Dokument & lagar (18 träffar)

Interpellation 2009/10:190 av Green, Monica (s)

den 20 januari Interpellation 2009/10:190 Regeringens inställning till AP-fonderna av Monica Green (s) till statsminister Fredrik Reinfeldt (m) Finansminister Anders Borg (m) och finansmarknadsminister Mats Odell (kd) har helt olika uppfattningar angående AP-fondernas agerande i bolag

Inlämnad: 2010-01-20 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens inställning till AP-fonderna

Interpellation 2009/10:153 av Green, Monica (s)

den 2 december Interpellation 2009/10:153 Förutsägbarheten för ekonomin i kommuner och landsting av Monica Green (s) till finansminister Anders Borg (m) Sveriges Kommuner och Landsting har länge efterlyst mer förutsägbara ekonomiska villkor för kommuner och landsting. Den utredning

Inlämnad: 2009-12-02 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Förutsägbarheten för ekonomin i kommuner och landsting

Interpellation 2009/10:88 av Green, Monica (s)

den 5 november Interpellation 2009/10:88 Åtgärder mot bonussystem av Monica Green (s) till statsminister Fredrik Reinfeldt (m) Några månader efter det att regeringen beslutat att det skulle vara tillåtet att fördubbla bonusar i statliga bolag vände regeringen helt om. Plötsligt började

Inlämnad: 2009-11-05 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder mot bonussystem

Interpellation 2008/09:527 av Green, Monica (s)

den 14 maj Interpellation 2008/09:527 Den ekonomiska situationen i kommunerna av Monica Green (s) till statsrådet Mats Odell (kd) Läget för kommuner och landsting är bekymmersamt. I sin senaste ekonomirapport pekar Sveriges Kommuner och Landsting på fortsatta problem för sektorn de närmaste

Inlämnad: 2009-05-14 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2008/09:451 av Green, Monica (s)

den 6 april Interpellation 2008/09:451 Kommunerna, infrastrukturen och välfärden av Monica Green (s) till statsrådet Mats Odell (kd) I början av februari redovisade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en enkät om hur sysselsättningen påverkas av den rådande ekonomiska situationen. Totalt

Inlämnad: 2009-04-06 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kommunerna, infrastrukturen och välfärden

Skriftlig fråga 2008/09:713 av Green, Monica (s)

den 11 mars Fråga 2008/09:713 Riksdagens insyn i statens åtaganden i bankväsendet av Monica Green (s) till statsrådet Mats Odell (kd) Det som pågår i det svenska bankväsendet och i de fyra svenska storbankerna är oroande. Det är uppenbart att bankernas expansiva utlåningspolitik, framför

Inlämnad: 2009-03-11 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:674 av Green, Monica (s)

den 26 februari Fråga 2008/09:674 Hjälp till småspararna att utkräva ekonomiskt ansvar av Monica Green (s) till statsrådet Mats Odell (kd) En svensk kvällstidning i samarbete med en affärstidning på nätet har kartlagt finanskrisens smitare och förlorare i olika fall. Skattebetalarna

Inlämnad: 2009-02-26 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2008/09:305 av Green, Monica (s)

den 3 februari Interpellation 2008/09:305 ROT-avdraget av Monica Green (s) till statsrådet Mats Odell (kd) Det så kallade ROT-avdraget gäller villor. Till viss del gäller det även bostadsrätter, men där är det mycket stor skillnad. Det aktuella ROT-avdraget är utformat så att villaägaren

Inlämnad: 2009-02-03 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: ROT-avdraget

Interpellation 2008/09:101 av Green, Monica (s)

den 7 november Interpellation 2008/09:101 Utvecklingen i den kommunala sektorn av Monica Green (s) till statsrådet Mats Odell (kd) Lågkonjunkturen är nu över oss med full kraft och förstärks av finanskrisen. Den ekonomiska situationen i kommunerna försämras nu i snabb takt. På arbetsmarknaden

Inlämnad: 2008-11-07 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Utvecklingen i den kommunala sektorn

Skriftlig fråga 2008/09:15 av Green, Monica (s)

den 18 september Fråga 2008/09:15 Sveriges situation i den internationella bankkrisen av Monica Green (s) till statsrådet Mats Odell (kd) Statsrådet har i två frågor rörande eventuella bankkrisproblem för Sverige uttryckt uppfattningen att vi är i det närmaste immuna mot påverkan av

Inlämnad: 2008-09-18 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2007/08:837 av Green, Monica (s)

den 20 augusti Interpellation 2007/08:837 Kommunernas ekonomi av Monica Green (s) till statsrådet Mats Odell (kd) Nu kommer illavarslande signaler om ökande kostnader för försörjningsstöd i kommunerna. Uppgifterna, som också förekommit rikligt i medierna, visar att enskilda människor

Inlämnad: 2008-08-20 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kommunernas ekonomi

Skriftlig fråga 2007/08:1547 av Green, Monica (s)

den 14 augusti Fråga 2007/08:1547 IMF, bankkris och Baltikum av Monica Green (s) till statsrådet Mats Odell (kd) Den 11 juni ställde jag en skriftlig fråga rörande risken för en svensk bankkris. Den 18 juni svarade statsrådet att det i Regeringskansliet pågår ett arbete med att ta fram

Inlämnad: 2008-08-14 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:1341 av Green, Monica (s)

den 11 juni Fråga 2007/08:1341 Stockholm som dynamisk och intressant finansplats av Monica Green (s) till statsrådet Mats Odell (kd) Stockholmsbörsen har haft tekniska problem och stopp i börshandeln under två dagar i rad. Finansinspektionen och många aktörer på aktiemarknaden är kritiska.

Inlämnad: 2008-06-11 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:1340 av Green, Monica (s)

den 11 juni Fråga 2007/08:1340 Beredskap mot bankkris av Monica Green (s) till statsrådet Mats Odell (kd) Riksbanken har uppmärksammat det ökade hotet mot de svenska bankerna. Banker som Swedbank och SEB har en viktig del av sin utlåning i Estland och Lettland där konjunkturen viker

Inlämnad: 2008-06-11 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2007/08:329 av Green, Monica (s)

den 23 januari Interpellation 2007/08:329 Sekretess och jämställdhet vid utnämningar av Monica Green (s) till statsrådet Mats Odell (kd) Den statliga utnämningspolitiken var före valet föremål för debatt. I ett högt tonläge och med hårda argument utlovades stora reformer från de borgerliga

Inlämnad: 2008-01-23 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:332 av Green, Monica (s)

den 23 november Fråga 2007/08:332 Nya principer för styrning av förvaltningen av Monica Green (s) till statsrådet Mats Odell (kd) Nya principer för styrningen av den statliga förvaltningen och för utredningsväsendet har smugits fram utan debatt i riksdagen. Enrådighetsmyndighet ska

Inlämnad: 2007-11-23 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:327 av Green, Monica (s)

den 22 november Fråga 2007/08:327 Förstärkt finansinspektion av Monica Green (s) till finansminister Anders Borg (m) Finansinspektionen beskrivs som en allt effektivare myndighet. Samarbetet med Ekobrottsmyndigheten, EBM, har utvecklats. FI har under året hittat 16 misstänkta fall av

Inlämnad: 2007-11-22 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:868 av Green, Monica (s)

den 15 mars Fråga 2006/07:868 Utredningen om den kommunala kompetensen och kommunal samverkan av Monica Green (s) till statsrådet Mats Odell (kd) Frågor om den kommunala kompetensen och kommunal samverkan utreds för närvarande och resultatet ska presenteras den 31 augusti. Det är

Inlämnad: 2007-03-15 Besvarare: Mats Odell (KD)