Dokument & lagar (69 träffar)

Skriftlig fråga 2017/18:1037 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2017/18:1037 Informationshanteringen i Regeringskansliet av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S Under sommaren 2017 meddelade statsministern att han initierat en noggrann genomlysning av informationshanteringen inom Regeringskansliet i samband med it-skandalen på Transportstyrelsen. Det arbetet skulle

Inlämnad: 2018-03-15 Svarsdatum: 2018-03-28 Besvarare: Statsminister Stefan Löfven (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1037 av Hans Wallmark (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:517 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2017/18:517 Genomlysning av informationshanteringen inom Regeringskansliet av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S Som en konsekvens av den mediala uppmärksamheten under juli kring Transportstyrelsen och dess säkerhetshaveri meddelade statsministern i ett skriftligt uttalande den 3 augusti 2017 att

Inlämnad: 2017-12-18 Svarsdatum: 2018-01-10 Besvarare: Statsminister Stefan Löfven (S)

Skriftlig fråga 2017/18:517 av Hans Wallmark (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1767 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2016/17:1767 Information om Transportstyrelsen av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S Det finns många frågor kring det säkerhetshaveri som Transportsstyrelsens lagbrott har skapat. En del av dessa handlar om när och hur regeringen axlade sitt ansvar. Det är meningsfullt att försöka förstå men också

Inlämnad: 2017-07-31 Besvarare: Statsminister Stefan Löfven (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1767 av Hans Wallmark (M) (pdf, 67 kB)

Interpellation 2014/15:503 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2014/15:503 TTIP:s betydelse för säkerhetspolitiken av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S För en tid sedan befann sig statsminister Stefan Löfven i USA. Bland de frågor som togs upp fanns även det viktiga handels- och investeringsavtalet mellan EU och USA TTIP som det förhandlats om under

Inlämnad: 2015-04-10 Besvarare: Statsminister Stefan Löfven (S)

Interpellation 2014/15:503 av Hans Wallmark (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2014/15:269 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2014/15:269 Säkerhetspolitiskt råd på Regeringskansliet av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S Statsminister Stefan Löfven höll den 14 november en presskonferens i samband med presentationen av Försvarsmaktens analys av underrättelseoperationen i Stockholms skärgård. Statsministern redogjorde

Inlämnad: 2015-02-05 Besvarare: Statsminister Stefan Löfven (S)

Interpellation 2014/15:269 av Hans Wallmark (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Säkerhetspolitiskt råd på Regeringskansliet

Skriftlig fråga 1998/99:503 av Nordlund, Harald (fp)

Fråga 1998/99:503 av Harald Nordlund fp till finansministern om ROT-avdrag den 26 mars Folkpartiet har föreslagit en enkel och obyråkratisk modell för skattelättnader för hushållstjänster, som också omfattar ROT-arbeten. Modellen innebär att det vita priset på hushållstjänster kan halveras direkt vid betalningen. Vi

Inlämnad: 1999-03-26 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:489 av Persson, Bertil (m)

Fråga 1998/99:489 av Bertil Persson m till finansministern om gränsgångaravtalet den 23 mars I juli nästa år öppnar Öresundsbron. Marken vid brofästet och Kastrups flygplats omgiven av elva universitet och högskolor blir högattraktiv för spetsteknologin. Vid det danska brofästet finns mark för 50 000 arbetsplatser

Inlämnad: 1999-03-23 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:482 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1998/99:482 av Sten Tolgfors m till finansministern om EMU-utanförskapet och politiskt inflytande den 22 mars Eftersom vi står utanför EMU har vi svårt att bli tagna på allvar, i alla fall på ministerråden. Det är den erfarenheten jag har.Mona Sahlin i Expressen den 16 januari 1999. Det politiska priset för Sveriges

Inlämnad: 1999-03-22 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:474 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1998/99:474 av Ulla Hoffmann v till finansministern om konsumentskydd på det finansiella området den 19 mars Finansinspektionen har bl.a. till uppgift att verka för ett gott konsumentskydd på det finansiella området. Den övervakar att de institut som står under tillsyn bedriver en verksamhet som står i överensstämmelse

Inlämnad: 1999-03-19 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:465 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1998/99:465 av Ulla Hoffmann v till finansministern om jämställdhetsperspektiv på finansplanen den 18 mars Då jag för en dryg månad sedan frågade finansministern om jämställdhetsdirektivet och den ekonomiska vårpropositionen, informerades jag om att detta direktiv upphört att gälla vid årsskiftet och ersatts

Inlämnad: 1999-03-18 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:463 av Andersson, Marianne (c)

Fråga 1998/99:463 av Marianne Andersson c till finansministern om skatteregler för småföretag den 17 mars Ytligt sett råder en samstämmighet i synen på vikten att underlätta för den enskilde och för företagare när det gäller deklarationer, redovisning, administration och skatteinbetalningar. Verkligheten visar något

Inlämnad: 1999-03-17 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:439 av Pehrson, Johan (fp)

Fråga 1998/99:439 av Johan Pehrson fp till justitieministern om kronofogdemyndigheternas processföring den 11 mars Sedan en tid råder den ordningen att varje kronofogdemyndighet skall stå för sina processkostnader inom sin egen verksamhetsbudget. Tidigare togs kostnaden för processer centralt av Riksskatteverket. Nyordningen

Inlämnad: 1999-03-11 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:423 av Strömbom, Inger (kd)

Fråga 1998/99:423 av Inger Strömbom kd till finansministern om avgångsvederlag till verkställande direktörer och generaldirektörer den 4 mars Enligt de nya riktlinjerna för anställningsavtal för statliga bolag, som finansminister Erik Åsbrink presenterade i december 1996, får ersättning till en avgående vd betalas

Inlämnad: 1999-03-04 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:422 av Gerdin, Viviann (c)

Fråga 1998/99:422 av Viviann Gerdin c till finansministern om moms på dans den 4 mars En nybliven företagare har till mig påtalat svårigheten med att få ett klart besked angående vilken momssats som skall gälla. Företagaren har kunskap och intresse för dans och har för avsikt att undervisa i ämnet. Efter besked från

Inlämnad: 1999-03-04 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:419 av Nordlund, Harald (fp)

Fråga 1998/99:419 av Harald Nordlund fp till finansministern om skattesänkningar för Sveriges lantbrukare den 3 mars Jordbruksminister Margareta Winberg har lovat Sveriges lantbrukare skattesänkningar. När kommer regeringen att lägga fram förslag och vilka skatter är aktuella

Inlämnad: 1999-03-03 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:412 av Söderdahl, Willy (v)

Fråga 1998/99:412 av Willy Söderdahl v till statsministern om information om EMU den 2 mars I ett svar på en fråga ställd av Vänsterpartiets EU-parlamentariker Jonas Sjöstedt bekräftar EU-kommissionen att den svenska regeringen har inlett diskussioner med kommissionen om att lansera ett gemensamt informationsprogram

Inlämnad: 1999-03-02 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:408 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:408 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till finansministern om ROT-avdragen den 1 mars För arbeten utförda efter den 1 april 1999 finns inte längre möjligheten till skattereduktion för reparationer, om- och tillbyggnadsarbeten i bostadshus. Skattereduktionen är fram t.o.m. den 31 mars i år 30 av arbetskostnaden,

Inlämnad: 1999-03-01 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:405 av Odell, Mats (kd)

Fråga 1998/99:405 av Mats Odell kd till finansministern om det statliga utgiftstakets definition den 26 februari Mot bakgrund av debatten om det statliga utgiftstakets konstruktion och innebörd som budgetpolitiskt åtagande vill jag fråga finansministern: Avser regeringen att på något sätt omdefiniera det nuvarande statliga utgiftstaket

Inlämnad: 1999-02-26 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:394 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1998/99:394 av Sten Tolgfors m till finansministern om åtgärder mot fortsatt flyttvåg den 22 februari Tidskriften Business Week tecknar i sitt februarinummer en mörk och mycket varnande bild av Sverige. Tidskriften varnar för att Volvo, Astra och Ericsson bara är början på en fortsatt flyttvåg utomlands. Nya

Inlämnad: 1999-02-22 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:393 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:393 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till finansministern om sänkt skatt på hushållstjänster den 22 februari EU-kommissionen har lagt förslag som gör det möjligt för medlemsländerna att sänka momsen på bl.a. hushållstjänster från 25 till 6 Frågan skall behandlas av EU:s finansministrar den 15 mars. Om

Inlämnad: 1999-02-22 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Paginering