Dokument & lagar (37 träffar)

Motion 1993/94:Bo39 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo39 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:214 En ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamheten m.m. Det är tråkigt, när problemen har funnits så länge och en utredning endast har lagt fram ett delbetänkande, att regeringen ändå väljer att lägga


Utskottsberedning: ---1993/94:BoU19
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo27 av Dan Eriksson i Stockholm och Bo G Jenevall (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo27 av Dan Eriksson i Stockholm och Bo G Jenevall nyd med anledning av prop. 1993/94:178 Ändring i plan- och bygglagen, m.m. Konkurrens ger bättre service och lägre priser. Mot den bakgrunden är det märkligt att flera branscher som svarar för människors primärbehov fortfarande fungerar


Utskottsberedning: -1993/94:BoU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo21 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo21 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:178 Ändring i plan och bygglagen, m.m. Denna proposition är lagd med anledning av ett delbetänkande och man kan därför allvarligt undra varför regeringen inte avvaktar ett slutbetänkande innan den lägger ett så omfattande


Utskottsberedning: -1993/94:BoU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo19 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo19 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:144 Bostadsbidrag för år 1995 Med anledning av vad vi framfört i vår motion 1993/94:Bo250 vill vi med hänvisning till proposition 1993/94:144 upprepa följande. Bostadsbidragens uppgift är att ge ekonomiskt svaga barnfamiljer


Utskottsberedning: -1993/94:BoU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr309 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr309 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Kulturpolitiken Innehållsförteckning 1. Ny Demokratis förslag i sammanfattning4 2. De statliga och statsunderstödda museerna4 3. Arkeologisk undersökningsverksamhet4 4. Kultur-ROT5 5. Filmcensur5 6. Presstöd6 7. Moms på det fria ordet6 8. Hemställan


Utskottsberedning: -----------------------1993/94:BoU8 1993/94:KrU19 1993/94:KrU21 1993/94:KrU25 1993/94:KrU26 1993/94:KrU28 1993/94:KU27 1993/94:KU45
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo232 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo232 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Jordbrukspropositionen Jordbruksdepartementet 1. Allmän inriktning Medlemskapet i EU innebär en nödvändig anpassning till den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP. En sådan anpassning måste även innefatta harmonisering av skatter och avgifter så att


Utskottsberedning: ----------------------------1993/94:BoU11 1993/94:JoU13 1993/94:JoU22 1993/94:LU22
Riksdagsbeslut (56 yrkanden): , , 28 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo523 av Bo G Jenevall m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo523 ab Bo G Jenevall m.fl. nyd Torne älv Inledning Vattenkraften är den billigaste och renaste formen av elkraftgenerering varför dessa resurser i första hand bör utnyttjas för en utökning av den totala elkraftresursen. En paradox är att samtidigt som vattenkraften är det mest miljövänliga


Utskottsberedning: -1993/94:BoU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo419 av Karl Gustaf Sjödin och Christer Windén (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo419 av Karl Gustaf Sjödin och Christer Windén nyd Avvittringarna inom Västerbottens och Norrbottens länslappmarker I motionen föreslås en översyn av avvittringarnas slutförande och redovisning samt utredning av renbetesrättigheterna för de ursamer och deras efterkommande, som innehaft


Utskottsberedning: --1993/94:BoU22
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo304 av Lennart Hedquist m.fl. (m, s, c, fp, kds, nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo304 av Lennart Hedquist m.fl. m, s, fp, c, kds, nyd Fördelningen av länsstyrelseanslaget I en tid när det är nödvändigt att noga pröva alla offentliga utgifter måste den statliga verksamheten drivas effektivt och med en ökande produktivitet. De statliga myndigheterna måste acceptera


Utskottsberedning: -1993/94:BoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo250 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo250 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Bostads- och byggpolitiken 1 Inledning Bostadspolitiken är en av de politiska frågor som på något sätt berör alla medborgare, gammal som ung, kvinna som man. Det är dessutom för de flesta den utgift som tar den största delen av inkomsten. Samtidigt


Utskottsberedning: -----------------1993/94:BoU11 1993/94:BoU13 1993/94:BoU14 1993/94:BoU15 1993/94:BoU16 1993/94:BoU21 1993/94:BoU22 1993/94:BoU8 1993/94:BoU9 1993/94:SkU35
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A269 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:A269 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Extraordinära åtgärder mot arbetslöshet Ny demokrati menar att det under nuvarande djupa arbetslöshetssituation krävs vissa extraordinära åtgärder mot arbetslösheten. Vi har tre förslag, som skulle kunna genomföras redan under innevarande budgetår. Åtgärderna


Utskottsberedning: ------1993/94:AU11 1993/94:AU21 1993/94:BoU14
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo9 av Arne Jansson och Laila Strid-Jansson (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo9 av Arne Jansson och Laila Strid-Jansson nyd med anledning av prop. 1993/94:82 Samhällsvetenskaplig bostads- och byggforskning I proposition 1993/94:82 s. 10, tredje stycket står: Uppbyggnaden av den samhällsvetenskapliga bostads- och byggforskningen i Gävle bör ske stegvis. Tjänsten


Utskottsberedning: -1993/94:BoU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Bo45 av Kent Carlsson m.fl. (s, v, nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:Bo45 av Kent Carlsson m.fl. s, nyd, v med anledning av prop. 1992/93:174 Administrationen av bostadsbidragen till barnfamiljer m.m. Under flera års tid har riksdagen debatterat de nu gällande reglerna för bostadsbidrag. En av dessa debattpunkter har varit kretsen av bidragsberättigade dvs.


Utskottsberedning: -1992/93:BoU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Bo37 av Dan Eriksson i Stockholm (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:Bo37 av Dan Eriksson i Stockholm nyd med anledning av prop. 1992/93:121 En lag om byggfelsförsäkring I propositionen föreslås en lag om byggfelsförsäkring av innebörden att när ett flerbostadshus uppförs eller byggs om skall en sådan försäkring finnas. Försäkringen som är obligatorisk


Utskottsberedning: -1992/93:BoU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Bo35 av Arne Jansson och Laila Strid-Jansson (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:Bo35 av Arne Jansson och Laila Strid-Jansson nyd med anledning av prop. 1992/93 Forskning för kunskap och framsteg I besparingssyften slår nu regeringen riktigt blinda rallarsvingar med sin slöa lie. Allt skall skäras ner, oavsett om resultatet i slutändan blir dyrt, ineffektivt och t.o.m.


Utskottsberedning: -1992/93:BoU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Kr411 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:Kr411 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Minska stödet till Folkets Husrörelsen Bakgrund Enligt statskontorets kartläggning 91:6, finansierades föreningslivet under perioden 1989/90 med cirka 13 000 000 000 kronor. Grovt fördelades denna post på 7,5 mdr statligt stöd, 4,5 mdr kommunalt stöd,


Utskottsberedning: ------1992/93:BoU15 1992/93:KrU12
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Kr312 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:Kr312 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Kulturpolitiken Ny Demokrati lade 1992 fast sin politik inom kulturområdet i motion 1992/93:Kr272. Däri sades bl a att en av kulturpolitikens viktigaste uppgifter är att stödja det som har värde och kvalitet, men som inte kan komma till stånd på marknadens


Utskottsberedning: --------------------1992/93:BoU16 1992/93:KrU12 1992/93:KrU15 1992/93:KrU17 1992/93:KrU18 1992/93:KrU24 1992/93:SkU21
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fi211 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi211 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Den ekonomiska politiken Innehåll 1. Ny demokratis filosofi och åtgärder i sammanfattning3 2. Budget- och finanspolitik7 2.1 Budgetunderskottet7 2.2 Försörjningsstrukturen10 2.3 Riksbanken, räntan och valutan11 3. Socialförsäkringssystemet12 3.1


Utskottsberedning: ---------------------------------1992/93:AU11 1992/93:BoU10 1992/93:FiU10 1992/93:FöU9 1992/93:JoU13 1992/93:JoU19 1992/93:JuU21 1992/93:KrU27 1992/93:LU35 1992/93:NU25 1992/93:SfU14 1992/93:SfU17 1992/93:SfU18 1992/93:SfU7 1992/93:SkU21 1992/93:SkU33 1992/93:SoU15 1992/93:TU35 1992/93:UbU14 1992/93:UbU20 1992/93:UbU8 1992/93:UU15 1992/93:UU16
Riksdagsbeslut (65 yrkanden): , , 33 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Bo610 av Max Montalvo (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:Bo610 av Max Montalvo nyd Mobila renslakterier Rena rama renskafferiet Rennäringen lider av stagnation i Sverige, samtidigt importerar vi renkött från Finland. Det är nationalekonomiskt vansinne, att ha ett gående skafferi i norra Sverige som inte brukas på ett tillfredsställande sätt.


Utskottsberedning: -1992/93:BoU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Bo608 av Max Montalvo (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:Bo608 av Max Montalvo nyd Samernas äganderätt av mark I motion 1992/93:Bo8 med anledning av proposition 1992/93:32 Samerna och samisk kultur m m tog Nyd upp den grundläggande frågan om äganderätt och andra rättigheter inom de mark- och vattenområden som omfattas av renskötsel samt jakt


Utskottsberedning: -1992/93:BoU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Paginering