Dokument & lagar (628 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:2092 av Ångström, Yvonne (fp)

den 31 augusti Fråga 2005/06:2092 av Yvonne Ångström (fp) till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky (s) Möjligheter att motta tv-sändningar Tv-sändaren i Knaften i Lycksele kommun förstördes genom brand i januari i år och har fortfarande inte blivit reparerad. Ett hundratal

Inlämnad: 2006-08-31 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:2088 av Nilsson, Ulf (fp)

den 31 augusti Fråga 2005/06:2088 av Ulf Nilsson (fp) till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky (s) Situationen för unga forskare Den nya generationen forskare och lärare på våra universitet och högskolor är en grupp som drabbas mycket hårt av den delvis ofinansierade utbyggnaden

Inlämnad: 2006-08-31 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:2086 av Holma, Siv (v)

den 30 augusti Fråga 2005/06:2086 av Siv Holma (v) till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky (s) Tv-sändningar över de nordiska gränserna Digitaliseringen av tv-nätet pågår för fullt både i Sverige och i Finland. I delar av Norrbotten och kanske framför allt i Tornedalen tittar

Inlämnad: 2006-08-30 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:2065 av Linna, Elina (v)

den 25 augusti Fråga 2005/06:2065 av Elina Linna (v) till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky (s) Forskningspengar till embryonal stamcellsforskning EU har avsatt en stor del av sin budget till forskning. Inför beslutet rådde en intensiv diskussion om stamcellsforskning och

Inlämnad: 2006-08-25 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:2015 av Sellén, Birgitta (c)

den 15 augusti Fråga 2005/06:2015 av Birgitta Sellén (c) till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky (s) Ekonomin för Kulturarvs-IT Personer som arbetar med Kulturarvs-IT, som är ett arbete som bedrivs på ett statligt uppdrag, lever under ständiga uppsägelsehot. När verksamheten

Inlämnad: 2006-08-15 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:2008 av Brodén, Anita (fp)

den 14 augusti Fråga 2005/06:2008 av Anita Brodén (fp) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin (s) Sveriges ratificering av Europeiska landskapskonventionen Den 15 augusti är det 2 000 dagar sedan Sverige undertecknade den Europeiska landskapskonventionen. Det är Europarådets strategi

Inlämnad: 2006-08-14 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1990 av Lindblad, Lars (m)

den 10 augusti Fråga 2005/06:1990 av Lars Lindblad (m) till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky (s) Forskningsanläggningen ESS I medierna har det förekommit mycket oroande uppgifter och uttalanden från företrädare för Utbildningsdepartementet om regeringens engagemang för den

Inlämnad: 2006-08-10 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1985 av Nilsson, Ulf (fp)

den 8 augusti Fråga 2005/06:1985 av Ulf Nilsson (fp) till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky (s) Den europeiska ESS-anläggningen Universitetet i Lund anses ha mycket goda förutsättningar för att bli värd för ESS-projektet (European Spallation Source). För Sverige skulle ESS-anläggningen

Inlämnad: 2006-08-08 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1965 av Stafilidis, Tasso (v)

den 2 augusti Fråga 2005/06:1965 av Tasso Stafilidis (v) till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky (s) Verksamheten vid Grekiskt Kulturcentrum (GKC) Jag tackar för svaret på min fråga 2005/06:1795. Jag har full förståelse för departementets arbetsbörda och att utbildnings-

Inlämnad: 2006-08-02 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1926 av Hellquist, Solveig (fp)

den 17 juli Fråga 2005/06:1926 av Solveig Hellquist (fp) till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky (s) Innovationsforskning I dag finns flera universitet i Sverige som satsar på innovationsforskning, till exempel KTH, Chalmers tekniska högskola, Lunds, Linköpings och Mälardalens

Inlämnad: 2006-07-17 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1881 av Wikström, Cecilia (fp)

den 27 juni Fråga 2005/06:1881 av Cecilia Wikström (fp) till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky (s) Minskade forskningsintäkter För första gången på ett decennium minskade forskningsintäkterna under 2005, enligt Högskoleverket. Det är intäkter från externa finansiärer som

Inlämnad: 2006-06-27 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1877 av Johansson, Jörgen (c)

den 27 juni Fråga 2005/06:1877 av Jörgen Johansson (c) till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky (s) Musiken som kulturyttring Länsmusiken har stor betydelse för människorna i landsorten. En av orsakerna är att länsmusiken arbetar med all sorts musik. Här är finmusiken lika

Inlämnad: 2006-06-27 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1847 av Dinamarca, Rossana (v)

den 16 juni Fråga 2005/06:1847 av Rossana Dinamarca (v) till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky (s) Hotet mot folkbiblioteken Vi känner till att partier inom den borgerliga alliansen vill privatisera folkbibliotek och mycket väl kan tänka sig att avgiftsbelägga biblioteksservicen.

Inlämnad: 2006-06-16 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1818 av Lindström, Torsten (kd)

den 13 juni Fråga 2005/06:1818 av Torsten Lindström (kd) till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky (s) Studenters rätt till tillgodoräknande av kurs inom lärosäte En student som har genomgått högskoleutbildning med godkänt resultat har i dag rätt att tillgodoräkna sig detta

Inlämnad: 2006-06-13 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1804 av Brodén, Anne Marie (m)

den 13 juni Fråga 2005/06:1804 av Anne Marie Brodén (m) till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky (s) Textade program År 2005 textade Sveriges Television (SVT) ca 50 % av sina förstagångssända, svenskproducerade program. Detta efter krav från Hörselskadades Riksförbund (HRF).

Inlämnad: 2006-06-13 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1795 av Stafilidis, Tasso (v)

den 12 juni Fråga 2005/06:1795 av Tasso Stafilidis (v) till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky (s) Verksamheten vid Grekiskt Kulturcentrum Det har kommit till min kännedom att Grekiskt Kulturcentrum (GKC), som startade sin verksamhet 1994 i projektform i samarbete med Statens

Inlämnad: 2006-06-12 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1712 av Krantz, Tobias (fp)

den 29 maj Fråga 2005/06:1712 av Tobias Krantz (fp) till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky (s) Avgift för visning av matcher under fotbolls-VM Snart sparkar fotbolls-VM i gång @ en gigantisk idrottsfest som röner ett stort intresse runt om i världen, liksom här hemma.

Inlämnad: 2006-05-29 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1709 av von Sydow, Henrik (m)

den 26 maj Fråga 2005/06:1709 av Henrik von Sydow (m) till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky (s) Demokratiska ideal på Sveriges Television Sveriges Televisions sändningstillstånd, som regeringen beslutar om, säger att företaget ska utöva sändningsrätten opartiskt och sakligt

Inlämnad: 2006-05-26 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1700 av Kollmats, Lennart (fp)

den 24 maj Fråga 2005/06:1700 av Lennart Kollmats (fp) till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky (s) Ordbok för svenska dialekter I svar på skriftlig fråga förra sommaren beskrev kulturministern att arbetet med en ordbok för svenska dialekter var vilande. I budgetpropositionen

Inlämnad: 2006-05-24 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1689 av Kollmats, Lennart (fp)

den 23 maj Fråga 2005/06:1689 av Lennart Kollmats (fp) till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky (s) Besked om anslag till länsmuseer I regleringsbrev till Statens k ulturråd framgår att de regionala länsmuseerna ska få drygt 143 miljoner kronor för år 2006. I jämförelse med

Inlämnad: 2006-05-23 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)