Dokument & lagar (2 012 träffar)

Skriftlig fråga 2018/19:221 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2018/19:221 Underhåll av järnvägsnätet av Margareta Cederfelt M till Statsrådet Tomas Eneroth S Trafikverkets utredningar av allvarliga tågolyckor som har skett sedan 2013 visar att 16 av dessa har skett på grund av bristande underhåll av järnvägsanläggningen. De uppstådda olyckorna har drabbat godstrafiken och

Inlämnad: 2019-02-13 Svarsdatum: 2019-02-20 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:221 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 86 kB)

Interpellation 2018/19:74 av Jens Holm (V)

Interpellation 2018/19:74 Avskaffande av flygets skattesubvention av Jens Holm V till Statsrådet Tomas Eneroth S Utsläppen från världens flygande har fördubblats de senaste 20 åren, och om inget görs kan de växa med ytterligare 300700 procent till 2050. Hade flygsektorn varit ett enskilt land hade den legat i topp tio

Inlämnad: 2019-02-13 Svarsdatum: 2019-03-05 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2018/19:74 av Jens Holm (V) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:195 av Sofia Westergren (M)

Fråga 2018/19:195 Dödsolyckor vid järnvägen av Sofia Westergren M till Statsrådet Tomas Eneroth S Järnvägen är väldigt eftersatt på västkusten, och belastningen har nått sitt tak. Tyvärr har även dödsolyckorna gjort det, och i Stenungsund har flera människor mist sina liv vid obevakade övergångar. De flesta av dem har

Inlämnad: 2019-02-11 Svarsdatum: 2019-02-20 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:195 av Sofia Westergren (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:180 av Thomas Morell (SD)

Fråga 2018/19:180 Axelbelastning på drivaxel för EU-dragare av Thomas Morell SD till Statsrådet Tomas Eneroth S På senare tid har det flitigt debatterats huruvida den fordonskombination som kallas EU-dragare ska få köra på vinterväg eller ej. Fordonskombinationen, tvåaxlig dragbil och treaxlig påhängsvagn, är avsevärt

Inlämnad: 2019-02-07 Svarsdatum: 2019-02-20 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:180 av Thomas Morell (SD) (pdf, 91 kB)

Interpellation 2018/19:58 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2018/19:58 En nationell drönarstrategi av Erik Ottoson M till Statsrådet Tomas Eneroth S Under förra mandatperioden beslutade riksdagen om ett tillkännagivande för att förmå regeringen att ta fram en nationell drönarstrategi. Statsrådet har tidigare meddelat att arbetet med att tillgodose tillkännagivandet

Inlämnad: 2019-02-06 Svarsdatum: 2019-02-26 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2018/19:58 av Erik Ottoson (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:159 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2018/19:159 Västerås flygplats av Åsa Coenraads M till Statsrådet Tomas Eneroth S I januariöverenskommelsens 73 punkter finns det ett avsnitt som berör flyget, flygets framtid samt flygskatt. En skatt som slår hårt mot Sveriges landsbygd. Hela Sverige måste leva, och för Mälardalen är det av yttersta strategiska

Inlämnad: 2019-02-06 Svarsdatum: 2019-02-13 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:159 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:146 av Magnus Jacobsson (KD)

Fråga 2018/19:146 Längre och tyngre lastbilar samt längre tågset av Magnus Jacobsson KD till Statsrådet Tomas Eneroth S Transportsektorn är en av de sektorer som dras med stora utsläpp av koldioxid. Vi behöver hitta långsiktiga lösningar som gör att transportsektorn inte belastar klimatet på samma sätt som i dag. Redan

Inlämnad: 2019-02-05 Svarsdatum: 2019-02-13 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:146 av Magnus Jacobsson (KD) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:139 av Magnus Jacobsson (KD)

Fråga 2018/19:139 Dalslands förutsättningar för tillväxt av Magnus Jacobsson KD till Statsrådet Tomas Eneroth S Dalsland är ett fantastiskt landskap som ligger strategiskt bra till mellan Östfold, Karlstad och Göteborg. Trots det ser vi att befolkningen i de dalsländska kommunerna minskar, och vi ser att utbildningsnivån

Inlämnad: 2019-02-05 Svarsdatum: 2019-02-13 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:139 av Magnus Jacobsson (KD) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:138 av Magnus Jacobsson (KD)

Fråga 2018/19:138 Byggandet av Österleden av Magnus Jacobsson KD till Statsrådet Tomas Eneroth S Stockholm är en av Europas snabbast växande regioner. Det är positivt, men det förpliktar. Om Stockholm ska ha en väl fungerande infrastruktur är det viktigt att man satsar både på spårbunden och på bilbunden trafik. Det är

Inlämnad: 2019-02-05 Svarsdatum: 2019-02-13 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:138 av Magnus Jacobsson (KD) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:137 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2018/19:137 Fusk med mätarställningar av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Statsrådet Tomas Eneroth S Bedrägeri med mätarställningen, även känt som skruvad mätarställninghar under januari i år fått stor uppmärksamhet. TV4-nyheterna har gjort en granskning tillsammans med bland annat biluppgifter.se där man med

Inlämnad: 2019-02-04 Svarsdatum: 2019-02-13 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:137 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:135 av Pål Jonson (M)

Fråga 2018/19:135 Stomnätskorridor för EU:s transeuropeiska transportnät Tem-T Stockholm-Oslo av Pål Jonson M till Statsrådet Tomas Eneroth S Stråket StockholmOslo är Nordens folkrikaste korridor och innefattar ett femtiotal kommuner och närmare 3,4 miljoner människor. Resandet mellan framför allt noderna Stockholm och

Inlämnad: 2019-02-04 Svarsdatum: 2019-02-13 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:135 av Pål Jonson (M) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:125 av Jessica Rosencrantz (M)

Fråga 2018/19:125 Differentierade parkeringsavgifter av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Tomas Eneroth S Vikten av miljö- och klimatfrågan kan inte understrykas nog. Det blir därför allt viktigare med en bred palett av innovativa lösningar som uppmuntrar människor till beteende- och konsumtionsförändringar. För att

Inlämnad: 2019-02-04 Svarsdatum: 2019-02-13 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:125 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:124 av Jessica Rosencrantz (M)

Fråga 2018/19:124 Definition av bilpooler av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Tomas Eneroth S Ett ökat bildelande i Sverige har potential att minska och effektivisera bilresandet. Det är en utveckling som är positiv för både miljön och samhällsplaneringen i stort och som även ligger väl i linje med den ökade delningsekonomi

Inlämnad: 2019-02-04 Svarsdatum: 2019-02-13 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:124 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 105 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:122 av Jessica Rosencrantz (M)

Fråga 2018/19:122 Förbud mot nyförsäljning av bensin- och dieselbilar av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Tomas Eneroth S I januariöverenskommelsen går att läsa att från år 2030 kommer det inte längre att vara tillåtet att sälja nya bensin- och dieseldrivna bilar i Sverige. En utredning ska tillsättas under 2019

Inlämnad: 2019-02-04 Svarsdatum: 2019-02-19 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:122 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 89 kB)

Interpellation 2018/19:41 av Carl-Oskar Bohlin (M)

Interpellation 2018/19:41 Mora-Siljan flygplats av Carl-Oskar Bohlin M till Statsrådet Tomas Eneroth S Mora-Siljan flygplats har sedan snart ett år stått utan trafik efter att Trafikverkets handlande lett till att det inte längre finns ekonomiska förutsättningar för mellanlandning i Mora på flygsträckan StockholmSveg.

Inlämnad: 2019-01-31 Svarsdatum: 2019-02-12 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2018/19:41 av Carl-Oskar Bohlin (M) (pdf, 86 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Mora-Siljan flygplats

Skriftlig fråga 2018/19:95 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2018/19:95 Transportstyrelsens föreskrifter för cruisingtillstånd av Cecilia Widegren M till Statsrådet Tomas Eneroth S Redan nu måste Sveriges motorentusiaster planera för vårsolens cruising. Det har sin orsak i Transportsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tävling och uppvisning med motordrivna fordon

Inlämnad: 2019-01-31 Svarsdatum: 2019-02-13 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:95 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:86 av Lars Beckman (M)

Fråga 2018/19:86 Ostkustbanan av Lars Beckman M till Statsrådet Tomas Eneroth S Ostkustbanan norr om Dalälven har Sveriges längsta sträcka för enkelspår. Det orsakar stora kapacitetsproblem för järnvägen till och från norra Sverige. Det är en viktig järnvägssträcka för både gods- och persontrafik. I regeringsförklaringen

Inlämnad: 2019-01-31 Svarsdatum: 2019-02-06 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:86 av Lars Beckman (M) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:73 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2018/19:73 Farledsavgifterna av Sten Bergheden M till Statsrådet Tomas Eneroth S Sjöfarten är viktig för Sveriges industrier, jobb och tillväxt. Sverige är ett stort och glesbefolkat land med långa transporter som kräver fungerande vägtransporter, järnvägstransporter, flygtransporter och sjöfart. Det är viktigt

Inlämnad: 2019-01-30 Svarsdatum: 2019-02-06 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:73 av Sten Bergheden (M) (pdf, 84 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:68 av Jens Holm (V)

Fråga 2018/19:68 Fusk med mätarställningen i bilar av Jens Holm V till Statsrådet Tomas Eneroth S TV4 har nyligen avslöjat att mätarställningen i tusentals bilar i Sverige har manipulerats. Genom att backa tillbaka kilometermätaren i fordonet kan bilen framstå som att ha kört färre mil och rendera ett högre andrahandsvärde

Inlämnad: 2019-01-30 Svarsdatum: 2019-02-06 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:68 av Jens Holm (V) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:67 av Anders Åkesson (C)

Fråga 2018/19:67 Den enskildes skydd mot att drabbas av manipulerade vägmätare av Anders Åkesson C till Statsrådet Tomas Eneroth S I massmedierna rapporteras om möjligheten att manipulera vägmätaren på fordon i Sverige. Så många som 114 000 bilar och 25 000 lastbilar som är besiktigade efter 2014 uppges ha en mätarställning

Inlämnad: 2019-01-30 Svarsdatum: 2019-02-06 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:67 av Anders Åkesson (C) (pdf, 90 kB)