Dokument & lagar (45 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:1836 av Olander, Ronny (s)

den 15 juni Fråga 2005/06:1836 av Ronny Olander (s) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist (s) Mördarsniglar Den spanska skogssnigeln, ofta kallad mördarsnigeln, och även hybrider av denna snigel har blivit en plåga för trädgårdsodlare i stora delar av landet. Jag möter många människor

Inlämnad: 2006-06-15 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1775 av Axelsson, Christina (s)

den 9 juni Fråga 2005/06:1775 av Christina Axelsson (s) till statsrådet Lena Sommestad (s) Dumpning av kemiska stridsmedel Vid ett besök av elever från Ösbyskolan i Värmdö blev jag uppmärksammad på problemet med de dumpningar av kemiska stridsmedel som utförts i Östersjön. Enligt uppgift

Inlämnad: 2006-06-09 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1083 av Malmström, Louise (s)

den 23 februari Fråga 2005/06:1083 av Louise Malmström (s) till statsrådet Lena Sommestad (s) Miljökvalitet i kommunerna I miljöbalken finns fastslagna MKN (miljökvalitetsnormer) för olika luftföroreningar. Myndigheter och kommuner ska säkerställa att MKN uppfylls. Varje kommun har ansvar

Inlämnad: 2006-02-23 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1082 av Malmström, Louise (s)

den 23 februari Fråga 2005/06:1082 av Louise Malmström (s) till statsrådet Lena Sommestad (s) Konkurrensneutralitet för förnybara fordonsbränslen Sverige befinner sig i inledningen av ett byte av bränslen för fordon @ från fossilbaserade till förnybara. Det är i dag svårt att överblicka

Inlämnad: 2006-02-23 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1072 av Olovsson, Fredrik (s)

den 22 februari Fråga 2005/06:1072 av Fredrik Olovsson (s) till statsrådet Lena Sommestad (s) Destruering av sprängämnen Svenska företag inom explosivämnesbranschen ligger i framkant på världsmarknaden när det gäller destruering av sprängämnen. I dag står dock hela explosivämnesbranschens

Inlämnad: 2006-02-22 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:968 av Lilja, Lars (s)

den 8 februari Fråga 2005/06:968 av Lars Lilja (s) till statsrådet Lena Sommestad (s) Avgift hos grovsopcentraler I många kommuner finns både återvinningscentraler och grovsopcentraler att lämna sina sopor av olika slag. Hos många grovsopcentraler tar kommunen betalt för att invånarna

Inlämnad: 2006-02-08 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:935 av Malmström, Louise (s)

den 3 februari Fråga 2005/06:935 av Louise Malmström (s) till statsrådet Lena Sommestad (s) Övergödningen i Östersjön Östersjön är ett känsligt havsområde som drabbats hårt av miljöpåverkan. Ett av flera problem är övergödningen som kommer från avlopp, trafik och jordbruk runt hela havet.

Inlämnad: 2006-02-03 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:584 av Renström, Yoomi (s)

den 9 december Fråga 2005/06:584 av Yoomi Renström (s) till statsrådet Lena Sommestad (s) Ökad användning av giftfria metoder I Sverige har många företag tryckimpregnerat virke under de senaste hundra åren. I tryckimpregneringens begynnelse användes kreosot, men successivt har man

Inlämnad: 2005-12-09 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:532 av Lundberg, Inger (s)

den 2 december Fråga 2005/06:532 av Inger Lundberg (s) till statsrådet Lena Sommestad (s) Villingsbergs skjutfält Villingsbergs skjutfält är nu föremål för miljöprövning. I Örebro län finns respekt för behovet av skjutfältet, både för Försvarsmaktens behov och som säkerhetsområde för Bofors

Inlämnad: 2005-12-02 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:59 av Palm, Veronica (s)

den 29 september Fråga 2005/06:59 av Veronica Palm (s) till statsrådet Lena Sommestad (s) Bilismen i Stockholm och miljön Jag har träffat flera barn i Stockholm som är oroliga kring sin närmiljö och då speciellt alla bensindrivna bilar som påverkar barnens dagliga miljö. Jag måste tillstå

Inlämnad: 2005-09-29 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1998 av Olovsson, Fredrik (s)

den 5 juli Fråga 2004/05:1998 av Fredrik Olovsson (s) till statsrådet Lena Sommestad om ny nationalpark Nationalparker ska enligt lag vara representativa landskapstyper som bevaras i naturligt tillstånd men kan också utgöras av natursköna unika miljöer som kan ge starka naturupplevelser. Ett område som fyller

Inlämnad: 2005-07-05 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1742 av Gustafsson, Billy (s)

den 27 maj Fråga 2004/05:1742 av Billy Gustafsson (s) till statsrådet Lena Sommestad om finansiering av svensk klimatmodellering Rossby Centre vid SMHI är en central resurs i det nationella klimatarbetet och utgör ett viktigt svenskt bidrag till internationell klimatforskning och internationellt samarbete.

Inlämnad: 2005-05-27 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1609 av Hagberg, Michael (s)

den 13 maj Fråga 2004/05:1609 av Michael Hagberg (s) till statsrådet Lena Sommestad om utsläpp från den kärntekniska anläggningen i Sellafield I höstas inlämnade jag en motion till riksdagen om att den svenska regeringen bör agera för att förmå Storbritannien att minska utsläppen från plutonium vid den kärntekniska

Inlämnad: 2005-05-13 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1214 av Bohlin, Sinikka (s)

den 11 mars Fråga 2004/05:1214 av Sinikka Bohlin (s) till statsrådet Lena Sommestad om framtida avfallshantering Tidigare i mars kom en rapport från Riksrevisorerna som visar att förbränningen av hushållsavfall kraftigt ökar i Sverige, samtidigt som det finns allvarliga brister i tillsynen av anläggningarna.

Inlämnad: 2005-03-11 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1075 av Engelhardt, Christer (s)

den 24 februari Fråga 2004/05:1075 av Christer Engelhardt (s) till statsrådet Lena Sommestad om Östersjöns ekologiska kris I dagarna har frågan om ytterligare åtgärder ånyo aktualiserats mot bakgrund av Miljövårdsberedningens (MVB) rapport om den ekologiska krisen i Östersjön. Trots att man sedan flera år

Inlämnad: 2005-02-25 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:203 av Hagberg, Michael (s)

den 22 oktober Fråga 2004/05:203 av Michael Hagberg (s) till miljöminister Lena Sommestad om den ekologiska utvecklingen i skärgården Det finns nästan inga fiskyngel i de lekvikar i Stockholms skärgård som vetter ut mot öppna fjärdar. Det visar provfisket i de vikar som fredades i våras. Orsaken kan vara

Inlämnad: 2004-10-22 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:117 av Lindberg, Niclas (s)

den 14 oktober Fråga 2004/05:117 av Niclas Lindberg (s) till miljöminister Lena Sommestad om långa handläggningstider för husbyggen Den 6 februari 2004 skrev jag en fråga till miljöminister Lena Sommestad om långa handläggningstider för husbyggen. Det specifika ärendet var en detaljplan för Söderhagen i

Inlämnad: 2004-10-14 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:116 av Lindberg, Niclas (s)

den 14 oktober Fråga 2004/05:116 av Niclas Lindberg (s) till statsrådet Lars-Erik Lövdén om handläggningstider för bostadsprojekt Den 6 februari 2004 skrev jag en fråga till miljöminister Lena Sommestad om långa handläggningstider för husbyggen. Det specifika ärendet var en detaljplan för Söderhagen i Haninge

Inlämnad: 2004-10-14 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1397 av Axelsson, Christina (s)

den 1 juli Fråga 2003/04:1397 av Christina Axelsson (s) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om information om exponering vid mobil kommunikation Den 2 februari i år lämnade Statens strålskyddsinstitut (SSI) sin skrivelse om behovet av information om strålning från mobiltelefoner till regeringen.

Inlämnad: 2004-07-01 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2003/04:488 av Lundberg, Inger (s)

den 12 maj Interpellation 2003/04:488 av Inger Lundberg (s) till miljöminister Lena Sommestad om miljöansvar för förorenad mark Jag vill i nedanstående interpellation uppmärksamma problemet med ett stycke strategiskt belägen mark, som före år 1969 förorenats allvarligt av statlig verksamhet och efter en

Inlämnad: 2004-05-12 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Paginering