Dokument & lagar (51 381 träffar)

Motion 2018/19:2138 av Eva Lindh m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2138 av Eva Lindh m.fl. S Ungdomsmottagningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga införandet av riktlinjer och stöd för landets landsting och regioner för att säkerställa att alla ungdomar i Sveriges kommuner får tillgång till


Utskottsberedning: 2018/19:SoU11

Motion 2018/19:2138 av Eva Lindh m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2138 av Eva Lindh m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:2136 av Carina Ödebrink (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2136 av Carina Ödebrink S Reglera apotekens marginaler för receptfria läkemedel utanför läkemedelsförmånerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att reglera apotekens marginaler och prissättning för receptbelagda


Utskottsberedning: 2018/19:SoU7

Motion 2018/19:2136 av Carina Ödebrink (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2136 av Carina Ödebrink (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2135 av Denis Begic och Matilda Ernkrans (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:2135 av Denis Begic och Matilda Ernkrans båda S Psykisk ohälsa bland unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av samarbetet mellan vården och skolans elevhälsovård för att upptäcka och kunna möta den psykiska ohälsan hos


Utskottsberedning: 2018/19:SoU15

Motion 2018/19:2135 av Denis Begic och Matilda Ernkrans (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2135 av Denis Begic och Matilda Ernkrans (båda S) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:2134 av Lars Mejern Larsson och Gunilla Svantorp (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:2134 av Lars Mejern Larsson och Gunilla Svantorp båda S Bevara LSS-lagens intentioner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att intentionerna bakom LSS-lagstiftningen ska gälla och tillkännager detta för regeringen. Motivering Lagen om stöd


Utskottsberedning: 2018/19:SoU12

Motion 2018/19:2134 av Lars Mejern Larsson och Gunilla Svantorp (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2134 av Lars Mejern Larsson och Gunilla Svantorp (båda S) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:2132 av Petter Löberg (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2132 av Petter Löberg S Återupprätta LSS intentioner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om LSS och tillkännager detta för regeringen. Motivering Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS var och är den viktigaste frihetsreformen


Utskottsberedning: 2018/19:SoU12

Motion 2018/19:2132 av Petter Löberg (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2132 av Petter Löberg (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:2131 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2131 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Utveckla nödvändigt kunskapsstöd/nationella riktlinjer för behandling av sköldkörtelsjukdomar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att utveckla nödvändigt kunskapsstöd/nationella riktlinjer för


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8

Motion 2018/19:2131 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2131 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (pdf, 86 kB)

Motion 2018/19:2129 av Åsa Westlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2129 av Åsa Westlund m.fl. S Bättre vård efter förlossning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vård och stöd till kvinnor efter förlossning måste prioriteras högre och tillkännager detta för regeringen. Motivering Efter förlossning får


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8

Motion 2018/19:2129 av Åsa Westlund m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2129 av Åsa Westlund m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:2125 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2125 av Roza Güclü Hedin m.fl. S Likvärdig insats för barns bästa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkra ett likvärdigt samordningsarbete för att identifiera, förebygga, motverka och behandla psykisk ohälsa hos barn och unga och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:SoU15

Motion 2018/19:2125 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2125 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:2102 av Marlene Burwick (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2102 av Marlene Burwick S Boendestöd bör bli en insats inom LSS Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att boendestöd blir en egen boendeinsats inom ramen för LSS och tillkännager detta för regeringen. Motivering Lagen om stöd


Utskottsberedning: 2018/19:SoU12

Motion 2018/19:2102 av Marlene Burwick (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2102 av Marlene Burwick (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:2101 av Marlene Burwick (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2101 av Marlene Burwick S Rätten till sexuell hälsa för personer med LSS-beslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att rätten till sexuell hälsa ska synliggöras i den framtida LSS-lagstiftningen och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:SoU12

Motion 2018/19:2101 av Marlene Burwick (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2101 av Marlene Burwick (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:2100 av Ingemar Nilsson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2100 av Ingemar Nilsson S Bilanpassning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en omedelbar översyn av regelverket för bilstöd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Förmånen bilstöd är en viktig insats för att människor med olika


Utskottsberedning: 2018/19:SoU12

Motion 2018/19:2100 av Ingemar Nilsson (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2100 av Ingemar Nilsson (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:2099 av Carina Ödebrink m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2099 av Carina Ödebrink m.fl. S Jämlik tandvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tandvården ska vara jämlik och tillgänglig för alla och tillkännager detta för regeringen. Motivering En jämlik tandvård är en viktig del i arbetet med


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8

Motion 2018/19:2099 av Carina Ödebrink m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2099 av Carina Ödebrink m.fl. (S) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:2097 av Niklas Karlsson och Rikard Larsson (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:2097 av Niklas Karlsson och Rikard Larsson båda S Tänderna är en del av kroppen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra tandvården jämlik och tillgänglig för alla och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tandhälsan i Sverige


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8

Motion 2018/19:2097 av Niklas Karlsson och Rikard Larsson (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2097 av Niklas Karlsson och Rikard Larsson (båda S) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:2096 av Anders Österberg (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2096 av Anders Österberg S Sveriges sockerkonsumtion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av sockerkonsumtionen i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering 60 kg choklad och godis, 173 liter läsk, 39 liter


Utskottsberedning: 2018/19:SoU11

Motion 2018/19:2096 av Anders Österberg (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2096 av Anders Österberg (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:2095 av Eva Lindh m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2095 av Eva Lindh m.fl. S Nordiskt register för yrken inom hälso- och sjukvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ett införande av ett nordiskt register över alla som har legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården, och


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8

Motion 2018/19:2095 av Eva Lindh m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2095 av Eva Lindh m.fl. (S) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:2094 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2094 av Hillevi Larsson m.fl. S Vårdskador Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vårdskadades möjlighet till en oberoende granskning av medicinska intyg i vissa fall och tillkännager detta för regeringen. Motivering Om man skadas inom vården


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8

Motion 2018/19:2094 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2094 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2093 av Hanna Westerén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2093 av Hanna Westerén m.fl. S Hälso- och sjukvård på lika villkor i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att i dialog med SKL följa upp och säkerställa att vi har en sjukvård på lika villkor


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8

Motion 2018/19:2093 av Hanna Westerén m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2093 av Hanna Westerén m.fl. (S) (pdf, 86 kB)

Motion 2018/19:2092 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2092 av Carina Ohlsson m.fl. S Geriatrisk kunskap nödvändig på vårdcentraler och hälsocentraler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det på varje hälsocentral/vårdcentral ska finnas läkare och sjuksköterskor/undersköterskor som har god


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8

Motion 2018/19:2092 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2092 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2091 av Aylin Fazelian (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2091 av Aylin Fazelian S Organdonation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn bör göras avseende organdonation och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige ligger högst i Europa när det gäller befolkningens vilja


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8

Motion 2018/19:2091 av Aylin Fazelian (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2091 av Aylin Fazelian (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:2233 av Teres Lindberg (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2233 av Teres Lindberg S Inför regional rådighet över trängselskatter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regionerna betydande bestämmanderätt över intäkterna från trängselskatten och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:SkU12

Motion 2018/19:2233 av Teres Lindberg (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2233 av Teres Lindberg (S) (pdf, 68 kB)