Dokument & lagar (98 träffar)

Interpellation 2008/09:528 av Lindgren, Sylvia (s)

den 14 maj Interpellation 2008/09:528 Entreprenörskap i skolan av Sylvia Lindgren s till näringsminister Maud Olofsson c Regeringen pratar och skriver gärna och mycket om entreprenörskap i skolan, men när det kommer till handling gör man ingenting. Tvärtom motarbetas närmast organisationer som Snilleblixtarna i

Inlämnad: 2009-05-14 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Entreprenörskap i skolan

Interpellation 2008/09:465 av Tingsgård, Tone (s)

den 17 april Interpellation 2008/09:465 Studentinflytande av Tone Tingsgård (s) till statsrådet Lars Leijonborg (fp) Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Inom Uppsala universitet finns en mängd

Inlämnad: 2009-04-17 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Interpellation 2008/09:445 av Högman, Berit (s)

den 2 april Interpellation 2008/09:445 Anslag till studiesocial verksamhet av Berit Högman (s) till statsrådet Lars Leijonborg (fp) Kårobligatoriet har inte bara inneburit ett starkt inflytande för studenterna i alla beslutande och beredande organ inom högskolorna utan har också betytt

Inlämnad: 2009-04-02 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Interpellation 2008/09:444 av Damberg, Mikael (s)

den 2 april Interpellation 2008/09:444 Regeringens syn på studentinflytande av Mikael Damberg (s) till statsrådet Lars Leijonborg (fp) Sverige har i dag inom ramen för vårt högskolesystem ett unikt studentinflytande på alla nivåer, från den enskilda kursen till den nationella arenan.

Inlämnad: 2009-04-02 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Interpellation 2008/09:439 av Strand, Thomas (s)

den 1 april Interpellation 2008/09:439 Arbetslivsforskning på reträtt av Thomas Strand s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Svensk arbetslivsforskning låg i den internationella framkanten för några år sedan, men nu är den på reträtt. Hälften av de forskare som var verksamma vid Arbetslivsinstitutet

Inlämnad: 2009-04-01 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetslivsforskning på reträtt

Interpellation 2008/09:438 av Damberg, Mikael (s)

den 31 mars Interpellation 2008/09:438 Resurser för kvalitet i grundutbildningarna av Mikael Damberg s till statsrådet Lars Leijonborg fp Trots att samtliga partier i Sveriges riksdag var eniga om att utreda hur studenternas inflytande skulle kunna bibehållas och förbättras om kårobligatoriet avskaffas har regeringen

Inlämnad: 2009-03-31 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Resurser för kvalitet i grundutbildningarna

Skriftlig fråga 2008/09:682 av Andersson, Phia (s)

den 27 februari Fråga 2008/09:682 Konsekvenser av avskaffandet av kårobligatoriet av Phia Andersson (s) till statsrådet Lars Leijonborg (fp) Borås har blivit alltmer av en studentstad, med tusentals yngre och äldre studenter från hela landet. Jag vet hur mycket studentkårens arbete

Inlämnad: 2009-02-27 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Skriftlig fråga 2008/09:662 av Damberg, Mikael (s)

den 25 februari Fråga 2008/09:662 Utredning av psykoterapeututbildningen av Mikael Damberg (s) till statsrådet Lars Leijonborg (fp) Högskoleverket, HSV, lämnade en utvärdering till regeringen 2007 som ifrågasatte 14 av 18 utvärderade utbildningssamordnare vad gäller deras möjligheter

Inlämnad: 2009-02-25 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Interpellation 2008/09:337 av Green, Monica (s)

den 12 februari Interpellation 2008/09:337 Statligt stöd till utbildning i företag av Monica Green (s) till näringsminister Maud Olofsson (c) De statliga samordningsmännen, som fått göra det som de nedlagda länsarbetsnämnderna skulle ha gjort, har lagt fram en rad förslag på hur den ökade

Inlämnad: 2009-02-12 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Statligt stöd till utbildning i företag

Skriftlig fråga 2008/09:558 av Johansson, Jan Emanuel (s)

den 2 februari Fråga 2008/09:558 Lärarundantaget av Jan Emanuel Johansson (s) till statsrådet Lars Leijonborg (fp) Sverige lägger ned stora resurser på forskning men utbytet i form av nya företag och produkter är relativt blygsamt. En faktor som riskerar att påverkar sannolikheten för

Inlämnad: 2009-02-02 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Interpellation 2008/09:287 av Björck, Patrik (s)

den 28 januari Interpellation 2008/09:287 Regeringens syfte med arbetsmarknadspolitiken av Patrik Björck s till näringsminister Maud Olofsson c Sverige står mitt uppe i en kris som slagit hårt mot arbetsmarknaden. Arbetslösheten bara ökar, nya varsel kommer varje dag bransch efter bransch drabbas. Fordonsindustrins

Inlämnad: 2009-01-28 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens syfte med arbetsmarknadspolitiken

Skriftlig fråga 2008/09:518 av Malmström, Louise (s)

den 23 januari Fråga 2008/09:518 Lärarnas kompetens i sexualundervisning av Louise Malmström (s) till statsrådet Lars Leijonborg (fp) Lärares bristande kompetens när det gäller sexualundervisning har diskuterats under många år och en önskan att lyfta in sexualkunskap som en obligatorisk

Inlämnad: 2009-01-23 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Skriftlig fråga 2008/09:443 av Malmström, Louise (s)

den 22 december Fråga 2008/09:443 Lärarutbildning för att tillgodose folkhögskolornas och studieförbundens behov av Louise Malmström (s) till statsrådet Lars Leijonborg (fp) Nyligen kom Sigbrit Frankes utredning En hållbar lärarutbildning . I den föreslås att folkhögskollärarexamen

Inlämnad: 2008-12-22 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Skriftlig fråga 2008/09:372 av Lundh, Fredrik (s)

den 10 december Fråga 2008/09:372 Utbildning i stället för varsel av Fredrik Lundh (s) till näringsminister Maud Olofsson (c) Allt fler personer i Sverige riskerar att förlora sitt arbete och därför är företag beroende av kraftfulla åtgärder från regeringens sida för att kunna hålla sysselsättningen

Inlämnad: 2008-12-10 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Skriftlig fråga 2008/09:279 av Larsson, Lars Mejern (s)

den 19 november Fråga 2008/09:279 Trafikflyghögskolan vid Lunds universitet av Lars Mejern Larsson (s) till statsrådet Åsa Torstensson (c) I utredningen om inrättande av yrkeshögskola (SOU 2008:29) föreslås att utbildningen vid Trafikflyghögskolan (TFHS) ska brytas loss ur Lunds universitet

Inlämnad: 2008-11-19 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Interpellation 2008/09:124 av Damberg, Mikael (s)

den 14 november Interpellation 2008/09:124 Förtroendet för granskning av kvaliteten i högskoleutbildningar av Mikael Damberg (s) till statsrådet Lars Leijonborg (fp) Sverige ska vara en ledande kunskaps- och forskningsnation. De människor och nationer som är bäst förberedda att möta

Inlämnad: 2008-11-14 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Förtroendet för granskning av kvaliteten i högskoleutbildningar

Skriftlig fråga 2008/09:234 av Sachet, Ameer (s)

den 11 november Fråga 2008/09:234 Forskningspropositionen och de nya universiteten av Ameer Sachet (s) till statsrådet Lars Leijonborg (fp) De nya universiteten Örebro, Karlstad, Växjö och Mittuniversitetet är allvarligt oroade av statsrådets forskningsproposition. Rektorerna har använt

Inlämnad: 2008-11-11 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Skriftlig fråga 2008/09:215 av Hultqvist, Peter (s)

den 5 november Fråga 2008/09:215 Forskningssatsning på Högskolan Dalarna av Peter Hultqvist (s) till statsrådet Lars Leijonborg (fp) I samband med att regeringen presenterade sin forskningsproposition så deklarerades det att detta var en mycket stor satsning inför de kommande fyra åren.

Inlämnad: 2008-11-05 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Interpellation 2008/09:84 av Damberg, Mikael (s)

den 30 oktober Interpellation 2008/09:84 Forskningspengar till Södertörns högskola av Mikael Damberg (s) till statsrådet Lars Leijonborg (fp) Under den senaste tioårsperioden har Socialdemokraterna genomdrivit en radikal satsning på högre utbildning och forskning. Fyra högskolor har utvecklats

Inlämnad: 2008-10-30 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Forskningspengar till Södertörns högskola

Skriftlig fråga 2007/08:1628 av Bäckman, Roland (s)

den 5 september Fråga 2007/08:1628 CSN-kortet av Roland Bäckman (s) till utbildningsminister Jan Björklund (fp) Särskoleelever i gymnasieålder har förlängt barnbidrag i stället för studiebidrag, som andra ungdomar i samma ålder. Det innebär ökade ekonomiska möjligheter, vilket är bra

Inlämnad: 2008-09-05 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)