Dokument & lagar (21 träffar)

Skriftlig fråga 2009/10:980 av Lavesson, Olof (m)

den 11 augusti Fråga 2009/10:980 Uppföljning av ministermöte om Öresundsregionen av Olof Lavesson (m) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Den nordiska samarbetsministern Christina Husmark Pehrsson och ett antal svenska ministrar träffade sina danska motsvarigheter i Malmö den

Inlämnad: 2010-08-11 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2008/09:310 av Lavesson, Olof (m)

den 4 februari Interpellation 2008/09:310 Öresundsintegrationen under det svenska EU-ordförandeskapet av Olof Lavesson (m) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Utvecklingen i Öresundsregionen går lika snabbt som tågen över Öresundsbron. Människor reser, kontakter knyts och

Inlämnad: 2009-02-04 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Öresundsintegrationen under det svenska EU-ordförandeskapet

Skriftlig fråga 2008/09:214 av Hammarbergh, Krister (m)

den 5 november Fråga 2008/09:214 Gränshinder i Norden av Krister Hammarbergh (m) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) En viktig del i det nordiska samarbetet är att medborgarna i de olika länderna kan arbeta, flytta och lyfta pension mellan länderna utan besvärliga gränshinder.

Inlämnad: 2008-11-05 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1540 av Andersson, Magdalena (m)

den 13 augusti Fråga 2007/08:1540 Försäkringskassans handläggningstider av Magdalena Andersson (m) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) De onormalt långa handläggningstider som gäller vid Försäkringskassans utbetalningar har fått till följd att många människor blivit stående

Inlämnad: 2008-08-13 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:971 av Bengtsson, Finn (m)

den 14 mars Fråga 2007/08:971 Permanentning och utökning av reformen Sjukvårdsmiljarden av Finn Bengtsson (m) till finansminister Anders Borg (m) Den senaste statistiken från Försäkringskassan visar glädjande nog hur drastiskt ohälsotalen minskat i Sverige under 2007. Antalet sjukpenningdagar

Inlämnad: 2008-03-14 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:966 av Bengtsson, Finn (m)

den 14 mars Fråga 2007/08:966 Ojämställd ohälsa av Finn Bengtsson (m) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Försäkringskassan meddelade glädjande, vid en summering för år 2007, att ohälsotalet sjönk kraftigt. Sammantaget minskade ohälsotalet med 1,6 dagar under året för att komma

Inlämnad: 2008-03-14 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:964 av Andersson, Magdalena (m)

den 14 mars Fråga 2007/08:964 Tillsyn av Försäkringskassan av Magdalena Andersson (m) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) När försäkringskassorna var separata enheter hade Riksförsäkringsverket tillsynsansvar över deras verksamheter. Så är det inte längre. Till skillnad

Inlämnad: 2008-03-14 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:879 av Svantesson, Elisabeth (m)

den 29 februari Fråga 2007/08:879 Samordning av de nordiska trygghetssystemen av Elisabeth Svantesson (m) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Arbetsmarknaden i Norden är ur många aspekter integrerad och arbetskraftens rörlighet mellan de olika länderna är stor. Det finns i dag

Inlämnad: 2008-02-29 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:541 av Wallmark, Hans (m)

den 21 december Fråga 2007/08:541 Rösträtt i Norden av Hans Wallmark (m) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Öresundsområdet kan notera en positiv utveckling. En hel del svenskar jobbar på den danska sidan. Fler och fler danskar bosätter sig i Skåne medan de fortsätter att arbeta

Inlämnad: 2007-12-21 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:412 av Kjellin, Margareta B (m)

den 4 december Fråga 2007/08:412 Rehabilitering för afatiker av Margareta B Kjellin (m) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) På Forsa folkhögskola finns det en speciell utbildning och rehabilitering för personer som har drabbats av afasi och andra diagnoser till följd av hjärnskada.

Inlämnad: 2007-12-04 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:75 av Cederfelt, Margareta (m)

den 12 oktober Fråga 2007/08:75 Stiftelsers och ideella organisationers möjlighet att medverka till att bryta utanförskapet för utsatta av Margareta Cederfelt (m) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Det finns olika former av utanförskap i samhället. En form av utanförskap är

Inlämnad: 2007-10-12 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1582 av Bengtsson, Finn (m)

den 24 augusti Fråga 2006/07:1582 Företagshälsovården av Finn Bengtsson (m) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) I den pågående, och i medierna delvis olyckligt polariserade, debatten om sjukskrivningarna kommer ibland frågan om företagshälsovård (FHV) i detta sammanhang upp.

Inlämnad: 2007-08-24 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1562 av Lindblad, Göran (m)

den 16 augusti Fråga 2006/07:1562 Försäkringskassans posthantering av Göran Lindblad (m) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Försäkringskassan i Göteborg har central posthantering. Detta medför att brev som sänds in till myndigheten försenas genom intern hantering av posten.

Inlämnad: 2007-08-16 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1401 av Cederfelt, Margareta (m)

den 20 juni Fråga 2006/07:1401 Färre och kortare sjukskrivningsperioder av Margareta Cederfelt (m) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Alliansens politiska inriktning inom arbetsmarknadspolitiken bygger på att fler personer ska ha möjlighet att arbeta. För att underlätta för

Inlämnad: 2007-06-20 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1313 av Cederfelt, Margareta (m)

den 7 juni Fråga 2006/07:1313 Utvecklad arbetsskadeförsäkring av Margareta Cederfelt (m) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Arbetsskadeförsäkringen utgör med rätta ett viktigt skydd för de arbetstagare som råkar ut för olyckor i sitt arbete. I dag råder en monopolsituation

Inlämnad: 2007-06-07 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1312 av Cederfelt, Margareta (m)

den 7 juni Fråga 2006/07:1312 Möjlighet för sjukpensionärer att återinträda på arbetsmarknaden av Margareta Cederfelt (m) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Alliansen har vidtagit åtskilliga bra åtgärder i syfte att underlätta för personer med sjukpension att återinträda

Inlämnad: 2007-06-07 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2006/07:994 av Widegren, Cecilia (m)

den 4 april Fråga 2006/07:994 Villkor för kvinnliga företagare med tunga lyft av Cecilia Widegren (m) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Alla som arbetar och betalar skatt är med och bidrar till socialförsäkringssystemet. Ändå hamnar kvinnor som bland annat är egna företagare

Inlämnad: 2007-04-04 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2006/07:912 av Rivière, Helena (m)

den 23 mars Fråga 2006/07:912 Försäkringskassans nya normskapande beteckningar av Helena Rivière (m) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Brister i hur sjukförsäkringen och sjuk- och aktivitetsersättningen har tillämpats har lett till en normförskjutning och en attitydförändring

Inlämnad: 2007-03-23 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2006/07:595 av Andersson, Magdalena (m)

den 2 februari Fråga 2006/07:595 Svensk föräldrapenning och bosättning i nordiskt grannland av Magdalena Andersson (m) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Organisationen Hallå Norden har uppmärksammat riksdagens ledamöter på en brist i socialförsäkringssystemet. Om en part

Inlämnad: 2007-02-02 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2006/07:258 av Wallmark, Hans (m)

den 25 januari Interpellation 2006/07:258 Gränshinder i Norden av Hans Wallmark (m) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Under sin första tid som nordisk samarbetsminister förklarade sig Cristina Husmark Pehrsson ha som berömvärd intention att genomföra hearingar i svenska gränsbygder

Inlämnad: 2007-01-25 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Paginering