Dokument & lagar (51 träffar)

Skriftlig fråga 2006/07:1629 av Wittgren-Ahl, Siw (s)

den 7 september Fråga 2006/07:1629 Underlättande av ansökningsprocesser av Siw Wittgren-Ahl (s) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Regeringen lägger mycket kraft på att försöka komma åt fusk med våra socialförsäkringssystem. Jag håller med om att det är viktigt att aldrig acceptera

Inlämnad: 2007-09-07 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2006/07:691 av Oskarsson, Christina (s)

den 30 augusti Interpellation 2006/07:691 Trafikförsäkring av Christina Oskarsson (s) till finansminister Anders Borg (m) Den borgerliga regeringen har uttalat att den på sikt vill överföra trafikskadorna från det allmänna sjukförsäkringssystemet till trafikförsäkringen. I steg ett infördes

Inlämnad: 2007-08-30 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1582 av Bengtsson, Finn (m)

den 24 augusti Fråga 2006/07:1582 Företagshälsovården av Finn Bengtsson (m) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) I den pågående, och i medierna delvis olyckligt polariserade, debatten om sjukskrivningarna kommer ibland frågan om företagshälsovård (FHV) i detta sammanhang upp.

Inlämnad: 2007-08-24 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1562 av Lindblad, Göran (m)

den 16 augusti Fråga 2006/07:1562 Försäkringskassans posthantering av Göran Lindblad (m) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Försäkringskassan i Göteborg har central posthantering. Detta medför att brev som sänds in till myndigheten försenas genom intern hantering av posten.

Inlämnad: 2007-08-16 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1503 av Lindgren, Sylvia (s)

den 30 juli Fråga 2006/07:1503 Nedskärningar hos Försäkringskassan av Sylvia Lindgren (s) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Så är vi där som många befarade att vi skulle hamna. Den borgerliga regeringens kraftiga personalminskningar hos Försäkringskassan slår hårt mot stora

Inlämnad: 2007-07-30 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1499 av Liljevall, Désirée (s)

den 25 juli Fråga 2006/07:1499 Försäkringskassans sena utbetalningar av Désirée Liljevall (s) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Vi kan läsa och höra i medierna om människor som drabbats av Försäkringskassans problem med att inte hinna betala ut ersättningar i tid. Att inte

Inlämnad: 2007-07-25 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1401 av Cederfelt, Margareta (m)

den 20 juni Fråga 2006/07:1401 Färre och kortare sjukskrivningsperioder av Margareta Cederfelt (m) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Alliansens politiska inriktning inom arbetsmarknadspolitiken bygger på att fler personer ska ha möjlighet att arbeta. För att underlätta för

Inlämnad: 2007-06-20 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1331 av Olander, Ronny (s)

den 8 juni Fråga 2006/07:1331 Demokratiska rättigheter i samband med beslut om sjukersättning av Ronny Olander (s) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Demokratiska rättigheter ska gälla för alla medborgare i samhället. Det faktum att en person blivit tillerkänd sjukersättning

Inlämnad: 2007-06-08 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1324 av Ericson, Gunvor G (mp)

den 8 juni Fråga 2006/07:1324 Upphandling av vårdtjänster av Gunvor G Ericson (mp) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Regeringspartierna har tidigare förespråkat mångfald i vården även om man nyligen lagt ned den särskilda utredningen om ökad mångfald inom vård och omsorg.

Inlämnad: 2007-06-08 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1313 av Cederfelt, Margareta (m)

den 7 juni Fråga 2006/07:1313 Utvecklad arbetsskadeförsäkring av Margareta Cederfelt (m) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Arbetsskadeförsäkringen utgör med rätta ett viktigt skydd för de arbetstagare som råkar ut för olyckor i sitt arbete. I dag råder en monopolsituation

Inlämnad: 2007-06-07 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1312 av Cederfelt, Margareta (m)

den 7 juni Fråga 2006/07:1312 Möjlighet för sjukpensionärer att återinträda på arbetsmarknaden av Margareta Cederfelt (m) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Alliansen har vidtagit åtskilliga bra åtgärder i syfte att underlätta för personer med sjukpension att återinträda

Inlämnad: 2007-06-07 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2006/07:616 av Johansson, Ann-Kristine (s)

den 30 maj Interpellation 2006/07:616 Gränshinder av Ann-Kristine Johansson (s) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Varje år flyttar eller pendlar mer än 40 000 människor mellan de nordiska länderna. Omkring 250 000 med nordiskt medborgarskap är bosatta i ett annat nordiskt

Inlämnad: 2007-05-30 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Gränshinder

Skriftlig fråga 2006/07:1228 av Nylander, Christer (fp)

den 24 maj Fråga 2006/07:1228 Fontänhusens framtid av Christer Nylander (fp) till socialminister Göran Hägglund (kd) De så kallade fontänhusen i Båstad, Helsingborg och Malmö erbjuder evidensbaserade verksamheter för att rehabilitera patienter med psykisk sjukdom. Fontänhusen är mycket

Inlämnad: 2007-05-24 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2006/07:552 av Zethraeus, Pernilla (v)

den 23 maj Interpellation 2006/07:552 Rättssäkerhet i sjukförsäkringen av Pernilla Zethraeus (v) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Antalet JO-anmälningar mot Försäkringskassan för bristande rättssäkerhet har flerdubblats på några år och JO:s kritik mot hur handläggningen av

Inlämnad: 2007-05-23 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Rättssäkerhet i sjukförsäkringen

Skriftlig fråga 2006/07:1213 av Pethrus Engström, Désirée (kd)

den 22 maj Fråga 2006/07:1213 Vilande sjukersättning och aktivitetsersättning vid arbete av Désirée Pethrus Engström (kd) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Äntligen minskar andelen sjukskrivna vilket visar att vi med den nya regeringens politik är på rätt väg. Vi får dock

Inlämnad: 2007-05-22 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1190 av Hoff, Hans (s)

den 16 maj Fråga 2006/07:1190 Handikappades möjligheter att vara aktiva i handikapporganisationer av Hans Hoff (s) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Att vara aktiv i ideell föreningsverksamhet är vanligt i vårt land. Det är många medborgare som är förtroendevalda i någon

Inlämnad: 2007-05-16 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1178 av Wikén, Stefan (s)

den 16 maj Fråga 2006/07:1178 Konsekvenser av förändringar inom Försäkringskassan av Stefan Wikén (s) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Det sker stora förändringar inom Försäkringskassan. I Jämtlands län är den fackliga organisationen Statstjänstemännen och anställda djupt

Inlämnad: 2007-05-16 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1175 av Sellén, Birgitta (c)

den 16 maj Fråga 2006/07:1175 Rehabilitering av andre vice talman Birgitta Sellén (c) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Kostnaderna för sjukskrivningar och förtidspensionering skjuter lavinartat i höjden för varje år som går. Målsättningen för den sittande regeringen är att

Inlämnad: 2007-05-16 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2006/07:532 av Ceballos, Bodil (mp)

den 15 maj Interpellation 2006/07:532 Flyktingars rätt till garantipension av Bodil Ceballos (mp) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Kvotflyktingar borde enligt lagstiftningen tillerkännas garantipension i egenskap av just kvotflyktingar men nekas ändå detta. Vissa får den

Inlämnad: 2007-05-15 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Flyktingars rätt till garantipension

Skriftlig fråga 2006/07:1142 av Olsson, LiseLotte (v)

den 10 maj Fråga 2006/07:1142 Särskilda regler för gifta förtidspensionärer av LiseLotte Olsson (v) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) År 1996 infördes en regel om att gifta eller sammanboende förtidspensionärer vid beräkning av sjukbidrag eller förtidspension skulle betraktas

Inlämnad: 2007-05-10 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Paginering