Dokument & lagar (51 384 träffar)

Motion 2018/19:1813 av Mathias Tegnér och Fredrik Lundh Sammeli (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1813 av Mathias Tegnér och Fredrik Lundh Sammeli båda S Marint reservat på Arktis Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om marint reservat på Arktis och tillkännager detta för regeringen. Motivering Arktis och isen Den arktiska faunan är på


Utskottsberedning: UU

Motion 2018/19:1813 av Mathias Tegnér och Fredrik Lundh Sammeli (båda S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1813 av Mathias Tegnér och Fredrik Lundh Sammeli (båda S) (pdf, 90 kB)

Motion 2018/19:1789 av Mathias Tegnér m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1789 av Mathias Tegnér m.fl. S Ett fritt Västsahara Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en marockansk vägran att acceptera en folkomröstning skulle aktualisera frågan om ett diplomatiskt erkännande av ett fritt Västsahara och tillkännager


Utskottsberedning: UU

Motion 2018/19:1789 av Mathias Tegnér m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1789 av Mathias Tegnér m.fl. (S) (pdf, 86 kB)

Motion 2018/19:1778 av Hanna Westerén (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1778 av Hanna Westerén S Fler insatser för att främja fred och säkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till fler insatser för att värna fred och säkerhet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan


Utskottsberedning: 2018/19:UU12

Motion 2018/19:1778 av Hanna Westerén (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1778 av Hanna Westerén (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:2283 av Roza Güclü Hedin (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2283 av Roza Güclü Hedin S Digitalt utanförskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över vilka åtgärder som krävs för att motverka digitalt utanförskap och tillkännager detta för regeringen. Motivering Länsstyrelsen i Dalarna släpper


Utskottsberedning: 2018/19:TU4

Motion 2018/19:2283 av Roza Güclü Hedin (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2283 av Roza Güclü Hedin (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2242 av Pia Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2242 av Pia Nilsson m.fl. S Byggnation av en ny Hjulstabro Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna att så snart som möjligt påbörja byggnationen av en ny Hjulstabro på väg 55 och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:TU5

Motion 2018/19:2242 av Pia Nilsson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2242 av Pia Nilsson m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:2241 av Peter Persson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2241 av Peter Persson m.fl. S Kombidirektivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över kombidirektivet och se över möjligheten att ge berörda myndigheter möjligheter att utbyta information för att få ordning och reda på vägarna, och


Utskottsberedning: 2018/19:TU11

Motion 2018/19:2241 av Peter Persson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2241 av Peter Persson m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:2240 av Heléne Björklund och Magnus Manhammar (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:2240 av Heléne Björklund och Magnus Manhammar båda S Sydostlänken en nationell angelägenhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för satsningar på Sydostlänken och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:TU5

Motion 2018/19:2240 av Heléne Björklund och Magnus Manhammar (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2240 av Heléne Björklund och Magnus Manhammar (båda S) (pdf, 83 kB)

Motion 2018/19:2239 av Kadir Kasirga (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2239 av Kadir Kasirga S Krav på verksamhetsövergång och meddelarfrihet vid upphandlingar i kollektivtrafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om upphandlingskrav inom kollektivtrafiken och tillkännager detta för regeringen. Motivering Genom


Utskottsberedning: 2018/19:TU13

Motion 2018/19:2239 av Kadir Kasirga (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2239 av Kadir Kasirga (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:2238 av Kadir Kasirga (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2238 av Kadir Kasirga S Inför fastighetsboxar i flerfamiljshus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga krav på fastighetsboxar i flerfamiljshus och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan millennieskiftet har postmarknaden,


Utskottsberedning: 2018/19:TU4

Motion 2018/19:2238 av Kadir Kasirga (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2238 av Kadir Kasirga (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:2237 av Peter Persson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2237 av Peter Persson m.fl. S Götalandsbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över möjligheten att ta ett principbeslut om att bygga hela Götalandsbanan och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:TU5

Motion 2018/19:2237 av Peter Persson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2237 av Peter Persson m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2211 av Magnus Manhammar (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2211 av Magnus Manhammar S Översyn av reglerna kring riksfärdtjänst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn bör göras av reglerna kring riksfärdtjänst och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riksfärdtjänst är en färdtjänstresa


Utskottsberedning: 2018/19:TU13

Motion 2018/19:2211 av Magnus Manhammar (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2211 av Magnus Manhammar (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:2210 av Monica Haider (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2210 av Monica Haider S Mobiltäckning i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för förbättrad mobiltäckning i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:TU4

Motion 2018/19:2210 av Monica Haider (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2210 av Monica Haider (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:2209 av Marlene Burwick (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2209 av Marlene Burwick S Samhällsviktiga infrastrukturprojekt får inte försenas Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tydliggöra projektledningens ansvar och möjlighet att samordna alla relevanta parter vid utbyggnaden av större infrastrukturprojekt


Utskottsberedning: 2018/19:TU5

Motion 2018/19:2209 av Marlene Burwick (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2209 av Marlene Burwick (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2208 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2208 av Roza Güclü Hedin m.fl. S Mora flygplats Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för trafikplikt på Mora flygplats och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det krävs en


Utskottsberedning: 2018/19:TU15

Motion 2018/19:2208 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2208 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (pdf, 85 kB)

Motion 2018/19:2207 av Serkan Köse (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2207 av Serkan Köse S Ny strategi mot digitalt utanförskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av en ny strategi mot digitalt utanförskap och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige har vi många medborgare


Utskottsberedning: 2018/19:TU4

Motion 2018/19:2207 av Serkan Köse (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2207 av Serkan Köse (S) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:2206 av Erik Ezelius m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2206 av Erik Ezelius m.fl. S Satsningar på E20 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att göra hela E20 genom gamla Skaraborgs län till en fyrfältsväg och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:TU5

Motion 2018/19:2206 av Erik Ezelius m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2206 av Erik Ezelius m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:2205 av Erik Ezelius m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2205 av Erik Ezelius m.fl. S Västra stambanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att påskynda arbetet med att öka spårkapaciteten på Västra stambanan och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2018/19:TU5

Motion 2018/19:2205 av Erik Ezelius m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2205 av Erik Ezelius m.fl. (S) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:2204 av Joakim Sandell m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2204 av Joakim Sandell m.fl. S Öresundsmetro en nationell angelägenhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för Öresundsmetron som en nationell angelägenhet och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2018/19:TU5

Motion 2018/19:2204 av Joakim Sandell m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2204 av Joakim Sandell m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:2200 av Pia Nilsson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2200 av Pia Nilsson S Uppdrag till Sjöfartsverket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ge Sjöfartsverket i uppdrag att stärka incitamenten för fossilfri sjöfart och tillkännager detta för regeringen. Motivering FN:s klimatpanel


Utskottsberedning: 2018/19:TU14

Motion 2018/19:2200 av Pia Nilsson (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2200 av Pia Nilsson (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:2195 av Marianne Pettersson och Per-Arne Håkansson (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:2195 av Marianne Pettersson och Per-Arne Håkansson båda S Statliga insatser för infrastruktur kring hamnar av nationellt intresse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om statens ansvar för funktioner som är av stor betydelse för Sverige som nation,


Utskottsberedning: 2018/19:TU5

Motion 2018/19:2195 av Marianne Pettersson och Per-Arne Håkansson (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2195 av Marianne Pettersson och Per-Arne Håkansson (båda S) (pdf, 75 kB)