svenska miljöarbetet inom EES och EG Allmänna utgångspunkter Socialdemokraterna efterlyste en samlad strategi för miljöarbetet inom EES i motion 1991/92:E7. Nu redovisas denna begäran i en skrivelse


Utskottsberedning: -1992/93:JoU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:U29 av Maj Britt Theorin och Hans Göran Franck (s)

Motion till riksdagen 1992/93:U29 av Maj Britt Theorin och Hans Göran Franck s med anledning av prop. 1992/93:254 Svenskt deltagande i av FN:s säkerhetsråd beslutade insatser för säkerställande av fred i f.d. Jugoslavien Det kalla krigets epok karaktäriserades av en tro på att fred kunde skapas med våldets medel. Freden


Utskottsberedning: --1992/93:UU35
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:U27 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:U27 av Ingvar Carlsson m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:254 Svenskt deltagande i av FN:s säkerhetsråd beslutade insatser för säkerställande av fred i f.d. Jugoslavien 1. Bakgrund Våldet och lidandet i det förra Jugoslavien står utan jämförelse i Europa sedan andra världskriget. Grymhet


Utskottsberedning: ---1992/93:UU35
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:K31 av Margareta Israelsson och Ingegerd Sahlström (s)

Motion till riksdagen 1992/93:K31 av Margareta Israelsson och Ingegerd Sahlström s med anledning av prop. 1992/93:256 Sekretess i mål om barnpornografibrott Efter den i det närmaste traumatiska händelseutvecklingen vid Stockholms tingsrätt, i samband med det uppmärksammade barnpornografimålet, är det mycket tillfredsställande


Utskottsberedning: -1992/93:KU40
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:N64 av Birgitta Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:N64 av Birgitta Johansson m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:234 Stockholms tingsrätts sammansättning i konkurrensrättsliga mål och ärenden I propositionen föreslås nya bestämmelser i konkurrenslagen som innebär att i Stockholms tingsrätt skall ingå såväl lagfarna domare som ekonomiska


Utskottsberedning: -1992/93:NU34
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:N62 av Göran Magnusson (s)

Motion till riksdagen 1992/93:N62 av Göran Magnusson s med anledning av prop. 1992/93:245 Lagreglering av det statliga stödet till banker och andra kreditinstitut, m.m. Enligt propositionen skall det inrättas en särskild prövningsinstans, Prövningsnämnden för bankstödsfrågor. Den skall bl.a. kunna pröva förslag till


Utskottsberedning: -1992/93:NU35
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:U25 av Pierre Schori m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:U25 av Pierre Schori m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition De baltiska staterna är i stort behov av att snabbt få till stånd en kvalitativt högtstående ekonomisk utbildning. Socialdemokraterna


Utskottsberedning: -1992/93:UU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:T104 av Hans Karlsson och Anita Persson (s)

Motion till riksdagen 1992/93:T104 av Hans Karlsson och Anita Persson s med anledning av proposition 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition I regeringens proposition 1992/93:150 föreslås bl.a. att riksfärdtjänsten kommunaliseras. Skälen för detta


Utskottsberedning: -1992/93:TU39
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:T102 av Leo Persson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:T102 av Leo Persson m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Luftfart I regeringens prop. 1992/93:150 redogör regeringen bl.a. för fastställda riktlinjer för beviljande av trafiktillstånd


Utskottsberedning: -1992/93:TU39
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:T100 av Georg Andersson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:T100 av Georg Andersson m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Flygtrafik mellan Östersund och Umeå Avregleringen av flygtrafiken innebar bl.a. att flygbolagens trafikeringsplikt upphörde.


Utskottsberedning: -1992/93:TU39
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:T99 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:T99 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition I propositionens bilaga 5 som berör Kommunikationsdepartementets område redovisar regeringen sin syn på SJ:s framtida


Utskottsberedning: ----1992/93:TU39
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Sk57 av Lars Hedfors m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Sk57 av Lars Hedfors m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition I propositionen föreslås att ett skatteavdrag införs för kostnader för reparations- och underhållsåtgärder i bostadshus.


Utskottsberedning: --1992/93:SkU36
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fö12 av Alf Egnerfors och Reynoldh Furustrand (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Fö12 av Alf Egnerfors och Reynoldh Furustrand s med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition I försvarsdepartementets bilaga till regeringens kompletteringsproposition Prop. 1992/93:150 föreslås


Utskottsberedning: -1992/93:FöU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fö11 av Sture Ericson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Fö11 av Sture Ericson m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Försvarets internationella centrum Med tillfredsställelse kan vi konstatera att i sak, om än inte formellt, har enighet


Utskottsberedning: -1992/93:FöU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fö10 av Jan Fransson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Fö10 av Jan Fransson m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Lokalisering av försvarets internationella centrum m.m. I propositionen föreslås att försvarets internationella centrum lokaliseras


Utskottsberedning: --1992/93:FöU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fi122 av Margareta Winberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi122 av Margareta Winberg m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Vårdnadsbidrag och föräldraförsäkring Nuvarande regering har vid åtskilliga tillfällen utlovat ett vårdnadsbidrag


Utskottsberedning: -1992/93:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fi121 av Birgitta Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi121 av Birgitta Johansson m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Näringspolitik i ett Europaperspektiv Socialdemokratin vill använda en aktiv näringspolitik för att åter få fart


Utskottsberedning: --1992/93:FiU30
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fi120 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi120 av Ingvar Carlsson m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Inledning och sammanfattning Sverige befinner sig i en ekonomisk depression med sjunkande produktion och sysselsättning


Utskottsberedning: ----------------------------1992/93:AU20 1992/93:FiU30
Riksdagsbeslut (56 yrkanden): , , 28 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fi112 av Inga-Britt Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi112 av Inga-Britt Johansson m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Använd resurserna i statens verksamhet bättre Det är en dyster redovisning av personalkonsekvenser av strukturförändringar


Utskottsberedning: -1992/93:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fi111 av Jan Andersson (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi111 av Jan Andersson s med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Förslag till ny konstruktion av utbildningsbidraget I kompletteringspropositionen föreslår regeringen att utbildningsbidraget


Utskottsberedning: -1992/93:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation