Dokument & lagar (8 träffar)

Interpellation 2009/10:236 av Ernkrans, Matilda (s)

den 9 februari Interpellation 2009/10:236 Ansvaret för sjukförsäkringen av Matilda Ernkrans s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Återigen har det blivit uppenbart att förändringarna i sjukförsäkringen drabbar enskilda hårt. Handläggare hinner inte med sin arbetssituation och enskilda försäkrade hamnar

Inlämnad: 2010-02-09 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ansvaret för sjukförsäkringen

Interpellation 2009/10:51 av Ernkrans, Matilda (s)

den 23 oktober Interpellation 2009/10:51 Ekonomisk ersättning vid vård av sjukt barn av Matilda Ernkrans s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Regeringens införande av byråkratiskt krångel i form av VAB-intyg för att tillfällig föräldrapenning ska betalas ut till föräldern som vårdat sjukt barn framstår,

Inlämnad: 2009-10-23 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ekonomisk ersättning vid vård av sjukt barn

Interpellation 2008/09:435 av Ernkrans, Matilda (s)

den 26 mars Interpellation 2008/09:435 Försäkringskassans information om utebliven utbetalning av Matilda Ernkrans s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Många svenskar har väntat i månader på försenade utbetalningar och haft stora problem att få kontakt med sina handläggare. Det är kris i Försäkringskassan.

Inlämnad: 2009-03-26 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Försäkringskassans information om utebliven utbetalning

Interpellation 2008/09:431 av Ernkrans, Matilda (s)

den 25 mars Interpellation 2008/09:431 VAB-intyg av Matilda Ernkrans (s) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) En småbarnsförälder har många gånger svårt att få vardagen att gå ihop. Det handlar om transporter till och från hemmet, att hämta och lämna barnen på förskolan, läsa

Inlämnad: 2009-03-25 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2008/09:764 av Ernkrans, Matilda (s)

den 20 mars Fråga 2008/09:764 Familjehem av Matilda Ernkrans (s) till socialminister Göran Hägglund (kd) Nya sjukregler och nya omtolkningar av sjukersättningen är i dag ett faktum. Jag ska ge ett exempel. Den enskilde har med Försäkringskassans goda minne varit familjehem för tonårsflickor

Inlämnad: 2009-03-20 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2008/09:763 av Ernkrans, Matilda (s)

den 20 mars Fråga 2008/09:763 Återbetalningskrav av sjukersättning av Matilda Ernkrans (s) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Nya sjukregler och nya omtolkningar av sjukersättningen är i dag ett faktum. För enskilda ger detta naturligtvis konsekvenser i deras vardag. Den 1

Inlämnad: 2009-03-20 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2008/09:762 av Ernkrans, Matilda (s)

den 20 mars Fråga 2008/09:762 Konsekvenser av de nya sjukskrivningsreglerna av Matilda Ernkrans (s) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Nya sjukregler och nya omtolkningar av sjukersättningen är i dag ett faktum. För enskilda ger detta naturligtvis konsekvenser i deras vardag.

Inlämnad: 2009-03-20 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1555 av Ernkrans, Matilda (s)

den 15 augusti Fråga 2007/08:1555 Sena utbetalningar från Försäkringskassan av Matilda Ernkrans (s) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Legitimiteten i och förtroendet för våra socialförsäkringar bygger på att människor kan känna trygghet i att veta dels för vad man får ersättning,

Inlämnad: 2008-08-15 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)