Dokument & lagar (2 103 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:840 av Saila Quicklund (M)

Fråga 2016/17:840 Dopningstester på gym av Saila Quicklund M till Statsrådet Gabriel Wikström S I höstas aviserade statsrådet förslaget om att genomföra dopningstester på gym i syfte att, som statsrådet menade, i större omfattning komma åt den dopning som sker utanför den organiserade idrotten. Förslaget är dock förenat

Inlämnad: 2017-02-13 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:840 av Saila Quicklund (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:827 av Saila Quicklund (M)

Fråga 2016/17:827 Straff för dopningsbrott av Saila Quicklund M till Statsrådet Gabriel Wikström S I Socialdemokraternas idrottspolitiska program Fler i rörelse föreslår man att straffen för dopningsbrott ska skärpas. Detta har statsrådet Gabriel Wikström kommunicerat i samband med utspelet om att kunna genomföra dopningskontroller

Inlämnad: 2017-02-08 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:827 av Saila Quicklund (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:757 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:757 Vårdens utmaningar av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Hälso- och sjukvården i Sverige har bland Europas allra längsta väntetider. En helt ny rapport från Socialstyrelsen, Öppna jämförelser 2016 En god vård har nu lagts fram. Den förstärker bilden av en utveckling med växande vårdköer

Inlämnad: 2017-01-31 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:757 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 105 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:734 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:734 Växande vårdköer av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Hälso- och sjukvården i Sverige har bland Europas allra längsta väntetider. En helt ny rapport från Socialstyrelsen, Öppna jämförelser 2016 En god vård har nu lagts fram. Den förstärker bilden av en utveckling med växande vårdköer

Inlämnad: 2017-01-26 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:734 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 105 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:551 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:551 Bortprioritering av stödet till arbetet mot hiv och andra smittsamma sjukdomar av Jenny Petersson M till Statsrådet Gabriel Wikström S Den 1 december var det den internationella aidsdagen World AIDS Daysom uppmärksammades för första gången den 1 december 1988. Det är en dag som initierades av FN för

Inlämnad: 2016-12-16 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:551 av Jenny Petersson (M) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:550 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:550 Smittskyddet av Jenny Petersson M till Statsrådet Gabriel Wikström S I dag lever runt 7 000 personer med hiv i Sverige. Under 2015 rapporterades 450 fall av hivinfektion i Sverige, och under den senaste femårsperioden har i medeltal 455 nya fall rapporterats varje år. Ändå har regeringen valt att halvera

Inlämnad: 2016-12-16 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:550 av Jenny Petersson (M) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:208 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:208 Omlokalisering av E-hälsomyndigheten av Cecilia Widegren M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Regeringen beslutade den 16 juni 2016 att delar av E-hälsomyndighetens verksamheter omlokaliseras till Kalmar. Därtill beslutades att omlokaliseringen ska vara avslutad senast den 1 maj 2018. De verksamheter

Inlämnad: 2016-10-25 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:208 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:207 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:207 E-hälsovision och patientsäker läkemedelshantering utan medarbetare av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S För att stärka kvaliteten för patienter och vårdens medarbetare är e-hälsoarbete på alla nivåer ett viktigt värdeskapande arbete. Det får nu inte tappa fart. Regeringen beslutade

Inlämnad: 2016-10-25 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:207 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:190 av Ann-Britt Åsebol (M)

Fråga 2016/17:190 Akutsjukhus i Dalarna av Ann-Britt Åsebol M till Statsrådet Gabriel Wikström S Sverige har bland Europas längsta väntetider i hälso- och sjukvården. Sedan vänsterregeringen avskaffade alliansregeringens kömiljard har vårdköerna återigen ökat. På flera av Sveriges akutsjukhus finns stora brister gällande

Inlämnad: 2016-10-21 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:190 av Ann-Britt Åsebol (M) (pdf, 84 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:179 av Anette Åkesson (M)

Fråga 2016/17:179 Nedläggningshot mot akutsjukhus i allmänhet och sjukhuset i Kristianstad i synnerhet av Anette Åkesson M till Statsrådet Gabriel Wikström S Svensk hälso- och sjukvård visar på goda resultat för de som får tillgång till den men vi har långa väntetider jämfört med andra länder inom EU och OECD. Sedan Socialdemokraterna

Inlämnad: 2016-10-20 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:179 av Anette Åkesson (M) (pdf, 84 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:173 av Saila Quicklund (M)

Fråga 2016/17:173 Akutsjukhus i Jämtlands län av Saila Quicklund M till Statsrådet Gabriel Wikström S Sverige har bland Europas längsta väntetider i hälso- och sjukvården. Sedan vänsterregeringen avskaffade alliansregeringens kömiljard har vårdköerna återigen ökat. På flera av Sveriges akutsjukhus finns det stora brister

Inlämnad: 2016-10-20 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:173 av Saila Quicklund (M) (pdf, 95 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:172 av Lotta Finstorp (M)

Fråga 2016/17:172 Kullbergska sjukhuset i Katrineholm av Lotta Finstorp M till Statsrådet Gabriel Wikström S Vårdköerna i Sverige är långa. Sverige har i dag bland Europas längsta väntetider i hälso- och sjukvården. På flera av Sveriges akutsjukhus finns det stora brister gällande tillgängligheten. Regeringen och statsrådet

Inlämnad: 2016-10-20 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:172 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 95 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:171 av Thomas Finnborg (M)

Fråga 2016/17:171 Nedläggningar av akutsjukhus av Thomas Finnborg M till Statsrådet Gabriel Wikström S Sverige har bland Europas längsta väntetider i hälso- och sjukvården. Sedan Socialdemokraterna och Miljöpartiet avskaffade alliansregeringens kömiljard så har vårdköerna återigen ökat. På ett antal av Sveriges akutsjukhus

Inlämnad: 2016-10-20 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:171 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 95 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:167 av Roland Gustbée (M)

Fråga 2016/17:167 Överflödiga akutsjukhus i Kronobergs län av Roland Gustbée M till Statsrådet Gabriel Wikström S Sverige har bland Europas längsta väntetider i hälso- och sjukvården. Sedan den nuvarande regeringen avskaffat alliansregeringens kömiljard har vårdköerna återigen ökat. På flera av Sveriges akutsjukhus finns

Inlämnad: 2016-10-20 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:167 av Roland Gustbée (M) (pdf, 95 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:165 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2016/17:165 Rapporters rättsliga status av Sofia Arkelsten M till Statsrådet Gabriel Wikström S Det finns en oro för att det pågår spontan och okontrollerad politikutveckling utanför regeringskansliet, i diverse FN-organ. Det betyder att beslut fattas utan direkt politisk kontroll, utan ansvarsutkrävande och utan

Inlämnad: 2016-10-19 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:165 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:154 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2016/17:154 Instruktioner för opolitiska tjänstemän i FN-systemet av Sofia Arkelsten M till Statsrådet Gabriel Wikström S Det finns en oro för att det pågår spontan och okontrollerad politikutveckling utanför Regeringskansliet, i diverse FN-organ. Det betyder att beslut fattas utan direkt politisk kontroll, utan

Inlämnad: 2016-10-18 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:154 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:153 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2016/17:153 Information till riksdagen om regeringens arbete inom FN-systemet av Sofia Arkelsten M till Statsrådet Gabriel Wikström S Det finns en oro för att det pågår spontan och okontrollerad politikutveckling utanför Regeringskansliet, i diverse FN-organ. Det betyder att beslut fattas utan direkt politisk kontroll,

Inlämnad: 2016-10-18 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:153 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:151 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2016/17:151 Politisk kontroll över beslut inom FN-systemet av Sofia Arkelsten M till Statsrådet Gabriel Wikström S Det finns en oro för att det pågår spontan och okontrollerad politikutveckling utanför Regeringskansliet, i diverse FN-organ. Det betyder att beslut fattas utan direkt politisk kontroll, utan ansvarsutkrävande

Inlämnad: 2016-10-18 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:151 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1294 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2016/17:1294 Gårdsförsäljning av öl och vin av Betty Malmberg M till Statsrådet Gabriel Wikström S Sverige är i dag det enda land i EU som inte tillåter gårdsförsäljning av alkoholhaltiga produkter. Självklart måste också vi i vårt land kunna visa sådan tilltro till företagare, med för verksamheten särskild licens,

Inlämnad: 2017-04-26 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1294 av Betty Malmberg (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1280 av Barbro Westerholm (L)

Fråga 2016/17:1280 Införandet av nationell läkemedelslista av Barbro Westerholm L till Statsrådet Gabriel Wikström S Det finns en bred politisk enighet om att det behövs en nationell läkemedelslista, framför allt för patientsäkerhetens skull. Det finns också ekonomiska skäl. Studier uppskattar kostnaderna för felanvändning

Inlämnad: 2017-04-25 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1280 av Barbro Westerholm (L) (pdf, 77 kB)