Dokument & lagar (956 träffar)

Motion 2017/18:3299 av Krister Örnfjäder och Johan Andersson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:3299 av Krister Örnfjäder och Johan Andersson båda S Vuxenutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av den kommunala yrkesinriktade vuxenutbildningen för att klara arbetsmarknadens behov och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3299 av Krister Örnfjäder och Johan Andersson (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3299 av Krister Örnfjäder och Johan Andersson (båda S) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:3300 av Krister Örnfjäder (S)

Motion till riksdagen 2017/18:3300 av Krister Örnfjäder S Skador orsakade av skarven Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om begränsning av antalet skarvar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan många år nu så har det pågått en diskussion om Skarvens utbredning


Utskottsberedning: 2017/18:MJU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3300 av Krister Örnfjäder (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3300 av Krister Örnfjäder (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2017/18:2213 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2213 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi båda S Korrespondensgymnasiet i Torsås Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ge Korrespondensgymnasiet möjlighet att bedriva riksrekryterande distansundervisning på gymnasienivå utan


Utskottsberedning: 2017/18:UbU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2213 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi (båda S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2213 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi (båda S) (pdf, 75 kB)

Motion 2017/18:2215 av Hanna Westerén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2215 av Hanna Westerén m.fl. S Hälso- och sjukvård på lika villkor i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att i dialog med SKL följa upp och säkerställa att vi har en sjukvård på lika villkor


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2215 av Hanna Westerén m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2215 av Hanna Westerén m.fl. (S) (pdf, 83 kB)

Motion 2017/18:2641 av Lena Hallengren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2641 av Lena Hallengren m.fl. S Lokalisering av statlig verksamhet samt ökad statlig närvaro i Kalmar län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lokalisering av statlig verksamhet samt ökad statlig närvaro i Kalmar län och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:NU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2641 av Lena Hallengren m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2641 av Lena Hallengren m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2017/18:2693 av Isak From m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2693 av Isak From m.fl. S Förutsättningar för förvaltning av det rullande kulturarvet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av samverkan för bevarandet av det rullande kulturarvet och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2693 av Isak From m.fl. (S) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:2693 av Isak From m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. S Uppföljning av handlingsplan mot kränkningar i det offentliga rummet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ytterligare åtgärder för att bekämpa hot och kränkningar på nätet särskilt riktade mot personer


Utskottsberedning: 2017/18:KU38
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. (S) (pdf, 82 kB)

Motion 2017/18:2663 av Lennart Axelsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2663 av Lennart Axelsson m.fl. S Boendeformen kooperativ hyresrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla upplåtelseformen kooperativ hyresrätt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svensk bostadsmarknad står inför


Utskottsberedning: 2017/18:CU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2663 av Lennart Axelsson m.fl. (S) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:2663 av Lennart Axelsson m.fl. (S) (pdf, 98 kB)

Motion 2017/18:2628 av Lennart Axelsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2628 av Lennart Axelsson m.fl. S Det arbetsintegrerande sociala företagandet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det arbetsintegrerande sociala företagandet bör vara en viktig resurs för arbetsmarknadspolitiska insatser och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:AU4 2017/18:FiU34 2017/18:NU12
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2017/18:2628 av Lennart Axelsson m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:2628 av Lennart Axelsson m.fl. (S) (pdf, 89 kB)

Motion 2017/18:1831 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1831 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi båda S Högre utbildning i hela landet genom kommunala lärcenter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsätta möjliggöra för högre utbildning i hela landet genom kommunala lärcenter och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1831 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi (båda S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1831 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi (båda S) (pdf, 79 kB)

Motion 2017/18:1827 av Laila Naraghi och Krister Örnfjäder (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1827 av Laila Naraghi och Krister Örnfjäder båda S Äspölaboratoriet, en del av Sveriges nationella forskningsinfrastruktur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga Äspölaboratoriets roll i Sveriges nationella forskningsinfrastruktur


Utskottsberedning: 2017/18:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1827 av Laila Naraghi och Krister Örnfjäder (båda S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1827 av Laila Naraghi och Krister Örnfjäder (båda S) (pdf, 80 kB)

Motion 2017/18:1458 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1458 av Krister Örnfjäder m.fl. S Utveckla järnvägen för tillväxt i Kalmar län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att utveckla järnvägskommunikationerna i Kalmar län för att säkra


Utskottsberedning: 2018/19:TU5

Motion 2017/18:1458 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1458 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (pdf, 77 kB)

Motion 2017/18:1817 av Laila Naraghi m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1817 av Laila Naraghi m.fl. S Bostadstillägg och deklaration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att Skatteverket i samband med deklarationen informerar om bostadstillägg för pensionärer och erbjuder


Utskottsberedning: 2017/18:SkU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1817 av Laila Naraghi m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1817 av Laila Naraghi m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2017/18:1477 av Krister Örnfjäder (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1477 av Krister Örnfjäder S Utförsel av stöldgods Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av lagstiftningen så att det ges möjlighet även för tullen och andra myndigheter att genomsöka fordon efter stöldgods utan att ha väldigt konkreta


Utskottsberedning: 2017/18:SkU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1477 av Krister Örnfjäder (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1477 av Krister Örnfjäder (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2017/18:1872 av Lennart Axelsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1872 av Lennart Axelsson m.fl. S Statliga företags arbetsgivarhemvist Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga om en översyn bör göras av de statliga företagens hemvist i arbetsgivar- och branschorganisationer och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:NU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1872 av Lennart Axelsson m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1872 av Lennart Axelsson m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2017/18:1469 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1469 av Krister Örnfjäder m.fl. S Ansvaret för Glasets arkiv och samlingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Glasets arkiv och samlingar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Regeringsuppdraget Glasrikeuppdraget lämnades av


Utskottsberedning: 2017/18:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1469 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1469 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2017/18:1383 av Lena Hallengren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1383 av Lena Hallengren m.fl. S Vattenbrist Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vattenbrist och om att skapa samhällsberedskap för effekterna av extrem torka såväl som att anpassa aktuell lagstiftning till vattenbrist och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:CU31
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1383 av Lena Hallengren m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1383 av Lena Hallengren m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2017/18:1379 av Krister Örnfjäder (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1379 av Krister Örnfjäder S Långa betaltider är ett hot mot Sveriges tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge företag stöd till kortare betalningstider och tillkännager detta för regeringen. Motivering I riksdagen diskuterar vi


Utskottsberedning: 2017/18:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1379 av Krister Örnfjäder (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:1379 av Krister Örnfjäder (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2017/18:1798 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1798 av Krister Örnfjäder m.fl. S Minska arbetsvillkoret i a-kassan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om översyn av arbetsvillkoret för anslutning till a-kassan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är angeläget att fler personer


Utskottsberedning: 2017/18:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1798 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:1798 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2017/18:1052 av Laila Naraghi m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1052 av Laila Naraghi m.fl. S YH för jobben i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att befintliga kriterier tillsammans med hänsyn till industrins kompetensförsörjningsbehov och det regionala behovet ska påverka fördelningen


Utskottsberedning: 2017/18:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1052 av Laila Naraghi m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1052 av Laila Naraghi m.fl. (S) (pdf, 67 kB)