Dokument & lagar (48 träffar)

Skriftlig fråga 2006/07:1569 av Lindestam, Åsa (s)

den 17 augusti Fråga 2006/07:1569 Internationella insatser som saknar medel av Åsa Lindestam (s) till försvarsminister Mikael Odenberg (m) ÖB har i dagarna meddelat att han saknar 471 miljoner kronor för internationella insatser. Orsaken som uppges är att kostnaderna för insatserna i

Inlämnad: 2007-08-17 Besvarare: Mikael Odenberg (M)

Interpellation 2006/07:673 av Lindestam, Åsa (s)

den 16 augusti Interpellation 2006/07:673 Ersättning till hemvärnsmän av Åsa Lindestam (s) till försvarsminister Mikael Odenberg (m) Hemvärnsmän och frivilliga är en viktig del av det svenska försvaret. Många enskilda lägger ned mycket av sin fritid på att utbilda sig och delta i övningar

Inlämnad: 2007-08-16 Besvarare: Mikael Odenberg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1559 av Lindestam, Åsa (s)

den 15 augusti Fråga 2006/07:1559 Färgen på svenska soldaters västar i Afghanistan av Åsa Lindestam (s) till försvarsminister Mikael Odenberg (m) I dag kunde man läsa i SvD att våra svenska soldater i Afghanistan har fel färg på västarna, gröna i stället för sandfärgade. Detta ökar

Inlämnad: 2007-08-15 Besvarare: Mikael Odenberg (M)

Interpellation 2006/07:663 av Messing, Ulrica (s)

den 10 augusti Interpellation 2006/07:663 Miljöarbete i försvarssektorn av Ulrica Messing (s) till försvarsminister Mikael Odenberg (m) Myndigheter, företag och andra organisationer inom olika samhällssektorer har ansvar för miljöfrågor inom sina respektive verksamhetsområden. Enligt

Inlämnad: 2007-08-10 Besvarare: Mikael Odenberg (M)

Interpellation 2006/07:646 av Berglind, Mats (s)

den 3 augusti Interpellation 2006/07:646 Utredningen Alltid redo av Mats Berglind (s) till försvarsminister Mikael Odenberg (m) Sverige har i dag ett unikt och världsledande system för risk- och säkerhetsutbildning. Jag delar slutsatsen i utredningen Alltid redo (SOU 2007:31)

Inlämnad: 2007-08-03 Besvarare: Mikael Odenberg (M)

Interpellation 2006/07:644 av Jarl Beck, Inger (s)

den 3 augusti Interpellation 2006/07:644 Musköbasens framtid av Inger Jarl Beck (s) till försvarsminister Mikael Odenberg (m) I försvarsbeslutet 2004 fattade riksdagen beslut om att flytta marinbasverksamheten och verksamheten inom fjärde minkrigsflottiljen från Haninge/Berga till Haninge/Muskö.

Inlämnad: 2007-08-03 Besvarare: Mikael Odenberg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1487 av Messing, Ulrica (s)

den 11 juli Fråga 2006/07:1487 SOS Alarm av Ulrica Messing (s) till försvarsminister Mikael Odenberg (m) Med anledning av ovädret i södra Sverige den senaste tiden utsattes SOS Alarm för en enorm belastning som resulterade i långa köer och två tragiska dödsfall. Chefsläkaren har

Inlämnad: 2007-07-11 Besvarare: Mikael Odenberg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1477 av Hägg, Carina (s)

den 9 juli Fråga 2006/07:1477 Höga vattenflöden av Carina Hägg (s) till försvarsminister Mikael Odenberg (m) Höga vattenflöden med översvämningar har drabbat delar av Småland. Ihållande regn med mycket nederbörd har orsakat problem som påverkar individer men även medfört stora samhällsstörningar.

Inlämnad: 2007-07-09 Besvarare: Mikael Odenberg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1409 av Lindestam, Åsa (s)

den 21 juni Fråga 2006/07:1409 Internationella säkerhetsstyrkan ISAF av Åsa Lindestam (s) till försvarsminister Mikael Odenberg (m) Försvarsmakten meddelade i förra veckan att soldater ur den internationella jägarplutonen skickas till Afghanistan på grund av att Polen och Danmark drar

Inlämnad: 2007-06-21 Besvarare: Mikael Odenberg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1403 av Lindestam, Åsa (s)

den 20 juni Fråga 2006/07:1403 Minskade truppbidrag till internationella säkerhetsstyrkan ISAF av Åsa Lindestam (s) till försvarsminister Mikael Odenberg (m) Mikael Odenberg var förra veckan på Euroatlantiska partnerskapsrådets försvarsministermöte i Bryssel. Där behandlade man bland

Inlämnad: 2007-06-20 Besvarare: Mikael Odenberg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1383 av Liljevall, Désirée (s)

den 15 juni Fråga 2006/07:1383 Ökad IT-säkerhet av Désirée Liljevall (s) till försvarsminister Mikael Odenberg (m) Enligt en rapport från Riksrevisionen är statens IT-säkerhet otillräcklig. Som Riksrevisionen påpekar är problemen allvarliga eftersom de utgör en risk både för den personliga

Inlämnad: 2007-06-15 Besvarare: Mikael Odenberg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1377 av Hagberg, Michael (s)

den 15 juni Fråga 2006/07:1377 Samhällets säkerhet av Michael Hagberg (s) till försvarsminister Mikael Odenberg (m) Sverige kommer att överta ordförandeskapet för EU:s ministerråd år 2009. Det ger oss möjligheter att sätta dagordningen på ett antal områden, det vet vi av erfarenhet

Inlämnad: 2007-06-15 Besvarare: Mikael Odenberg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1366 av Bråkenhielm, Catharina (s)

den 14 juni Fråga 2006/07:1366 Räddningstjänsten av Catharina Bråkenhielm (s) till försvarsminister Mikael Odenberg (m) Räddningstjänsten inom kommunerna är ett samhälleligt ansvar och hanteras lokalt genom den kommunala verksamheten. Räddningstjänsten agerar naturligtvis på larm

Inlämnad: 2007-06-14 Besvarare: Mikael Odenberg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1309 av Lindestam, Åsa (s)

den 5 juni Fråga 2006/07:1309 Flygskolan i Söderhamn av Åsa Lindestam (s) till försvarsminister Mikael Odenberg (m) I Söderhamn går vi och väntar på klara besked från försvarsministern: Vad händer med flygskolan? Efter regeringens beslut den 27 oktober 2005 där Försvarsmakten ska

Inlämnad: 2007-06-05 Besvarare: Mikael Odenberg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1288 av Engelhardt, Christer (s)

den 31 maj Fråga 2006/07:1288 Framtiden för Gotsam av Christer Engelhardt (s) till försvarsminister Mikael Odenberg (m) Gotsam har till uppgift att hantera allvarliga olyckor och kristillstånd på Gotland. För att göra arbetet så effektivt som möjligt samordnas resurserna mellan länsstyrelsen,

Inlämnad: 2007-05-31 Besvarare: Mikael Odenberg (M)

Interpellation 2006/07:595 av Green, Monica (s)

den 29 maj Interpellation 2006/07:595 Räddningsskolan i Skövde av Monica Green (s) till försvarsminister Mikael Odenberg (m) Sverige behöver en ökad kunskap och kompetens i landet om krishantering, inte mindre. Därför är det viktigt att fler får möjlighet att utbildas i krishantering,

Inlämnad: 2007-05-29 Besvarare: Mikael Odenberg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Räddningsskolan i Skövde

Skriftlig fråga 2006/07:1256 av Larsson, Lars Mejern (s)

den 25 maj Fråga 2006/07:1256 Miljöaspekter vid placering av försvarets logistikcentrum av Lars Mejern Larsson (s) till försvarsminister Mikael Odenberg (m) Jag har hört att Försvarsmakten nu utreder var de ska placera sitt framtida logistikcentrum. Platsen för denna placering avgörs

Inlämnad: 2007-05-25 Besvarare: Mikael Odenberg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1243 av Wegendal, Lars (s)

den 25 maj Fråga 2006/07:1243 Idrott och försvaret av Lars Wegendal (s) till försvarsminister Mikael Odenberg (m) Strax före jul tog jag i kammaren del av en intressant debatt mellan ministern och Sven Bergström, med anledning av en interpellation som Bergström inlämnat. Interpellationen

Inlämnad: 2007-05-25 Besvarare: Mikael Odenberg (M)

Interpellation 2006/07:556 av Green, Monica (s)

den 24 maj Interpellation 2006/07:556 Räddningsskolan i Skövde av Monica Green (s) till försvarsminister Mikael Odenberg (m) Sverige behöver en ökad kunskap och kompetens i landet inom krishantering, inte mindre. Därför är det viktigt att fler får möjlighet att utbildas i krishantering,

Inlämnad: 2007-05-24 Besvarare: Mikael Odenberg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1153 av Frisk, Helena (s)

den 11 maj Fråga 2006/07:1153 Räddningsverkets avdelning i Karlskoga av Helena Frisk (s) till försvarsminister Mikael Odenberg (m) För fem år sedan jublade kommunledningen i Karlskoga när dåvarande näringsministern Björn Rosengren lovade arbetstillfällen när Räddningsverket etablerade

Inlämnad: 2007-05-11 Besvarare: Mikael Odenberg (M)

Paginering