Dokument & lagar (179 träffar)

Interpellation 2017/18:445 av Maj Karlsson (V)

Interpellation 2017/18:445 Lagen om stöd och service av Maj Karlsson V till Statsrådet Lena Hallengren S Lagen om stöd och service är en fin frihetsreform som har varit och är viktig. När den infördes var den en världsunik reform som gav personer med de största behoven makten att själva styra över sina liv och delta i

Inlämnad: 2018-03-22 Besvarare: Statsrådet Lena Hallengren (S)

Interpellation 2017/18:445 av Maj Karlsson (V) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1031 av Ann-Britt Åsebol (M)

Fråga 2017/18:1031 Fusk med assistansen av Ann-Britt Åsebol M till Statsrådet Lena Hallengren S Antalet brukare har inte förändrats avsevärt de senaste tio åren. Ändå har kostnaderna skenat. Det går att belysa från två håll. Antagligen innebär det att det är fler som blivit sämre och därmed behöver mer hjälp, eller så

Inlämnad: 2018-03-14 Svarsdatum: 2018-03-21 Besvarare: Statsrådet Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1031 av Ann-Britt Åsebol (M) (pdf, 101 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:996 av Ann-Britt Åsebol (M)

Fråga 2017/18:996 Behov av fler ledarhundar av Ann-Britt Åsebol M till Statsrådet Lena Hallengren S I dagens läge finns det inte tillräckligt med ledarhundar för att tillgodose behovet av ledarhundar. Att en person i behov av ledarhund inte har möjlighet att få sitt behov tillgodosett har stor inverkan för den enskildes

Inlämnad: 2018-03-08 Svarsdatum: 2018-03-21 Besvarare: Statsrådet Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2017/18:996 av Ann-Britt Åsebol (M) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2005/06:2125 av Sellén, Birgitta (c)

den 12 september Fråga 2005/06:2125 av Birgitta Sellén (c) till statsrådet Lena Hallengren (s) Placeringen av Myndigheten för vuxnas lärande I Härnösand och dess närområde finns ett stort antal organisationer och myndigheter inom utbildningssektorn. Utöver CFL kan nämnas Myndigheten för

Inlämnad: 2006-09-12 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Interpellation 2005/06:478 av Valtersson, Mikaela (mp)

den 23 maj Interpellation 2005/06:478 av Mikaela Valtersson (mp) till statsrådet Lena Hallengren (s) Studenters sociala trygghet Landets studenter lever i dag under mycket otrygga förhållanden. De flesta studerande har svårt att få vardagen att gå ihop ekonomiskt. Att som vuxen välja

Inlämnad: 2006-05-23 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Studenters sociala trygghet

Interpellation 2005/06:432 av Larsson, Maria (kd)

den 19 maj Interpellation 2005/06:432 av Maria Larsson (kd) till statsrådet Lena Hallengren (s) Valfrihet inom barnomsorgen I dag finns flera frivilligorganisationer vars ambition och huvudsyfte är att skapa mer tid tillsammans för föräldrar och barn. Hemmaföräldrar, HARO, Barnens Rätt

Inlämnad: 2006-05-19 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Valfrihet inom barnomsorgen

Interpellation 2005/06:414 av Lindström, Torsten (kd)

den 17 maj Interpellation 2005/06:414 av Torsten Lindström (kd) till statsrådet Lena Hallengren (s) Studiemedlets storlek och studenters ekonomiska situation Studentbarometern 2006 visar att många studenter inte skulle klara studietiden utan uppbackning hemifrån. Var tredje student får

Inlämnad: 2006-05-17 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Studiemedlets storlek och studenters ekonomiska situation

Interpellation 2005/06:403 av Darvik, Axel (fp)

den 12 maj Interpellation 2005/06:403 av Axel Darvik (fp) till statsrådet Lena Hallengren (s) Regeringens ungdomspolitik Ungdomsstyrelsen konstaterar i Ung 2004 @ Fjärde årets uppföljning av den nationella ungdomspolitiken att regeringens ungdomspolitik har varit ett misslyckande

Inlämnad: 2006-05-12 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens ungdomspolitik

Skriftlig fråga 2005/06:1472 av Schyman, Gudrun (-)

den 25 april Fråga 2005/06:1472 av Gudrun Schyman (-) till statsrådet Lena Hallengren (s) Värdegrund i förskolans läroplan Vart tredje barn växer upp i en annan familjetyp än den traditionella kärnfamiljen. Men i förskolans pedagogiska verksamhet är det kärnfamiljen som gäller. Det

Inlämnad: 2006-04-25 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1456 av Kjellberg, Bertil (m)

den 21 april Fråga 2005/06:1456 av Bertil Kjellberg (m) till statsrådet Lena Hallengren (s) Nationell utvärdering av 15-timmarsregeln på Sveriges förskolor Möjligheten för arbetslösa och föräldralediga föräldrar att ha sina barn på förskolan under tre timmar per dag har nu funnits under

Inlämnad: 2006-04-21 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1455 av Wester, Ulla (s)

den 21 april Fråga 2005/06:1455 av Ulla Wester (s) till statsrådet Lena Hallengren (s) Barn i behov av särskilt stöd i förskola Alla barn i Sverige ska ha bra förutsättningar att utvecklas. Barn med funktionshinder och särskilda behov ska då ha rätt till en bra och anpassad barnomsorg

Inlämnad: 2006-04-21 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1426 av Sellén, Birgitta (c)

den 18 april Fråga 2005/06:1426 av Birgitta Sellén (c) till statsrådet Lena Hallengren (s) Korttidsstudiestöd till personer som är äldre än 65 år Det finns ett korttidsstudiestöd som kan sökas hos Sisus och som kan utgå för deltagande i studiecirklar och folkhögskolekurser för studier

Inlämnad: 2006-04-18 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Interpellation 2005/06:330 av Andersson, Yvonne (kd)

den 30 mars Interpellation 2005/06:330 av Yvonne Andersson (kd) till statsrådet Lena Hallengren (s) Översyn av reglerna för barnbidrag och studiehjälp Barnbidrag och studiehjälp spelar en viktig roll i många familjers ekonomi. Minst 350 000 skolelever berörs av reglerna gällande studiehjälp. Studiehjälpen

Inlämnad: 2006-03-30 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Översyn av reglerna för barnbidrag och studiehjälp

Skriftlig fråga 2005/06:1327 av von Sydow, Henrik (m)

den 30 mars Fråga 2005/06:1327 av Henrik von Sydow (m) till statsrådet Lena Hallengren (s) Politiseringen av sfi-undervisningen Varje år deltar 43 900 invandrare i offentligt arrangerad och finansierad undervisning i svenska för invandrare. Syftet med undervisningen är att ge vuxna invandrare

Inlämnad: 2006-03-30 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1252 av Adelsohn Liljeroth, Lena (m)

den 21 mars Fråga 2005/06:1252 av Lena Adelsohn Liljeroth (m) till statsrådet Lena Hallengren (s) Ungdomsstyrelsens bidrag till organisationen Opus Dei Riksrevisionen har granskat hur Ungdomsstyrelsen kontrollerar underlaget för beslut om statliga bidrag till olika ungdomsorganisationer.

Inlämnad: 2006-03-21 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1232 av Davidson, Inger (kd)

den 17 mars Fråga 2005/06:1232 av Inger Davidson (kd) till statsrådet Lena Hallengren (s) Stimulans till öppna förskolan Enligt Skolverkets rapport 269:2005, Öppen förskolas utveckling , är nedläggningen av den öppna förskolan större än vad som motsvaras av att målgruppen minskat.

Inlämnad: 2006-03-17 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Interpellation 2005/06:299 av Davidson, Inger (kd)

den 14 mars Interpellation 2005/06:299 av Inger Davidson (kd) till statsrådet Lena Hallengren (s) Stimulans till öppen förskola Enligt Skolverkets rapport 269:2005, Öppen förskolas utveckling , är nedläggningen av den öppna förskolan större än vad som motsvaras av att målgruppen

Inlämnad: 2006-03-14 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1160 av Nylander, Christer (fp)

den 9 mars Fråga 2005/06:1160 av Christer Nylander (fp) till statsrådet Lena Hallengren (s) Barngrupperna i förskolan Stora barngrupper i förskolan är ett allvarligt kvalitetsproblem. Tidigare utvärderingar har visat att stora grupper exempelvis innebär ett ökat behov av särskilt stöd,

Inlämnad: 2006-03-09 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1135 av Krantz, Tobias (fp)

den 2 mars Fråga 2005/06:1135 av Tobias Krantz (fp) till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky (s) Kunskap och utbildning i Jönköpings län Kunskap och utbildning är inte bara nyckeln till framtidens jobb och välfärd sett i ett samhällsperspektiv; på ett individuellt plan handlar

Inlämnad: 2006-03-02 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1112 av René, Inger (m)

den 27 februari Fråga 2005/06:1112 av Inger René (m) till statsrådet Lena Hallengren (s) Förskolepersonalens kunskaper för sunda matvanor Ett antal gånger har jag ställt frågan till regeringens företrädare om vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att hejda den accelererande utvecklingen

Inlämnad: 2006-02-27 Besvarare: Lena Hallengren (S)