Dokument & lagar (673 träffar)

Skriftlig fråga 2009/10:1029 av Palm, Veronica (s)

den 24 september Fråga 2009/10:1029 Styrningen av Försäkringskassan av Veronica Palm (s) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Annica Holmquist lider av sjukdomen akromegali. Flera läkarutlåtanden visar att hon saknar arbetsförmåga. Trots detta blev hon utförsäkrad. Efter att

Inlämnad: 2010-09-24 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2009/10:1009 av Kvarnström, Kurt (s)

den 31 augusti Fråga 2009/10:1009 Rätten till sjukersättning av Kurt Kvarnström (s) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) I Dala-Demokraten kunde man nyligen läsa om en person som på grund av en allvarlig whiplashskada har varit sjukskriven i tolv år. Personen i fråga har tidigare

Inlämnad: 2010-08-31 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2009/10:1000 av Hultqvist, Peter (s)

den 24 augusti Fråga 2009/10:1000 Bostadsbyggande i Borlänge av Peter Hultqvist (s) till statsrådet Mats Odell (kd) Borlänge är nu en kommun som expanderar. Ett starkt ökat etableringsintresse kan spåras efter Ikeas besked om att bygga ett nytt varuhus. Ikeas etablering handlar om 600

Inlämnad: 2010-08-24 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:980 av Lavesson, Olof (m)

den 11 augusti Fråga 2009/10:980 Uppföljning av ministermöte om Öresundsregionen av Olof Lavesson (m) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Den nordiska samarbetsministern Christina Husmark Pehrsson och ett antal svenska ministrar träffade sina danska motsvarigheter i Malmö den

Inlämnad: 2010-08-11 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2009/10:972 av Johansson, Ylva (s)

den 5 augusti Fråga 2009/10:972 Arbetslinjen i den nya sjukförsäkringen av Ylva Johansson (s) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Arbetsförmedlingen har i en rapport till regeringen redovisat en uppföljning av den arbetslivsintroduktion som regeringen infört för de personer

Inlämnad: 2010-08-05 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2009/10:963 av Dingizian, Esabelle (mp)

den 22 juli Fråga 2009/10:963 Jämställda bedömningar av arbetsskador av Esabelle Dingizian (mp) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Nya siffror från Försäkringskassan visar att det fortfarande är svårare för kvinnor att få sina arbetsskador godkända. Under första halvåret 2010

Inlämnad: 2010-07-22 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2009/10:911 av Åsling, Per (c)

den 18 juni Fråga 2009/10:911 Sparbanksaktie/egenkapitalbevis för att trygga sparbankernas framtid av Per Åsling (c) till statsrådet Mats Odell (kd) Sparbankerna har stor betydelse för svensk bankmarknad. Genom sitt lagkrav att verka lokalt är sparbankerna också viktiga för det lokala samhällets

Inlämnad: 2010-06-18 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:909 av Olsson, LiseLotte (v)

den 18 juni Fråga 2009/10:909 Arbetsskada av LiseLotte Olsson (v) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Under förra mandatperioden reformerades arbetsskadeförsäkringen. Syftet var att ge arbetsskadade ett bättre skydd. Dåvarande regeringen uttalade: Reformeringen av bevisreglerna

Inlämnad: 2010-06-18 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2009/10:903 av Wahlström, Göte (s)

den 17 juni Fråga 2009/10:903 Standardtrygghet eller grundtrygghet av Göte Wahlström (s) till statsminister Fredrik Reinfeldt (m) Den svenska välfärdspolitiken har under modern tid kännetecknats av system med generella och breda försäkringar baserade på vad som brukar kallas standardtrygghet

Inlämnad: 2010-06-17 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2009/10:895 av Nilsson, Ulf (fp)

den 11 juni Fråga 2009/10:895 Närståendepenning vid vård utomlands av Ulf Nilsson (fp) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Närståendepenning kan utgå, när en person behöver ta ledigt från arbete vid en nära anhörigs svåra sjukdom. Det är viktigt att människor får möjlighet att vara

Inlämnad: 2010-06-11 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2009/10:887 av Olsson, LiseLotte (v)

den 10 juni Fråga 2009/10:887 Försäkringsrätt vid arbetsskada av LiseLotte Olsson (v) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Under förra mandatperioden reformerades arbetsskadeförsäkringen. Syftet var att ge arbetsskadade ett bättre skydd och dåvarande regeringen uttalade också

Inlämnad: 2010-06-10 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2009/10:882 av Sachet, Ameer (s)

den 4 juni Fråga 2009/10:882 Översyn av insiderlagstiftningen av Ameer Sachet (s) till statsrådet Mats Odell (kd) Den friande domen i Sveriges genom tiderna största insiderhärva sänker förtroendet för aktiemarknaden, menar cheferna på de största handelsplatserna. De två huvudåtalade i insiderhärvan

Inlämnad: 2010-06-04 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:881 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 4 juni Fråga 2009/10:881 Kommuners ökande kostnad för socialbidrag av Eva-Lena Jansson (s) till statsrådet Mats Odell (kd) I en undersökning gjord av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, där man frågade om förändringarna i sjukförsäkringen hade lett till ökade socialbidragskostnader

Inlämnad: 2010-06-04 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2009/10:873 av Frid, Egon (v)

den 3 juni Fråga 2009/10:873 Bostadsförsörjning som en tjänst av allmänt intresse av Egon Frid (v) till statsrådet Mats Odell (kd) Bakgrunden är i korthet att begreppet tjänster av allmänt ekonomiskt intresse finns i EU-fördraget, men utan att där närmare definieras. Medlemsstaterna har

Inlämnad: 2010-06-03 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:872 av Frid, Egon (v)

den 3 juni Fråga 2009/10:872 Bostadsförsörjning som grundlagsskyddad rättighet av Egon Frid (v) till statsrådet Mats Odell (kd) Grundlagen lägger särskild vikt vid att det allmänna ska trygga rätten till bland annat bostad. Därigenom ger grundlagen det allmänna också rätt till att ge stöd

Inlämnad: 2010-06-03 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:870 av Nilsson, Karin (c)

den 3 juni Fråga 2009/10:870 Myndigheters tillämpning av LOU gentemot småföretag av Karin Nilsson (c) till statsrådet Mats Odell (kd) Att vara företagare i dag är inte alltid så lätt som vi önskar. Det krävs stora personliga uppoffringar och ett stort personligt risktagande att våga satsa

Inlämnad: 2010-06-03 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:856 av Åsling, Per (c)

den 1 juni Fråga 2009/10:856 Kapitalförsörjning vid nybyggnation på landsbygden av Per Åsling (c) till statsrådet Mats Odell (kd) Det är av största vikt att skapa underlag för fler människor att driva företag och bosätta sig på landsbygden. Därför måste politiken underlätta för fler och

Inlämnad: 2010-06-01 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:855 av Åsling, Per (c)

den 1 juni Fråga 2009/10:855 Regional skattekraft av Per Åsling (c) till finansminister Anders Borg (m) En förutsättning för ett reellt lokalt självstyre och en kraftfull ekonomisk utveckling i hela landet är att kommuner och regioner har en trygg och stark skattebas. I dag är den kommunala

Inlämnad: 2010-06-01 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:854 av Gustafsson, Billy (s)

den 31 maj Fråga 2009/10:854 Förlorad ersättningsrätt av Billy Gustafsson (s) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Medierna har rapporterat om en man som natten innan han blev arbetslös insjuknade så svårt att han blev inlagd på sjukhus. Domstol har slagit fast att det var korrekt

Inlämnad: 2010-05-31 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2009/10:475 av Ericson, Gunvor G (mp)

den 21 maj Interpellation 2009/10:475 Individuell bedömning och information om sjukförsäkringen av Gunvor G Ericson (mp) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Att få en tidig bedömning när man just blivit sjuk är angeläget. Men det är också viktigt att det görs individuella bedömningar

Inlämnad: 2010-05-21 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Individuell bedömning och information om sjukförsäkringen