Dokument & lagar (801 träffar)

Interpellation 2013/14:451 av Ann-Kristine Johansson (S)

Interpellation 2013/14:451 Det nordiska skatteavtalet av Ann-Kristine Johansson S till Finansminister Anders Borg M Nordiska rådet har under lång tid arbetat med frågan om de norska pensionärer som flyttat till Sverige i samband med att det nordiska skatteavtalet omförhandlades, senast under temasessionen i Akureyri,

Inlämnad: 2014-04-23 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2013/14:451 av Ann-Kristine Johansson (S) (pdf, 75 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Det nordiska skatteavtalet

Motion 2013/14:N16 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:N16 av Jennie Nilsson m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:159 Bättre information och tydligare ansvar vid mineralprospektering S11012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hållbarhet för svensk gruv- och mineralnäring.


Utskottsberedning: 2013/14:NU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:N16 av Jennie Nilsson m.fl. (S) (doc, 63 kB)

Motion 2013/14:N12 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:N12 av Jennie Nilsson m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:174 Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet S11013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om energieffektivisering. Motivering Regeringen har lämnat


Utskottsberedning: 2013/14:NU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:N12 av Jennie Nilsson m.fl. (S) (doc, 64 kB)

Motion 2013/14:N7 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:N7 av Jennie Nilsson m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:85 Elnätsföretagens intäktsramar 11011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om regeringens ansvar att meddela föreskrifter om elnätsföretagens intäktsramar


Utskottsberedning: 2013/14:NU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:N7 av Jennie Nilsson m.fl. (S) (doc, 59 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:431 av Johansson, Ann-Kristine (S)

den 20 februari Fråga 2013/14:431 Översvämningar i västra Värmland av Ann-Kristine Johansson S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Vintern 20002001 drabbades västra Värmland, framför allt Arvika-Säffle-området kring Glafsfjorden, av översvämningar. Vattnet steg närmare 3,5 meter Under en följd av år har

Inlämnad: 2014-02-20 Besvarare: Karin Enström (M)

Motion 2013/14:N6 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:N6 av Jennie Nilsson m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:55 Riksrevisionens rapport om statens främjandeinsatser för export S11010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör se över statens exportinsatser


Utskottsberedning: 2013/14:NU13
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2013/14:N6 av Jennie Nilsson m.fl. (S) (doc, 64 kB)

Motion 2013/14:N3 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:N3 av Jennie Nilsson m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:21 Riksrevisionens rapport om staten på elmarknaden insatser för en fungerande elöverföring S11009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Elmarknadsinspektionen.


Utskottsberedning: 2013/14:NU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:N3 av Jennie Nilsson m.fl. (S) (doc, 62 kB)

Motion 2013/14:N428 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:N428 av Jennie Nilsson m.fl. S Utgiftsområde 21 Energi S11007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen för 2014 inom utgiftsområde 21 Energi enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Tabell 1 Anslagsförslag


Utskottsberedning: 2013/14:NU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:N428 av Jennie Nilsson m.fl. (S) (doc, 71 kB)

Motion 2013/14:N427 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:N427 av Jennie Nilsson m.fl. S Utgiftsområde 24 Näringsliv S11008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen för 2014 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Tabell 1


Utskottsberedning: 2013/14:NU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:N427 av Jennie Nilsson m.fl. (S) (doc, 119 kB)

Motion 2013/14:N426 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:N426 av Jennie Nilsson m.fl. S Regional tillväxt S11003 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Regional tillväxt i hela landet 3 Det kommunala skatteutjämningssystemet 4 Tillgänglighet till offentliga tjänster 4 Urban tillväxtpolitik 5 Kommunikationer 6 Universitet och


Utskottsberedning: 2013/14:FiU22 2013/14:FiU26 2013/14:KU26 2013/14:MJU2 2013/14:NU1 2013/14:NU2 2013/14:TU20 2013/14:TU7 2013/14:UbU1 2013/14:UbU14
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2013/14:N426 av Jennie Nilsson m.fl. (S) (doc, 90 kB)

Motion 2013/14:N425 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:N425 av Jennie Nilsson m.fl. S Energi S11005 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 En socialdemokratisk energipolitik för hållbarhet och konkurrenskraft 5 Energieffektivisering 5 Industrin 5 Bostäder 6 Transport 6 Förnybar energi 7 Elcertifikatssystemet 7 Solkraft 7


Utskottsberedning: 2013/14:CU1 2013/14:CU10 2013/14:CU14 2013/14:MJU2 2013/14:MJU20 2013/14:NU1 2013/14:NU10 2013/14:NU14 2013/14:NU3 2013/14:NU9
Riksdagsbeslut (43 yrkanden): 43 avslag

Motion 2013/14:N425 av Jennie Nilsson m.fl. (S) (doc, 117 kB)

Motion 2013/14:N424 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:N424 av Jennie Nilsson m.fl. S Handel och exportfrämjande S11006 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 4 Globalisering 4 Multilaterala samarbeten 5 Immateriella rättigheter 6 Rättvis handel 7 En ny exportstrategi för fler nya jobb 7 Ökat exportfrämjande till


Utskottsberedning: 2013/14:KU1 2013/14:NU1 2013/14:NU13 2013/14:TU17
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2013/14:N424 av Jennie Nilsson m.fl. (S) (doc, 92 kB)

Motion 2013/14:N423 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:N423 av Jennie Nilsson m.fl. S Näringsliv S11004 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Fler jobb i nya och växande företag 5 Sjuklöneansvaret 5 Trygghet för företagare 6 Generationsväxling i företag 6 Korta betalningstiderna 6 Nyföretagargaranti 6 Ökat skydd för företagare 7


Utskottsberedning: 2013/14:CU20 2013/14:MJU1 2013/14:NU1 2013/14:NU12 2013/14:NU14 2013/14:NU15 2013/14:NU7 2013/14:SfU1 2013/14:UbU1 2013/14:UbU14
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 35 avslag, 1 bifall,

Motion 2013/14:N423 av Jennie Nilsson m.fl. (S) (doc, 124 kB)

Motion 2013/14:MJ497 av Elin Lundgren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ497 av Elin Lundgren m.fl. S Strategi för myggbekämpning S2203 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om strategi för myggbekämpning. Motivering Problematiken med översvämningsmygg sprider sig i landet. Nedre Dalälven


Utskottsberedning: 2013/14:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:MJ497 av Elin Lundgren m.fl. (S) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:Fi264 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fi264 av Ann-Kristine Johansson m.fl. S Lokala sparbanksrörelsen S4053 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lokala sparbanker. Motivering Under 2000-talet har flera av affärsbankerna, trots en stark affärsmässig


Utskottsberedning: 2013/14:FiU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fi264 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:U239 av Gunilla Svantorp m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:U239 av Gunilla Svantorp m.fl. S Gränsproblematiken S18077 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om gränshinder. Motivering Norge spelar en viktig roll i det svenska näringslivet och bland befolkningen i framför allt


Utskottsberedning: 2013/14:UU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:U239 av Gunilla Svantorp m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:C422 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:C422 av Krister Örnfjäder m.fl. S Revidering av lagen om ekonomiska föreningar S18005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ekonomiska föreningar. Motivering Föreningslagsutredningen överlämnade den 9 december 2010


Utskottsberedning: 2013/14:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C422 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (doc, 63 kB)

Motion 2013/14:A390 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A390 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. S Om jobb och framtidstro till Sveriges unga S18091 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om unga människors behov av fler jobb och bättre villkor på arbetsmarknaden. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A390 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S) (doc, 70 kB)

Motion 2013/14:Ub523 av Lennart Axelsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub523 av Lennart Axelsson m.fl. S Barnskötare som utbildat sig till förskollärare S2157 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ge kompletterande utbildning och validering. Motivering Runt


Utskottsberedning: 2013/14:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ub523 av Lennart Axelsson m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:Ub273 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub273 av Lars Mejern Larsson m.fl. S Ett livslångt lärande S2103 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ekonomiska förutsättningar grundade på elevers behov. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2013/14:AU2 2013/14:UbU1 2013/14:UbU10 2013/14:UbU12 2013/14:UbU13 2013/14:UbU15
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2013/14:Ub273 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (doc, 68 kB)