Dokument & lagar (231 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:1281 av Pettersson, Marina (s)

den 29 maj Fråga 2007/08:1281 Ny pensionsmyndighet av Marina Pettersson (s) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Regeringen har föreslagit att en ny pensionsmyndighet bildas den 1 januari 2010 med ansvar för pensionsförmånerna, ett ansvar som i dag ligger hos Försäkringskassan

Inlämnad: 2008-05-29 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2007/08:683 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 12 maj Interpellation 2007/08:683 Anställnings- och inkomsttryggheten för sjuka av Eva-Lena Jansson (s) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Den borgerliga regeringens föreslagna försämringar av den nuvarande sjukförsäkringen har mött stark kritik från flera remissinstanser.

Inlämnad: 2008-05-12 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Anställnings- och inkomsttryggheten för sjuka

Interpellation 2007/08:671 av Olsson, LiseLotte (v)

den 9 maj Interpellation 2007/08:671 Försäkringskassans regeltillämpning och behovet av socialbidrag av LiseLotte Olsson (v) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Sveriges Kommuner och Landsting visar i rapporten Det ekonomiska biståndet 2007 från den 30 april 2008 att

Inlämnad: 2008-05-09 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2007/08:664 av Omanovic, Jasenko (s)

den 9 maj Interpellation 2007/08:664 Försäkringskassans nya organisation av Jasenko Omanovic (s) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Försäkringskassan håller på med sin omorganisation, ”Försäkringskassan 2.0”. Det är en enormt stort förändring av organisationen som innebär att

Inlämnad: 2008-05-09 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Försäkringskassans nya organisation

Skriftlig fråga 2007/08:1192 av Kvarnström, Kurt (s)

den 9 maj Fråga 2007/08:1192 Tillämpningen av rehabiliteringskedjan för arbetande på Samhall med lönebidraganställningar av Kurt Kvarnström (s) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) I vår har regeringen lagt fram omfattande förslag till förändringar på sjukförsäkringsområdet.

Inlämnad: 2008-05-09 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1181 av Pettersson, Marina (s)

den 7 maj Fråga 2007/08:1181 Samarbete mellan myndigheter av Marina Pettersson (s) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) För att medborgarna ska få bästa möjliga skydd och stöd i utsatta situationer är det angeläget att myndigheter kan samverka på ett bra sätt. Vårt svenska trygghetssystem

Inlämnad: 2008-05-07 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1119 av Olsson, Hans (s)

den 18 april Fråga 2007/08:1119 Nordiska initiativ under ordförandeåret av Hans Olsson (s) till statsminister Fredrik Reinfeldt (m) De nordiska statsministrarna har satt i gång ett arbete med att göra Norden mer konkurrenskraftigt i globalt hänseende och kommer nästa år att avsätta 60

Inlämnad: 2008-04-18 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1100 av Sachet, Ameer (s)

den 16 april Fråga 2007/08:1100 Förenklingar för äldre av Ameer Sachet (s) till statsrådet Maria Larsson (kd) Många äldre ansöker inte om bostadsbidrag trots att de har rätt till det. Informationen finns på nätet vilket inte alltid äldre har tillgång till. Informationen innehåller också

Inlämnad: 2008-04-16 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1090 av Pethrus Engström, Désirée (kd)

den 14 april Fråga 2007/08:1090 Riktlinjer för sjukskrivning av misshandlade kvinnor av Désirée Pethrus Engström (kd) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) I dagarna har Motala kvinnojour i en skrivelse till tre statsråd påtalat allvarliga brister i misshandlade kvinnors möjlighet

Inlämnad: 2008-04-14 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2007/08:591 av Ericson, Gunvor G (mp)

den 11 april Interpellation 2007/08:591 Våldsutsatta kvinnor och rätten till sjukpenning av Gunvor G Ericson (mp) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Motala kvinnojour har nyligen skrivit till regeringen för att uppmärksamma att Försäkringskassan nekar utsatta kvinnor sjukpenning. Deras

Inlämnad: 2008-04-11 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Våldsutsatta kvinnor och rätten till sjukpenning

Skriftlig fråga 2007/08:1068 av Ludvigsson, Anne (s)

den 11 april Fråga 2007/08:1068 Våldsutsatta kvinnor som nekas sjukpenning av Anne Ludvigsson (s) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Den hårdare sjukskrivningspolicyn från Försäkringskassan slår hårt mot utsatta kvinnor. Flera kvinnor som utsatts för mäns våld nekas

Inlämnad: 2008-04-11 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1060 av Olsson, LiseLotte (v)

den 9 april Fråga 2007/08:1060 Sjukpenning till misshandlade kvinnor av LiseLotte Olsson (v) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) I ett brev till socialförsäkringsministern och jämställdhetsministern har Motala kvinnojour uppmärksammat statsråden på att Försäkringskassan i dagsläget

Inlämnad: 2008-04-09 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1053 av Axelsson, Lennart (s)

den 9 april Fråga 2007/08:1053 Kravrutiner hos Försäkringskassan av Lennart Axelsson (s) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) En man i Nora har hamnat i kronofogdens register efter att ha missat att betala in en skuld till Försäkringskassan på sammanlagt 8 kronor. Mannen var

Inlämnad: 2008-04-09 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2007/08:566 av Moberg, Carina (s)

den 7 april Interpellation 2007/08:566 Tidsplan för ändrad trafikförsäkring av Carina Moberg (s) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Enligt regeringsbeslut ska Utredningen om samordnad trafikförsäkring redovisa sitt slutbetänkande senast den 30 april i år. Utredningen ska i

Inlämnad: 2008-04-07 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Tidsplan för ändrad trafikförsäkring

Interpellation 2007/08:565 av Johansson, Lars (s)

den 7 april Interpellation 2007/08:565 Trafikförsäkringens framtid av Lars Johansson (s) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) En av statsrådet prioriterad uppgift har varit att vilja förändra trafikförsäkringen eftersom detta utlovats i valrörelsen 2006. Genom att överföra

Inlämnad: 2008-04-07 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Trafikförsäkringens framtid

Interpellation 2007/08:531 av Lindgren, Sylvia (s)

den 27 mars Interpellation 2007/08:531 Synen på sjuka i sjukskrivningsprocessen av Sylvia Lindgren (s) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Sjuka och utsatta människor ska inte behöva känna sig kriminella. Det är regeringen som är ansvarig för en politik som nu slår hårt och

Inlämnad: 2008-03-27 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:974 av Oskarsson, Christina (s)

den 14 mars Fråga 2007/08:974 Slutdatum för Trafikskadeutredningen av Christina Oskarsson (s) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) I januari ställde jag en fråga till statsrådet om hon skulle verka för att utredningstiden skulle förlängas enligt utredarens önskemål om förlängning

Inlämnad: 2008-03-14 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:971 av Bengtsson, Finn (m)

den 14 mars Fråga 2007/08:971 Permanentning och utökning av reformen Sjukvårdsmiljarden av Finn Bengtsson (m) till finansminister Anders Borg (m) Den senaste statistiken från Försäkringskassan visar glädjande nog hur drastiskt ohälsotalen minskat i Sverige under 2007. Antalet sjukpenningdagar

Inlämnad: 2008-03-14 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:966 av Bengtsson, Finn (m)

den 14 mars Fråga 2007/08:966 Ojämställd ohälsa av Finn Bengtsson (m) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Försäkringskassan meddelade glädjande, vid en summering för år 2007, att ohälsotalet sjönk kraftigt. Sammantaget minskade ohälsotalet med 1,6 dagar under året för att komma

Inlämnad: 2008-03-14 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:964 av Andersson, Magdalena (m)

den 14 mars Fråga 2007/08:964 Tillsyn av Försäkringskassan av Magdalena Andersson (m) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) När försäkringskassorna var separata enheter hade Riksförsäkringsverket tillsynsansvar över deras verksamheter. Så är det inte längre. Till skillnad

Inlämnad: 2008-03-14 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)