Dokument & lagar (64 träffar)

Interpellation 2013/14:466 av Ingela Nylund Watz (S)

Interpellation 2013/14:466 Nyanländas väg till bostad och egen försörjning av Ingela Nylund Watz (S) till Statsrådet Erik Ullenhag (FP) Etableringsreformen trädde i kraft i december 2010 och innebar att huvudansvaret för mottagande av nyanlända flyktingar flyttades från kommunerna till Arbetsförmedlingen. Syftet

Inlämnad: 2014-05-06 Besvarare: Erik Ullenhag (FP)

Interpellation 2013/14:466 av Ingela Nylund Watz (S) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Nyanländas väg till bostad och egen försörjning

Skriftlig fråga 2013/14:593 av Ingela Nylund Watz (S)

Fråga 2013/14:593 Arbetsförmedlingens hantering av EBO-flyktingar av Ingela Nylund Watz (S) till Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M) När människor flyttar sprids arbetskraft, kunskap och idéer, nätverk växer och nya möjligheter uppstår. Men det tar alldeles för lång tid för många nyanlända flyktingar

Inlämnad: 2014-05-06 Besvarare: Erik Ullenhag (FP)

Skriftlig fråga 2013/14:593 av Ingela Nylund Watz (S) (pdf, 81 kB)

Interpellation 2013/14:405 av Björck, Patrik (S)

den 3 april Interpellation 2013/14:405 Nya problem med etableringslotsar av Patrik Björck (S) till statsrådet Erik Ullenhag (FP) Det har under en längre tid kommit signaler om att systemet med etableringslotsar inte fungerar. Nu kommer det återigen uppgifter om rena oegentligheter. Att

Inlämnad: 2014-04-03 Besvarare: Erik Ullenhag (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Nya problem med etableringslotsar

Interpellation 2013/14:286 av Ekeroth, Kent (SD)

den 13 februari Interpellation 2013/14:286 Kartläggning av afrofobin av Kent Ekeroth SD till statsrådet Erik Ullenhag FP Integrationsminister Erik Ullenhag beslutade i november 2013 att genomföra en kartläggning och en kunskapsöversikt över det som kallas afrofobi i dagens SverigeUllenhag sade vid tillfället följande:

Inlämnad: 2014-02-13 Besvarare: Erik Ullenhag (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kartläggning av afrofobin

Skriftlig fråga 2013/14:354 av Sommestad, Lena (S)

den 23 januari Fråga 2013/14:354 Åtgärder med anledning av granskning av FN:s rasdiskrimineringskommitté av Lena Sommestad (S) till statsrådet Erik Ullenhag (FP) Den 30 augusti i år lämnade FN:s rasdiskrimineringskommitté en granskningsrapport om Sverige. Det skedde med anledning av den

Inlämnad: 2014-01-23 Besvarare: Erik Ullenhag (FP)

Skriftlig fråga 2013/14:282 av Güclü Hedin, Roza (S)

den 19 december Fråga 2013/14:282 Bortom fagert tal av Roza Güclü Hedin (S) till statsrådet Erik Ullenhag (FP) Den 19 november 2010 gick remisstiden ut för förslaget i promemorian Bortom fagert tal (Ds 2010:20), där det föreslås att bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering.

Inlämnad: 2013-12-19 Besvarare: Erik Ullenhag (FP)

Skriftlig fråga 2013/14:242 av Pärssinen, Raimo (S)

den 18 december Fråga 2013/14:242 Brott mot Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk av Raimo Pärssinen (S) till statsrådet Erik Ullenhag (FP) I en rapport som Svenska kyrkan och ett antal minoritetsorganisationer publicerade den 17 december 2013 konstateras att nationella

Inlämnad: 2013-12-18 Besvarare: Erik Ullenhag (FP)

Interpellation 2013/14:128 av Björck, Patrik (S)

den 15 november Interpellation 2013/14:128 Problem med etableringslotsar av Patrik Björck S till statsrådet Erik Ullenhag FP Det kommer fler och fler rapporter om att systemet med etableringslotsar inte fungerar. Många både nyanlända och arbetsförmedlare har vittnat om problem med bristande effektivitet när det

Inlämnad: 2013-11-15 Besvarare: Erik Ullenhag (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Problem med etableringslotsar

Interpellation 2013/14:72 av Petersson i Stockaryd, Helene (S)

den 25 oktober Interpellation 2013/14:72 Handlingsplan för mänskliga rättigheter i Sverige av Helene Petersson i Stockaryd S till statsrådet Erik Ullenhag FP Den 9 mars 2006 inrättades Delegationen för mänskliga rättigheter som ett led i genomförandet av den dåvarande socialdemokratiska regeringens andra handlingsplan

Inlämnad: 2013-10-25 Besvarare: Erik Ullenhag (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Handlingsplan för mänskliga rättigheter i Sverige

Skriftlig fråga 2013/14:85 av Green, Monica (S)

den 25 oktober Fråga 2013/14:85 Bättre matchning av Monica Green (S) till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M) Enligt siffror från SCB tar det i snitt sju år för en utlandsfödd akademiker att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden inom sin utbildning. Drygt 270  000 av

Inlämnad: 2013-10-25 Besvarare: Erik Ullenhag (FP)

Skriftlig fråga 2013/14:12 av Wiechel, Markus (SD)

den 23 september Fråga 2013/14:12 Ökad antisemitism i Malmö av Markus Wiechel (SD) till statsrådet Erik Ullenhag (FP) Den 1 september åkte jag tillsammans med flera andra ledamöter tillsammans med Forum för levande historia till Polen för att lära oss mer om Förintelsen. Det var en tuff

Inlämnad: 2013-09-23 Besvarare: Erik Ullenhag (FP)

Skriftlig fråga 2012/13:768 av Hägg, Carina (S)

den 17 september Fråga 2012/13:768 FN:s rasdiskrimineringskommitté av Carina Hägg (S) till statsrådet Erik Ullenhag (FP) Sverige deltog under augusti månad i förhör med FN:s kommitté mot rasdiskriminering (Icred) om hur Sverige lever upp till åtaganden i konventionen om avskaffande av rasdiskriminering

Inlämnad: 2013-09-17 Besvarare: Erik Ullenhag (FP)

Skriftlig fråga 2012/13:767 av Hägg, Carina (S)

den 17 september Fråga 2012/13:767 Politik för mänskliga rättigheter av Carina Hägg (S) till statsrådet Birgitta Ohlsson (FP) De mänskliga rättigheterna får aldrig kränkas. Mänskliga rättigheter ska stärka politiken för demokrati och minoritetsfrågor samt verka mot diskriminering. Ansvaret

Inlämnad: 2013-09-17 Besvarare: Erik Ullenhag (FP)

Skriftlig fråga 2012/13:728 av Luttropp, Agneta (MP)

den 27 augusti Fråga 2012/13:728 Bristande tillgänglighet som diskriminering av Agneta Luttropp (MP) till statsrådet Erik Ullenhag (FP) Återkommande ser vi exempel på hur bristande tillgänglighet drabbar människor med funktionsnedsättning. Händelserna aktualiserar frågan om bristande

Inlämnad: 2013-08-27 Besvarare: Erik Ullenhag (FP)

Skriftlig fråga 2012/13:691 av Hägg, Carina (S)

den 7 augusti Fråga 2012/13:691 Antisemitism av Carina Hägg (S) till statsrådet Erik Ullenhag (FP) Rasism, politisk extremism och antisemitism är allvarliga samhällsproblem som kräver förstärkta insatser och ökad vaksamhet. Vi har även ett ansvar att agera. Det finns en utbredd antisemitism

Inlämnad: 2013-08-07 Besvarare: Erik Ullenhag (FP)

Skriftlig fråga 2012/13:683 av Oskarsson, Christina (S)

den 2 augusti Fråga 2012/13:683 Storföretag och diskriminering av Christina Oskarsson (S) till statsrådet Maria Arnholm (FP) SVT kunde nyligen berätta om hur en kvinna blev trakasserad på ett svenskt storföretags huvudkontor i Stockholm. Hon hade tolv års erfarenhet som ingenjör inom

Inlämnad: 2013-08-02 Besvarare: Erik Ullenhag (FP)

Skriftlig fråga 2012/13:680 av Bergstedt, Hannah (S)

den 30 juli Fråga 2012/13:680 Homo- och transfobi i Sverige av Hannah Bergstedt (S) till statsrådet Erik Ullenhag (FP) EU:s byrå för fundamentala rättigheter (FRA) har presenterat den största undersökningen hittills om hatbrott mot och diskriminering av hbtq-personer, där 93 000 personer

Inlämnad: 2013-07-30 Besvarare: Erik Ullenhag (FP)

Skriftlig fråga 2012/13:636 av Olsson, Hans (S)

den 2 juli Fråga 2012/13:636 Solidarisk flyktingmottagning av Hans Olsson (S) till statsrådet Tobias Billström (M) En morgontidning har granskat hur flyktingmottagandet fördelats mellan alla Sveriges 290 kommuner under de senaste fem åren, och hur mottagandet varierar med kommunernas välstånd

Inlämnad: 2013-07-02 Besvarare: Erik Ullenhag (FP)

Skriftlig fråga 2012/13:635 av Olsson, Hans (S)

den 2 juli Fråga 2012/13:635 Statens bidrag till kommunernas flyktingmottagning av Hans Olsson (S) till statsrådet Peter Norman (M) En morgontidning har granskat hur flyktingmottagandet fördelats mellan alla Sveriges 290 kommuner under de senaste fem åren, och hur mottagandet varierar med

Inlämnad: 2013-07-02 Besvarare: Erik Ullenhag (FP)

Skriftlig fråga 2012/13:564 av Bråkenhielm, Catharina (S)

den 5 juni Fråga 2012/13:564 Tillträde för hundar i offentliga miljöer av Catharina Bråkenhielm (S) till statsrådet Erik Ullenhag (FP) En ledarhund är en tjänstehund (ett personligt hjälpmedel) som hjälper gravt synskadade att kunna orientera sig på egen hand. Den ger stora möjligheter

Inlämnad: 2013-06-05 Besvarare: Erik Ullenhag (FP)

Paginering