Dokument & lagar (51 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:212 av Holm, Ulf (mp)

den 25 oktober Fråga 2004/05:212 av Ulf Holm (mp) till statsrådet Gunnar Lund om respekt för EMU-folkomröstningen Den svenska folkomröstningen om ett svenskt deltagande i EMU den 14 september 2003 slutade med att en förkrossande majoritet av svenska folket röstade nej till en svensk anslutning, 56 % .

Inlämnad: 2004-10-25 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:123 av Jóhannesson, Berit (v)

den 15 oktober Fråga 2004/05:123 av Berit Jóhannesson (v) till statsrådet Gunnar Lund om krigsmaterielexport till Libyen Den 11 oktober hävde EU sanktionerna, inklusive vapenembargot, mot Libyen. Därmed hävdes förbudet för vapenexport från EU till Libyen som varit i kraft sedan 1986. Sveriges utrikesminister

Inlämnad: 2004-10-15 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:99 av Nordmark, Gunnar (fp)

den 12 oktober Fråga 2004/05:99 av Gunnar Nordmark (fp) till statsrådet Mona Sahlin om jämställd utnämningspolitik Sedan 10 år är regeringens mål att varannan myndighetschef ska vara kvinna. Enligt statistik från Finansdepartementet är endast en tredjedel av myndighetscheferna kvinnor. Av de myndighetschefer

Inlämnad: 2004-10-12 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:26 av Lindblad, Göran (m)

den 20 september Fråga 2004/05:26 av Göran Lindblad (m) till statsrådet Gunnar Lund om återanvändning av datorer inom statlig förvaltning I ett frågesvar till mig på fråga 2002/03:822 om återanvändning av datorer i den statliga förvaltningen skrev Gunnar Lund: "Jag avser att uppmärksamma Statskontoret, som

Inlämnad: 2004-09-20 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1582 av Tolgfors, Sten (m)

den 30 augusti Fråga 2003/04:1582 av Sten Tolgfors (m) till statsrådet Gunnar Lund om inkomstgaranti för riksdagsledamöter Det är bra för vitaliteten i demokratin med en debatt om politikens och politikers villkor. Därför välkomnar jag debatten om statsråds och riksdagsledamöters pensioner och inkomstgarantier.

Inlämnad: 2004-08-30 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1530 av von Sydow, Henrik (m)

den 17 augusti Fråga 2003/04:1530 av Henrik von Sydow (m) till statsminister Göran Persson om statliga utredningars oberoende Svenska statliga utredningar har länge förknippats med stor integritet, oberoende och självständighet. Men den bilden naggas rejält i kanten när den statliga enmansutredaren och tillika

Inlämnad: 2004-08-17 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1521 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 12 augusti Fråga 2003/04:1521 av Ragnwi Marcelind (kd) till statsrådet Gunnar Lund om Riksrevisionens rapport om 24-timmarsmyndigheten Riksrevisionen har i rapporten Vem styr den elektroniska förvaltningen? granskat regeringens och myndigheternas arbete med att införa elektronisk förvaltning. Vid

Inlämnad: 2004-08-12 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1497 av Johansson, Jörgen (c)

den 5 augusti Fråga 2003/04:1497 av Jörgen Johansson (c) till statsrådet Pär Nuder om regeringens styrning av myndigheter De statsvetenskapliga styrmodellerna indelas i tre grupper nämligen, administrativa, ekonomiska och informella styrmedel. Regeringen använder samtliga dessa modeller men har enligt Riksrevisionen

Inlämnad: 2004-08-05 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1434 av Lindström, Torsten (kd)

den 15 juli Fråga 2003/04:1434 av Torsten Lindström (kd) till statsminister Göran Persson om statsrådens pensioner För demokratins skull är det angeläget att politiker agerar på ett sätt som i huvudsak kan accepteras av gemene man och inte stöter sig med samhällsmoralen. Det regelverk som styr de förtroendevaldas

Inlämnad: 2004-07-15 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Interpellation 2003/04:518 av Franzén, Mia (fp)

den 19 maj Interpellation 2003/04:518 av Mia Franzén (fp) till statsrådet Gunnar Lund om bemötandet i offentlig service Vi har en stor offentlig sektor med social service av olika slag. Det gäller bland annat myndigheter som arbetsförmedling, socialkontor, vägverk, skatteverk, kommunala bostadsföretag och

Inlämnad: 2004-05-19 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1208 av Larsson, Maria (kd)

den 14 maj Fråga 2003/04:1208 av Maria Larsson (kd) till statsrådet Gunnar Lund om rollen som generaldirektör Bo Bylund, generaldirektör för Banverket, har under två års tid även haft regeringens uppdrag att sköta förhandlingarna med kraftföretagen om kärnkraftens avveckling. I veckan som gick meddelade

Inlämnad: 2004-05-14 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1187 av von Sydow, Henrik (m)

den 11 maj Fråga 2003/04:1187 av Henrik von Sydow (m) till statsrådet Gunnar Lund om åtgärder för staten som arbetsgivare Att inte använda skattemedel effektivt är som att stjäla från de fattiga, framhöll socialministern och socialdemokraten Gustav Möller. Förra statsrådet Jörgen Andersson har sedan april

Inlämnad: 2004-05-11 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Interpellation 2003/04:430 av N Hedström, Lotta (mp)

den 14 april Interpellation 2003/04:430 av Lotta N Hedström (mp) till statsrådet Gunnar Lund om Sveriges linje i Världsbanken Riksdagen fastslog för en kort tid sedan riktlinjerna för Sveriges politik för global utveckling. En bärande tanke i dessa riktlinjer var att olika politikområden måste genomlysas

Inlämnad: 2004-04-14 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1053 av Özürküt, Sermin (v)

den 7 april Fråga 2003/04:1053 av Sermin Özürküt (v) till statsrådet Gunnar Lund om utnämningen av ny chef för IMF Den tidigare chefen för Internationella valutafonden (IMF), Horst Köhler, avgick för en tid sedan för att i stället bli president i Tyskland. I dag existerar det en form av gentlements agreement

Inlämnad: 2004-04-07 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Interpellation 2003/04:393 av N. Hedström, Lotta (mp)

den 30 mars Interpellation 2003/04:393 av Lotta N Hedström (mp) till statsrådet Gunnar Lund om Sveriges linje i Världsbanken Riksdagen fastslog för en kort tid sedan riktlinjerna för Sveriges politik för global utveckling. En bärande tanke i dessa riktlinjer var att olika politikområden måste genomlysas

Inlämnad: 2004-03-30 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:794 av Malmström, Louise (s)

den 19 februari Fråga 2003/04:794 av Louise Malmström (s) till finansminister Bosse Ringholm om scenkonstens pensionspremie År 2001 genomfördes en förändring av pensionspremiesystemet inom scenkonstområdet. Ökade kostnader kompenserades då genom ökade anslag. Från 2003 har staten frånträtt en del av sitt

Inlämnad: 2004-02-19 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Interpellation 2003/04:294 av Krantz, Tobias (fp)

den 13 februari Interpellation 2003/04:294 av Tobias Krantz (fp) till statsrådet Gunnar Lund om kvalitetsproblem i det svenska utredningsväsendet Resonemangen och slutsatserna är inte tillräckligt väl underbyggda i form av data, analys och dokumentation. Kontakterna med forskningen är bristfällig. Det finns

Inlämnad: 2004-02-13 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:745 av Larsson, Maria (kd)

den 13 februari Fråga 2003/04:745 av Maria Larsson (kd) till statsminister Göran Persson om etik- och tillväxtsamtal I en intervju med TT före jul hävdade statsministern att det politiska utrymmet för att göra något gynnsamt för näringslivet inte är särskilt stort i dag på grund av alla skandaler. Regeringen

Inlämnad: 2004-02-13 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:413 av Backman, Hans (fp)

den 8 december Fråga 2003/04:413 av Hans Backman (fp) till näringsminister Leif Pagrotsky om statlig inköpssamordning med ramavtal Inom den offentliga sektorn förekommer ofta att flera myndigheter samordnar sina inköp med stöd av ramavtal, bland annat för att underlätta arbetet för inköparna. Ramavtal kan

Inlämnad: 2003-12-08 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:381 av Gustafsson, Lars (kd)

den 3 december Fråga 2003/04:381 av Lars Gustafsson (kd) till statsminister Göran Persson om tillsättande av en etikkommission Det går inte en dag utan att märkliga affärer inom både offentliga myndigheter, statliga verk och det privata näringslivet rullas upp i medierna. I de fall det som avslöjas inte

Inlämnad: 2003-12-03 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Paginering