Dokument & lagar (51 384 träffar)

Motion 2018/19:2194 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2194 av Hillevi Larsson S Samhällsmaster för mobil och internet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om samhällsmaster för mobil och internet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är fortfarande 13,3 procent av Sveriges yta där


Utskottsberedning: 2018/19:TU4

Motion 2018/19:2194 av Hillevi Larsson (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2194 av Hillevi Larsson (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:2192 av Magnus Manhammar (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2192 av Magnus Manhammar S Satsning på cykelbanor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för att en större andel av alla bilvägar i Sverige på sikt ska ha cykelbanor och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:TU5

Motion 2018/19:2192 av Magnus Manhammar (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2192 av Magnus Manhammar (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:2188 av Joakim Järrebring (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2188 av Joakim Järrebring S E20 och infrastrukturen i Alingsås Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att planerade infrastruktursatsningar på E20 genomförs och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:TU5

Motion 2018/19:2188 av Joakim Järrebring (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2188 av Joakim Järrebring (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:2187 av Linus Sköld m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2187 av Linus Sköld m.fl. S Posttjänster i ett Sverige som håller ihop Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om postutdelning i glest bebyggda områden och tillkännager detta för regeringen. Motivering Långa avstånd, litet utbud av butiker och


Utskottsberedning: 2018/19:TU4

Motion 2018/19:2187 av Linus Sköld m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2187 av Linus Sköld m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2186 av Hanna Westerén och Laila Naraghi (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:2186 av Hanna Westerén och Laila Naraghi båda S Färjetrafiken till och från Gotland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Gotlandstrafiken bör behandlas i linje med övriga insatser för att stärka Sveriges infrastruktur och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:TU13

Motion 2018/19:2186 av Hanna Westerén och Laila Naraghi (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2186 av Hanna Westerén och Laila Naraghi (båda S) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:2185 av Serkan Köse m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2185 av Serkan Köse m.fl. S Helhetsöversyn på taxibranschen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hela taxibranschen med lösningar som leder till en väl fungerande bransch i framtiden och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:TU11

Motion 2018/19:2185 av Serkan Köse m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2185 av Serkan Köse m.fl. (S) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:2184 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2184 av Carina Ohlsson m.fl. S Satsningar på Kinnekullebanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en förbättrad standard på och modernisering av Kinnekullebanan och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:TU5

Motion 2018/19:2184 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2184 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:2146 av Kalle Olsson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2146 av Kalle Olsson S Investeringsmedel mellan länstransportplanerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över fördelningen av investeringsmedel mellan länstransportplanerna samt grunderna för prioritering


Utskottsberedning: 2018/19:TU5

Motion 2018/19:2146 av Kalle Olsson (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2146 av Kalle Olsson (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2145 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2145 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Säkra kapaciteten över Saltsjö-Mälarsnittet i Södertälje för fordonstrafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att utöka kapaciteten och minimera


Utskottsberedning: 2018/19:TU5

Motion 2018/19:2145 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2145 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:2144 av Roza Güclü Hedin (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2144 av Roza Güclü Hedin S Öka insatserna för trafiksäkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om trafiksäkerhet och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige är det lag på att barn under 15 måste använda cykelhjälm när de cyklar.


Utskottsberedning: 2018/19:TU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2144 av Roza Güclü Hedin (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2144 av Roza Güclü Hedin (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2124 av Hanna Westerén (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2124 av Hanna Westerén S Villkoren för gotländsk flygtrafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om luftburen trafik till och från Gotland, vilken ska behandlas i linje med övriga insatser för att stärka Sveriges infrastruktur, och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:TU13

Motion 2018/19:2124 av Hanna Westerén (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2124 av Hanna Westerén (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:2123 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2123 av Lars Mejern Larsson m.fl. S Västsvensk infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att skapa en förbättrad infrastruktur i Västsverige och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:TU5

Motion 2018/19:2123 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2123 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (pdf, 90 kB)

Motion 2018/19:2122 av Ingemar Nilsson och Malin Larsson (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:2122 av Ingemar Nilsson och Malin Larsson båda S Ostkustbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för prioriterade investeringar i Ostkustbanan och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:TU5

Motion 2018/19:2122 av Ingemar Nilsson och Malin Larsson (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2122 av Ingemar Nilsson och Malin Larsson (båda S) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:2113 av Patrik Engström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2113 av Patrik Engström m.fl. S Satsningar på Dalabanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för investeringar i Dalabanan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Dalarna


Utskottsberedning: 2018/19:TU5

Motion 2018/19:2113 av Patrik Engström m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2113 av Patrik Engström m.fl. (S) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:2112 av Mattias Ottosson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2112 av Mattias Ottosson m.fl. S Strategiska hamnar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen undersöka möjligheten att utse hamnar där staten tar ett ökat ansvar för planering av infrastrukturinvesteringar, och detta


Utskottsberedning: 2018/19:TU14

Motion 2018/19:2112 av Mattias Ottosson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2112 av Mattias Ottosson m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:2111 av Sanne Lennström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2111 av Sanne Lennström m.fl. S Bilbarnstolar på bussar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att i framtiden införa krav på tillgång till bilbarnstol i bussar och tillkännager detta för regeringen. Motivering På Transportstyrelsens


Utskottsberedning: 2018/19:TU7

Motion 2018/19:2111 av Sanne Lennström m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2111 av Sanne Lennström m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2110 av Magnus Manhammar och Heléne Björklund (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:2110 av Magnus Manhammar och Heléne Björklund båda S Infrastruktursatsningar i Blekinge Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för ökade infrastrukturinvesteringar i Blekinge län samt


Utskottsberedning: 2018/19:TU5

Motion 2018/19:2110 av Magnus Manhammar och Heléne Björklund (båda S) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:2110 av Magnus Manhammar och Heléne Björklund (båda S) (pdf, 97 kB)

Motion 2018/19:2109 av Magnus Manhammar (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2109 av Magnus Manhammar S Högre straff vid fortkörning vid vägarbeten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten till högre straff vid fortkörning vid vägarbeten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje


Utskottsberedning: 2018/19:TU7

Motion 2018/19:2109 av Magnus Manhammar (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2109 av Magnus Manhammar (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2108 av Malin Larsson och Ingemar Nilsson (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:2108 av Malin Larsson och Ingemar Nilsson båda S Statligt ansvar för utbyggnad och underhåll av Sveriges järnvägsnät Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för investeringar i och underhåll


Utskottsberedning: 2018/19:TU5

Motion 2018/19:2108 av Malin Larsson och Ingemar Nilsson (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2108 av Malin Larsson och Ingemar Nilsson (båda S) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2107 av Pia Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2107 av Pia Nilsson m.fl. S Åtgärder mot den illegala cabotagetrafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att fortsätta arbetet mot den illegala cabotagetrafiken och för ordning och reda på våra vägar och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2018/19:TU11

Motion 2018/19:2107 av Pia Nilsson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2107 av Pia Nilsson m.fl. (S) (pdf, 83 kB)