Dokument & lagar (1 034 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:1214 av von Sydow, Henrik (m)

den 15 mars Fråga 2005/06:1214 av Henrik von Sydow (m) till utrikesminister Laila Freivalds (s) Rättsväsendet i enpartistater Singapore är en enpartistat där politiska institutioner visserligen finns på plats men där de mänskliga rättigheterna återkommande urholkas. Den enskildes rättssäkerhet

Inlämnad: 2006-03-15 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1199 av Schyman, Gudrun (-)

den 14 mars Fråga 2005/06:1199 av Gudrun Schyman (-) till utrikesminister Laila Freivalds (s) Attacker mot 8 mars-demonstrationer i Iran Runt tusen kvinnor deltog i demonstrationer under internationella kvinnodagen den 8 mars i studentparken i centrala Teheran. På en del av plakaten

Inlämnad: 2006-03-14 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1192 av Lindström, Torsten (kd)

den 13 mars Fråga 2005/06:1192 av Torsten Lindström (kd) till utrikesminister Laila Freivalds (s) Sveriges handel med Iran och de mänskliga rättigheterna i Iran Regimen i Iran har i snart tre decennier plågat det iranska folket. Allvarliga brott begås mot de mänskliga rättigheterna och

Inlämnad: 2006-03-13 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1146 av Enochson, Annelie (kd)

den 7 mars Fråga 2005/06:1146 av Annelie Enochson (kd) till utrikesminister Laila Freivalds (s) Besättningsbyte i Ryssland för svenska fartyg Svenska rederier trafikerar frekvent norra Europas och Rysslands farvatten med produkttankerfartyg. Byten av svensk besättning sker vanligtvis

Inlämnad: 2006-03-07 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1128 av Andersson, Margareta (c)

den 2 mars Fråga 2005/06:1128 av Margareta Andersson (c) till utrikesminister Laila Freivalds (s) Våldet mot kristna i muslimska länder Kristna i Mellanöstern utsätts för våldsdåd i samband med de våldsamma demonstrationerna på grund av de publicerade bilderna på profeten Muhammed. En

Inlämnad: 2006-03-02 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1125 av Axén, Gunnar (m)

den 1 mars Fråga 2005/06:1125 av Gunnar Axén (m) till utrikesminister Laila Freivalds (s) Taiwan som observatör i WHO Taiwan är i dag en fullt utvecklad demokrati som erkänner och respekterar de mänskliga fri- och rättigheterna. Taiwan med sina mer än 23 miljoner innevånare är även en

Inlämnad: 2006-03-01 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1123 av Skånberg, Tuve (kd)

den 1 mars Fråga 2005/06:1123 av Tuve Skånberg (kd) till utrikesminister Laila Freivalds (s) Kung Kigeli V:s återvändo till Rwanda Rwanda är i våra dagar mest bekant för den djupa splittringen mellan stammarna hutu och tutsi. Detta är ett resultat av att de tyska, senare belgiska,

Inlämnad: 2006-03-01 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1121 av Schyman, Gudrun (-)

den 1 mars Fråga 2005/06:1121 av Gudrun Schyman (-) till utrikesminister Laila Freivalds (s) Förföljelse av HBT-personer i Ryssland Moskvas borgmästare har tydligt uttalat att han kommer att göra allt för att stoppa firandet av GayPride i Moskva. Tillståndet för paraden kommer att

Inlämnad: 2006-03-01 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1115 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 27 februari Fråga 2005/06:1115 av Birgitta Ohlsson (fp) till utrikesminister Laila Freivalds (s) Åtal mot Robert Mugabe i internationell domstol Den ekonomiska och humanitära situationen i Zimbabwe är allvarligare än någonsin. Kollapsen i landet är inte längre ett hot utan en realitet.

Inlämnad: 2006-02-27 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1097 av Jóhannesson, Berit (v)

den 24 februari Fråga 2005/06:1097 av Berit Jóhannesson (v) till statsrådet Ulrica Messing (s) Förbud mot klustervapen Klusterbomber är det konventionella vapen som utgör det största humanitära hotet mot civilbefolkningen i krigsdrabbade länder. Klusterbomber är bombkapslar som vid

Inlämnad: 2006-02-24 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1080 av Jóhannesson, Berit (v)

den 23 februari Fråga 2005/06:1080 av Berit Jóhannesson (v) till utrikesminister Laila Freivalds (s) Förbud mot klusterbomber Klusterbomber är att betrakta som det konventionella vapen som utgör det största humanitära hotet mot civilbefolkningen i krigsdrabbade länder. Klusterbomber

Inlämnad: 2006-02-23 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Interpellation 2005/06:268 av Larsson, Kalle (v)

den 20 februari Interpellation 2005/06:268 av Kalle Larsson (v) till utrikesminister Laila Freivalds (s) Situationen i Myanmar Sedan självständigheten 1947 har Burma (numera Myanmar) genomlevt en våldsam politisk historia. 1962 genomfördes en militärkupp av general Ne Win som satte sin

Inlämnad: 2006-02-20 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Situationen i Myanmar

Skriftlig fråga 2005/06:1059 av Wikström, Cecilia (fp)

den 20 februari Fråga 2005/06:1059 av Cecilia Wikström (fp) till utrikesminister Laila Freivalds (s) Demokratistöd till Iran Den politiska utvecklingen i Iran är oroande. De reaktionära och antidemokratiska mullorna stärkte sin makt i och med valet av Mahmoud Ahmadinejad till president.

Inlämnad: 2006-02-20 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1056 av Andreasson, Martin (fp)

den 20 februari Fråga 2005/06:1056 av Martin Andreasson (fp) till utrikesminister Laila Freivalds (s) Demonstrationsfrihet i Ryssland Företrädare för Moskvas stadsmyndigheter meddelade till nyhetsbyrån Interfax den 16 februari att de inte ens kommer att överväga att bevilja tillstånd

Inlämnad: 2006-02-20 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1017 av Wikström, Cecilia (fp)

den 15 februari Fråga 2005/06:1017 av Cecilia Wikström (fp) till utrikesminister Laila Freivalds (s) Krav på politiska reformer i Egypten Den 24 december 2005 dömdes Ayman Nour, ledare för Egyptens liberala parti, till fem års fängelse för förfalskning. Rättegången har kritiserats

Inlämnad: 2006-02-15 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1015 av Jóhannesson, Berit (v)

den 15 februari Fråga 2005/06:1015 av Berit Jóhannesson (v) till utrikesminister Laila Freivalds (s) Ett kärnvapenfritt Europa Natos säkerhetsstrategi bygger på kärnvapenavskräckning. USA har sedan 1954 placerat ut kärnvapen i Europa. 1973 fanns 7 300 amerikanska kärnvapen i europeiska

Inlämnad: 2006-02-15 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1007 av Andreasson, Martin (fp)

den 14 februari Fråga 2005/06:1007 av Martin Andreasson (fp) till utrikesminister Laila Freivalds (s) Reserestriktioner för hivpositiva Omkring 40 miljoner människor i världen lever med hiv, därav 3 500 personer i Sverige. De personer som får bromsmediciner kan i dag föra en tämligen

Inlämnad: 2006-02-14 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Interpellation 2005/06:255 av Åström, Alice (v)

den 10 februari Interpellation 2005/06:255 av Alice Åström (v) till utrikesminister Laila Freivalds (s) Guantánamofångarnas rättigheter Det är inte bara på militärbasen Guantánamo som det finns fångar som av USA anklagas för att vara så kallade fientliga kombattanter. Det finns fångar

Inlämnad: 2006-02-10 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Guantánamofångarnas rättigheter

Interpellation 2005/06:254 av Åström, Alice (v)

den 10 februari Interpellation 2005/06:254 av Alice Åström (v) till utrikesminister Laila Freivalds (s) Internflyktingars situation och rättigheter Internflyktingar finns i dag i minst 49 länder. Deras sammanlagda antal uppgår till 25 miljoner. Detta gör att det i dag finns fler internflyktingar

Inlämnad: 2006-02-10 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Internflyktingars situation och rättigheter

Interpellation 2005/06:250 av Åström, Alice (v)

den 9 februari Interpellation 2005/06:250 av Alice Åström (v) till statsrådet Carin Jämtin (s) Biståndet till den paramilitära demobiliseringen i Colombia Inom kort kommer statsrådet att ta ställning till huruvida Sverige ska förlänga det kontroversiella stödet till demobiliseringen

Inlämnad: 2006-02-09 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Biståndet till den paramilitära demobiliseringen i Colombia