Dokument & lagar (572 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:2133 av von Sydow, Henrik (m)

den 13 september Fråga 2005/06:2133 av Henrik von Sydow (m) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin (s) Prövning av vindkraftverk längsmed Hallandskusten Människor i hela Sverige älskar Halland för de sköna kustområdena och det vackra havet. Vi vet att kusten längsmed Halland är

Inlämnad: 2006-09-13 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:2099 av Sundell, Ola (m)

den 1 september Fråga 2005/06:2099 av Ola Sundell (m) till näringsminister Thomas Östros (s) Energipolitiken och konsekvenser för företagen Det här är bara början, att vi går ut nu. Vi är först ut på galgbacken. Det kommer att komma fler. Det är ingen som kan överleva på de här elpriserna.

Inlämnad: 2006-09-01 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:2093 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 1 september Fråga 2005/06:2093 av Ingegerd Saarinen (mp) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin (s) Konvertering från gas För närvarande finns regler för konverteringsbidrag för att byta uppvärmning från olja och el. I Stockholmsområdet finns åtskilliga hus @ främst småhus

Inlämnad: 2006-09-01 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:2090 av Hellquist, Solveig (fp)

den 31 augusti Fråga 2005/06:2090 av Solveig Hellquist (fp) till näringsminister Thomas Östros (s) Elpriser för Västernorrlands basindustri Västernorrland står inför en näringspolitisk katastrof om inte regeringen vidtar omedelbara åtgärder för komma till rätta med de extremt höga elpriserna.

Inlämnad: 2006-08-31 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:2051 av Johansson, Kenneth (c)

den 23 augusti Fråga 2005/06:2051 av Kenneth Johansson (c) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin (s) Val av teknik vid byggandet av Sydlänken I början av år 2007 ska, enligt vad jag erfarit, beslut tas om inriktningen på Sydlänken, det vill säga den 40 mil långa elförbindelse som ska

Inlämnad: 2006-08-23 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1976 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 4 augusti Fråga 2005/06:1976 av Ragnwi Marcelind (kd) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin (s) Effektivisering inom samhällsbyggnadsområdet Statskontoret redovisade förra året i rapporten Stor potential för effektivisering hos statliga myndigheter genom automatiserad elektronisk

Inlämnad: 2006-08-04 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1975 av Torstensson, Åsa (c)

den 3 augusti Fråga 2005/06:1975 av Åsa Torstensson (c) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin (s) Forsmarksincidenten Efter incidenten i förra veckan vid kärnkraftverket i Forsmark har nu de ansvariga gått igenom säkerheten även vid de övriga kärnkraftverken. Det har nu lett till att

Inlämnad: 2006-08-03 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1972 av Torstensson, Åsa (c)

den 3 augusti Fråga 2005/06:1972 av Åsa Torstensson (c) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin (s) Forsmark 1 Fortfarande efter en veckas avstängning har inte SKI gett klartecken för att öppna reaktorn i Forsmark. Och händelsen utreds av SKI. Den allvarligaste kärnkraftsincidenten sedan

Inlämnad: 2006-08-03 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1971 av Stenmark, Rigmor (c)

den 3 augusti Fråga 2005/06:1971 av Rigmor Stenmark (c) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin (s) Säkerheten vid kärnkraftverken med anledning av det senaste olyckstillbudet vid Forsmarks kärnkraftverk Snabbstoppet vid Forsmarks kärnkraftverk var ett av de allvarligaste tillbuden för

Inlämnad: 2006-08-03 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1895 av Lundström, Nina (fp)

den 29 juni Fråga 2005/06:1895 av Nina Lundström (fp) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin (s) Hyressättning och jämförelseprövning Hyrorna sätts genom kollektiva förhandlingar där hyresgästen representeras av Hyresgästföreningen som förhandlande part. Tvister om hyran hanteras av

Inlämnad: 2006-06-29 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1894 av Engström, Marie (v)

den 29 juni Fråga 2005/06:1894 av Marie Engström (v) till näringsminister Thomas Östros (s) Elpris Avregleringen av elmarknaden har inte på något sätt inneburit lägre priser vare sig för hushållen eller industrin. I stället har elpriserna stigit kraftigt. Det har bland annat fått konsekvenser

Inlämnad: 2006-06-29 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1872 av Johansson, Jörgen (c)

den 22 juni Fråga 2005/06:1872 av Jörgen Johansson (c) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin (s) Fossilgas i storskaliga energilösningar Företaget EON planerar en ledning för fossilgas (naturgas) genom bland annat Västmanlands län. Företagets planer oroar självfallet alla dem som investerar

Inlämnad: 2006-06-22 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1792 av Bill, Per (m)

den 12 juni Fråga 2005/06:1792 av Per Bill (m) till näringsminister Thomas Östros (s) Samägandet av stora kraftanläggningar Konkurrensverket har i ett flertal rapporter pekat på samägandet av kärnkraftverken som ett viktigt konkurrensproblem på den svenska elmarknaden. I Konkurrensen

Inlämnad: 2006-06-12 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1759 av Gerdin, Viviann (c)

den 5 juni Fråga 2005/06:1759 av Viviann Gerdin (c) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin (s) Småskalig vattenkraft @ miljövänlig energi I dag utgår ett stöd till småskalig kraftproduktion i form av elcertifikat som medför en premie om 20 öre per kilowatt. Den ekonomiska stimulansen

Inlämnad: 2006-06-05 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1758 av Hamilton, Carl B (fp)

den 5 juni Fråga 2005/06:1758 av Carl B Hamilton (fp) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin (s) Ny prissättningsmodell för el @ fråga 4 Enligt uppgift i SvD Näringsliv den 2 juni 2006 har representanter för regeringen och industrin haft ett antal möten om bland annat en ny prissättningsmodell

Inlämnad: 2006-06-05 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1757 av Hamilton, Carl B (fp)

den 5 juni Fråga 2005/06:1757 av Carl B Hamilton (fp) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin (s) Ny prissättningsmodell för el @ fråga 3 Enligt uppgift i SvD Näringsliv den 2 juni 2006 har representanter för regeringen och industrin haft ett antal möten om bland annat en ny prissättningsmodell

Inlämnad: 2006-06-05 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1756 av Hamilton, Carl B (fp)

den 5 juni Fråga 2005/06:1756 av Carl B Hamilton (fp) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin (s) Ny prissättningsmodell för el @ fråga 2 Enligt uppgift i SvD Näringsliv den 2 juni 2006 har representanter för regeringen och industrin haft ett antal möten om bland annat en ny prissättningsmodell

Inlämnad: 2006-06-05 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1755 av Hamilton, Carl B (fp)

den 5 juni Fråga 2005/06:1755 av Carl B Hamilton (fp) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin (s) Ny prissättningsmodell för el @ fråga 1 Enligt uppgift i SvD Näringsliv den 2 juni 2006 har representanter för regeringen och industrin haft ett antal möten om bland annat en ny prissättningsmodell

Inlämnad: 2006-06-05 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1698 av Brodén, Anne Marie (m)

den 24 maj Fråga 2005/06:1698 av Anne Marie Brodén (m) till socialminister Berit Andnor (s) Lekplatser för funktionshindrade Lördagen den 20 maj visades ett inslag på TV 4:s nyheter att nio av tio lekplatser runtom i Sveriges kommuner inte är tillgängliga för barn med funktionshinder.

Inlämnad: 2006-05-24 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2005/06:477 av Lundström, Nina (fp)

den 22 maj Interpellation 2005/06:477 av Nina Lundström (fp) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin (s) Statens roll som markägare Regeringen har nyligen utsett en statlig marksamordnare. Hans uppgift är att verka för överenskommelser om bostadsproduktion på mark som förvaltas av

Inlämnad: 2006-05-22 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Statens roll som markägare