Dokument & lagar (743 träffar)

Interpellation 2009/10:388 av Stenberg, Hans (s)

den 20 maj Interpellation 2009/10:388 Vattenskotrar av Hans Stenberg s till justitieminister Beatrice Ask m Enligt förordning 1993:1053 om användning av vattenskoter får vattenskotrar endast användas i allmän farled och i sådana vattenområden där berörd länsstyrelse har meddelat föreskrifter. Trots detta har ingen

Inlämnad: 2010-05-20 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Vattenskotrar

Interpellation 2009/10:224 av Stenberg, Hans (s)

den 4 februari Interpellation 2009/10:224 Statlig verksamhet i Ånge av Hans Stenberg s till näringsminister Maud Olofsson c Ånge är en liten kommun i Norrlands inland som på kort tid har drabbats mycket hårt av nedläggning av statliga verksamheter. För tre år sedan flyttade SJ 40 tågmästartjänster från kommunen

Inlämnad: 2010-02-04 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Statlig verksamhet i Ånge

Interpellation 2009/10:223 av Stenberg, Hans (s)

den 3 februari Interpellation 2009/10:223 IMO:s svavelregler av Hans Stenberg s till statsrådet Åsa Torstensson c Jag har tidigare ställt en skriftlig fråga till statsrådet Åsa Torstensson om den svenska regeringen skulle följa Finlands exempel gällande svavelregler för sjöfarten. Det svar jag då fick från statsrådet

Inlämnad: 2010-02-03 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: IMO:s svavelregler

Skriftlig fråga 2009/10:381 av Stenberg, Hans (s)

den 21 december Fråga 2009/10:381 IMO:s svavelregler av Hans Stenberg s till statsrådet Åsa Torstensson c När IMO beslutade om särskilt stränga regler för svavel i fartygsbränsle i Östersjön och delar av Nordsjön hade ingen konsekvensanalys av beslutet gjorts. När man sedan i efterhand har gjort sådana analyser

Inlämnad: 2009-12-21 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Motion 2009/10:A8 av Hans Stenberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:A8 av Hans Stenberg m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:48 Åtgärder med anledning av Lavaldomen s79014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1999:678 om utstationering av arbetstagare. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag


Utskottsberedning: 2009/10:AU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:A8 av Hans Stenberg m.fl. (s) (doc, 48 kB)

Interpellation 2009/10:68 av Stenberg, Hans (s)

den 27 oktober Interpellation 2009/10:68 Statens ansvar för utvecklingen i Västernorrland av Hans Stenberg s till näringsminister Maud Olofsson c Västernorrlands län är hårt drabbat av arbetslöshet. De höga arbetslöshetssiffrorna beror delvis på uppsägningar inom den privata sektorn men också till stor del på att

Inlämnad: 2009-10-27 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Statens ansvar för utvecklingen i Västernorrland

Motion 2009/10:U327 av Eva Sonidsson och Hans Stenberg (s)

Motion till riksdagen 2009/10:U327 av Eva Sonidsson och Hans Stenberg s Utveckling av det nordiska samarbetet s97011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utveckla det nordiska samarbetet. Motivering De nordiska länderna blir för dess befolkning


Utskottsberedning: 2009/10:UU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:U327 av Eva Sonidsson och Hans Stenberg (s) (doc, 36 kB)

Motion 2009/10:T522 av Lena Hallengren m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:T522 av Lena Hallengren m.fl. s, v, mp Utvidgat beställaransvar gällande yrkestrafik s32118 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att tillsätta en utredning med direktiv att utveckla beställaransvaret


Utskottsberedning: 2009/10:TU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:T522 av Lena Hallengren m.fl. (s, v, mp) (doc, 43 kB)

Motion 2009/10:U321 av Ronny Olander m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:U321 av Ronny Olander m.fl. s Social klausul i EU-fördraget s16029 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en social klausul i EU-fördraget. Motivering Grunden för vårt EU-medlemskap var att den svenska modellen skulle


Utskottsberedning: 2009/10:UU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:U321 av Ronny Olander m.fl. (s) (doc, 38 kB)

Motion 2009/10:T501 av Lena Hallengren m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:T501 av Lena Hallengren m.fl. s Utgiftsområde 22 Kommunikationer s20002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag Anslagsförändring


Utskottsberedning: 2009/10:TU1 2009/10:TU13 2009/10:TU18 2009/10:TU24 2009/10:TU7 2009/10:TU8
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2009/10:T501 av Lena Hallengren m.fl. (s) (doc, 71 kB)

Motion 2009/10:A432 av Hans Stenberg och Jasenko Omanovic (s)

Motion till riksdagen 2009/10:A432 av Hans Stenberg och Jasenko Omanovic s Korttidsutbildade och kompetensutveckling s14025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över hur samhället kan stimulera korttidsutbildade till ökad kompetensutveckling.


Utskottsberedning: 2009/10:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:A432 av Hans Stenberg och Jasenko Omanovic (s) (doc, 36 kB)

Motion 2009/10:A368 av Agneta Lundberg och Hans Stenberg (s)

Motion till riksdagen 2009/10:A368 av Agneta Lundberg och Hans Stenberg s Ohälsa i arbetslivet s14002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om arbetsgivarens ansvar för rehabilitering och företagshälsovård. Motivering Ett arbetsliv som sliter ut


Utskottsberedning: 2009/10:AU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:A368 av Agneta Lundberg och Hans Stenberg (s) (doc, 38 kB)

Motion 2009/10:Ub537 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub537 av Ann-Kristine Johansson m.fl. s Det livslånga lärandet och högre utbildning s65036 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det livslånga lärandet och högre utbildning. Motivering Alla har rätt till en god utbildning


Utskottsberedning: 2009/10:UbU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub537 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s) (doc, 43 kB)

Motion 2009/10:Ub479 av Hans Stenberg och Susanne Eberstein (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub479 av Hans Stenberg och Susanne Eberstein s Utökad läkar- och tandläkarutbildning i Norrland s65079 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utökad läkar- och tandläkarutbildning vid Umeå universitet. Motivering Idag


Utskottsberedning: 2009/10:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub479 av Hans Stenberg och Susanne Eberstein (s) (doc, 36 kB)

Motion 2009/10:Ub345 av Eva Sonidsson och Hans Stenberg (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub345 av Eva Sonidsson och Hans Stenberg s Inackorderingsstöd s3049 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om reglerna för inackorderingsstöd. Motivering För att en ung människa ska kunna få den utbildning han eller hon


Utskottsberedning: 2009/10:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub345 av Eva Sonidsson och Hans Stenberg (s) (doc, 37 kB)

Motion 2009/10:T521 av Lena Hallengren m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:T521 av Lena Hallengren m.fl. s Välfärd och vägar s30137 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om regional och kommunal medfinansiering. Motivering Medfinansiering av infrastruktur där skattemedel tas från kommuner och


Utskottsberedning: 2009/10:TU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:T521 av Lena Hallengren m.fl. (s) (doc, 37 kB)

Motion 2009/10:Fi305 av Ronny Olander m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Fi305 av Ronny Olander m.fl. s Villkoren vid upphandling av entreprenader s30119 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av lika villkor vid upphandling av entreprenader. Motivering Det är av största vikt att


Utskottsberedning: 2009/10:FiU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Fi305 av Ronny Olander m.fl. (s) (doc, 38 kB)

Motion 2009/10:A430 av Hans Stenberg och Agneta Lundberg (s)

Motion till riksdagen 2009/10:A430 av Hans Stenberg och Agneta Lundberg s Förtroendevaldas rätt till arbetslöshetsersättning s14007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förtroendevaldas rätt till arbetslöshetsersättning. Motivering En av grundpelarna


Utskottsberedning: 2009/10:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:A430 av Hans Stenberg och Agneta Lundberg (s) (doc, 36 kB)

Motion 2009/10:A424 av Caroline Helmersson-Olsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:A424 av Caroline Helmersson-Olsson m.fl. s Ungas situation på arbetsmarknaden s14083 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av kraftfulla åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2009/10:AU2 2009/10:AU5
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2009/10:A424 av Caroline Helmersson-Olsson m.fl. (s) (doc, 54 kB)

Motion 2009/10:A414 av Lars U Granberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:A414 av Lars U Granberg m.fl. s Män för jämställdhet s16121 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om jämställdhet på arbetsmarknaden. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om jämställda


Utskottsberedning: 2009/10:AU6 2009/10:AU8 2009/10:JuU14 2009/10:JuU33 2009/10:SoU11 2009/10:UU6
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2009/10:A414 av Lars U Granberg m.fl. (s) (doc, 63 kB)