Dokument & lagar (231 träffar)

Interpellation 2008/09:217 av Engström, Marie (v)

den 17 december Interpellation 2008/09:217 Sjuklönen och små företag av Marie Engström (v) till näringsminister Maud Olofsson (c) I dag har arbetsgivarna ansvar för att betala sjuklön i 14 dagar. Tidigare hade företagen dessutom ett medfinansieringsansvar. Det togs bort år 2007. Vänsterpartiet

Inlämnad: 2008-12-17 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sjuklönen och små företag

Interpellation 2008/09:215 av Axelsson, Lennart (s)

den 17 december Interpellation 2008/09:215 Avstående från renovering och sänkt bostadsbidrag av Lennart Axelsson (s) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Det är inte ovanligt att hyresvärdar ger möjlighet för hyresgäster att avstå från renovering av sin lägenhet mot att i

Inlämnad: 2008-12-17 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2008/09:399 av Malmström, Louise (s)

den 12 december Fråga 2008/09:399 Aktivitetsersättning för elever i gymnasiesärskolan av Louise Malmström (s) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Aktivitetsersättning är ett stöd för 19- till 29-åringar som inte kan arbeta på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning.

Inlämnad: 2008-12-12 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2008/09:190 av Hultqvist, Peter (s)

den 3 december Interpellation 2008/09:190 Penningpolitiken och politiskt anställdas bloggar av Peter Hultqvist (s) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Den 1 december 2008 skriver Mattias Lundbäck, sakkunnig hos socialförsäkringsminister Cristina Husmark-Persson på sin privata

Inlämnad: 2008-12-03 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Penningpolitiken och politiskt anställdas bloggar

Interpellation 2008/09:188 av Palm, Veronica (s)

den 3 december Interpellation 2008/09:188 Pensionärernas ekonomiska situation av Veronica Palm (s) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Jag och många andra känner stor oro för pensionärernas ekonomiska situation. Priserna på basvaror ökar i handeln och räntorna för dem som har

Inlämnad: 2008-12-03 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Pensionärernas ekonomiska situation

Skriftlig fråga 2008/09:332 av Stenberg, Maria (s)

den 2 december Fråga 2008/09:332 Gränshinder för funktionshindrade av Maria Stenberg (s) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Många människor pendlar i dag över de nordiska gränserna för att arbeta. Man bor i ett nordiskt land och arbetar i ett annat. Det är vanligt att människor,

Inlämnad: 2008-12-02 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2008/09:326 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 1 december Fråga 2008/09:326 Bostadstillägg för förtidspensionärer av Eva-Lena Jansson (s) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Vid flera tillfällen har en kvinna bosatt i Örebro skrivit till statsrådet Husmark Pehrsson där hon efterfrågat en åtgärd för att regeringen ska

Inlämnad: 2008-12-01 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2008/09:122 av Wittgren-Ahl, Siw (s)

den 14 november Interpellation 2008/09:122 De som utförsäkras från sjukförsäkringen av Siw Wittgren-Ahl (s) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Julen närmar sig och därmed allt vad den medför. I dagarna kan vi läsa att många människor inför denna storhelg kommer att mötas av

Inlämnad: 2008-11-14 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2008/09:214 av Hammarbergh, Krister (m)

den 5 november Fråga 2008/09:214 Gränshinder i Norden av Krister Hammarbergh (m) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) En viktig del i det nordiska samarbetet är att medborgarna i de olika länderna kan arbeta, flytta och lyfta pension mellan länderna utan besvärliga gränshinder.

Inlämnad: 2008-11-05 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2008/09:206 av Selin Lindgren, Eva (c)

den 31 oktober Fråga 2008/09:206 Rättvisa i sjukförsäkringen av Eva Selin Lindgren (c) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Vi är många som under de senaste decennierna varit åskådare till den skenande ohälsan och även själva kommit i kontakt med personer som förtidspensionerats

Inlämnad: 2008-10-31 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2008/09:165 av Ericson, Gunvor G (mp)

den 29 oktober Fråga 2008/09:165 Lokalisering av granskningsmyndighet för socialförsäkringarna av Gunvor G Ericson (mp) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Regeringen har i budget föreslagit att den 1 juli 2009 bildas Inspektionen över socialförsäkringen, ISF. Myndighetens

Inlämnad: 2008-10-29 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2008/09:36 av Palm, Veronica (s)

den 16 oktober Interpellation 2008/09:36 Försenade utbetalningar från Försäkringskassan av Veronica Palm (s) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Förtroendet för våra socialförsäkringar bygger på att människor kan känna trygghet i att den som har rätt till en ersättning får den

Inlämnad: 2008-10-16 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Försenade utbetalningar från Försäkringskassan

Skriftlig fråga 2008/09:66 av Olsson, LiseLotte (v)

den 7 oktober Fråga 2008/09:66 Sänkt sjukpenning för cancersjuka av LiseLotte Olsson (v) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Ekot uppmärksammar i dag en kvinna som har opererats för hjärntumör. Hon har trots cancerdiagnosen fått sänkt sjukpenning från 80 till 75 procent

Inlämnad: 2008-10-07 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2008/09:40 av Hägg, Carina (s)

den 29 september Fråga 2008/09:40 Våld mot kvinnor av Carina Hägg (s) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Nordiska rådet har visat intresse för frågan om mäns våld mot kvinnor i nära relationer genom forskning och engagemang i Europarådets kampanj mot mäns våld mot kvinnor i

Inlämnad: 2008-09-29 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2008/09:28 av Axelsson, Lennart (s)

den 24 september Fråga 2008/09:28 Ideellt arbete vid sjukpenning och partiell sjukersättning eller aktivitetsersättning av Lennart Axelsson (s) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) På en tidigare fråga i ärendet så fick jag följande svar: Jag vill informera Lennart Axelsson

Inlämnad: 2008-09-24 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1644 av Ludvigsson, Anne (s)

den 11 september Fråga 2007/08:1644 Behovet av försörjningsstöd för kommuninvånarna av Anne Ludvigsson (s) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) I många av Sveriges kommuner är det allt fler som söker behovsprövat försörjningsstöd. Statistik från Socialstyrelsen visar att kostnaderna

Inlämnad: 2008-09-11 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1630 av Eriksson, Birgitta (s)

den 8 september Fråga 2007/08:1630 Uppmärksammande av minnet av ATP-frågan av Birgitta Eriksson (s) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Såväl unionsupplösningen 1905 som Sveriges åtskillnad från Finland 1809 uppmärksammas genom olika jubileumsprojekt. Socialpolitiken borde också

Inlämnad: 2008-09-08 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1556 av Engelhardt, Christer (s)

den 15 augusti Fråga 2007/08:1556 Bisyssla och deltidssjukersättning av Christer Engelhardt (s) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) För de personer som har sjukersättning finns det möjlighet att ha en bisyssla vid sidan av sitt arbete, en sysselsättning som kan stimulera och

Inlämnad: 2008-08-15 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1555 av Ernkrans, Matilda (s)

den 15 augusti Fråga 2007/08:1555 Sena utbetalningar från Försäkringskassan av Matilda Ernkrans (s) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Legitimiteten i och förtroendet för våra socialförsäkringar bygger på att människor kan känna trygghet i att veta dels för vad man får ersättning,

Inlämnad: 2008-08-15 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1540 av Andersson, Magdalena (m)

den 13 augusti Fråga 2007/08:1540 Försäkringskassans handläggningstider av Magdalena Andersson (m) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) De onormalt långa handläggningstider som gäller vid Försäkringskassans utbetalningar har fått till följd att många människor blivit stående

Inlämnad: 2008-08-13 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)