Dokument & lagar (306 träffar)

Skriftlig fråga 2017/18:1037 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2017/18:1037 Informationshanteringen i Regeringskansliet av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S Under sommaren 2017 meddelade statsministern att han initierat en noggrann genomlysning av informationshanteringen inom Regeringskansliet i samband med it-skandalen på Transportstyrelsen. Det arbetet skulle

Inlämnad: 2018-03-15 Svarsdatum: 2018-03-28 Besvarare: Statsminister Stefan Löfven (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1037 av Hans Wallmark (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:517 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2017/18:517 Genomlysning av informationshanteringen inom Regeringskansliet av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S Som en konsekvens av den mediala uppmärksamheten under juli kring Transportstyrelsen och dess säkerhetshaveri meddelade statsministern i ett skriftligt uttalande den 3 augusti 2017 att

Inlämnad: 2017-12-18 Svarsdatum: 2018-01-10 Besvarare: Statsminister Stefan Löfven (S)

Skriftlig fråga 2017/18:517 av Hans Wallmark (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1767 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2016/17:1767 Information om Transportstyrelsen av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S Det finns många frågor kring det säkerhetshaveri som Transportsstyrelsens lagbrott har skapat. En del av dessa handlar om när och hur regeringen axlade sitt ansvar. Det är meningsfullt att försöka förstå men också

Inlämnad: 2017-07-31 Besvarare: Statsminister Stefan Löfven (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1767 av Hans Wallmark (M) (pdf, 67 kB)

Interpellation 2014/15:503 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2014/15:503 TTIP:s betydelse för säkerhetspolitiken av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S För en tid sedan befann sig statsminister Stefan Löfven i USA. Bland de frågor som togs upp fanns även det viktiga handels- och investeringsavtalet mellan EU och USA TTIP som det förhandlats om under

Inlämnad: 2015-04-10 Besvarare: Statsminister Stefan Löfven (S)

Interpellation 2014/15:503 av Hans Wallmark (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2014/15:269 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2014/15:269 Säkerhetspolitiskt råd på Regeringskansliet av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S Statsminister Stefan Löfven höll den 14 november en presskonferens i samband med presentationen av Försvarsmaktens analys av underrättelseoperationen i Stockholms skärgård. Statsministern redogjorde

Inlämnad: 2015-02-05 Besvarare: Statsminister Stefan Löfven (S)

Interpellation 2014/15:269 av Hans Wallmark (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Säkerhetspolitiskt råd på Regeringskansliet

Skriftlig fråga 2001/02:605 av Nordlund, Harald (fp)

den 25 januari Fråga 2001/02:605 av Harald Nordlund fp till statsrådet Ingegerd Wärnersson om intagningsprov Inför antagningarna till musikklasser behöver en färdighetsprövning göras för att se om eleven har fallenhet för det musikaliska området. Skolorna anser det vara en självklarhet att kunna genomföra tester då

Inlämnad: 2002-01-25 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2001/02:176 av Tolgfors, Sten (m)

den 17 januari Interpellation 2001/02:176 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om Ekeskolan Ekeskolan finns inte längre, ens till namnet. Numera heter det Resurscenter Syn, Örebro. Den 1 juli 2001 antogs de sista eleverna till specialskolan Ekeskolan. Hädanefter kommer behövande blinda och synskadade

Inlämnad: 2002-01-17 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2001/02:173 av Tolgfors, Sten (m)

den 16 januari Interpellation 2001/02:173 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om forskningsbaserade åtgärdsprogram mot mobbning För många barn var jullovet en andhämtningspaus från utsatthet och mobbning. Stressade och oroliga går tusentals barn till skolan med vetskapen om att händer inget i dag,

Inlämnad: 2002-01-16 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:516 av Sidén, Anita (m)

den 14 januari Fråga 2001/02:516 av Anita Sidén m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om trafikundervisningen i grundskolan Tolvåringarna klarar sig inte i trafiken. Det säger Britt-Marie Utterström, vd vid NTF. 11 000 elever i årskurs sju har besvarat en enkät, och där visar det sig bl.a. att 70 av eleverna tror att

Inlämnad: 2002-01-14 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:505 av Larsson, Maria (kd)

den 10 januari Fråga 2001/02:505 av Maria Larsson kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om uppföljning av maxtaxan Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att följa upp konsekvenserna av maxtaxan. Uppföljningen avser såväl kvalitetsaspekter, efterfrågan av barnomsorg som effekter för kommunernas ekonomi. Uppföljningen

Inlämnad: 2002-01-10 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:476 av Persson, Bertil (m)

den 3 januari Fråga 2001/02:476 av Bertil Persson m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om våldet i skolan Våldet i skolorna har nu nått helt oacceptabla proportioner. Lagregleringen avseende arbetsmiljö beträffande sexuella trakasserier gäller inte för elever. Avser skolministern att åtgärda denna brist

Inlämnad: 2002-01-03 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:474 av Persson, Bertil (m)

den 27 december Fråga 2001/02:474 av Bertil Persson m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om våld och trakasserier i skolan Våldet i skolorna har nu nått helt oacceptabla proportioner. Ett av de senaste bevisen för detta är statistik som Arbetsmiljöverket tagit fram, och som visar att antalet anmälningar om hot och

Inlämnad: 2001-12-28 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2001/02:149 av Andersson, Yvonne (kd)

den 19 december Interpellation 2001/02:149 av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Thomas Östros om högre yrkesutbildning Regeringens ambition är att av dem som slutar gymnasiet ska 50 gå till universitetet före 25 års ålder. För att uppnå målet har regeringen pålagt universiteten att aktivt rekrytera studenter.

Inlämnad: 2001-12-19 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:460 av Jacobsson, Magnus (kd)

den 19 december Fråga 2001/02:460 av Magnus Jacobsson kd till justitieminister Thomas Bodström om yrkesfiskarkåren En iakttagelse jag gjorde under de år som jag bodde i Öckerö kommun i Göteborgs norra skärgård var att det blev allt färre ungdomar som bestämde sig för att gå ut på sjön som fiskare. Genom att färre vill

Inlämnad: 2001-12-19 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2001/02:145 av Andersson, Yvonne (kd)

den 18 december Interpellation 2001/02:145 av Yvonne Andersson kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om utomhuspedagogik Utomhuspedagogik har visats vara av stor betydelse för vissa elever. Framgångsrik forskning och utveckling av denna pedagogik har främst gjorts vid Linköpings universitet. Där bedrivs också kurser

Inlämnad: 2001-12-18 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:439 av Leijonborg, Lars (fp)

den 18 december Fråga 2001/02:439 av Lars Leijonborg fp till statsrådet Ingegerd Wärnersson om ordningsproblemen i skolan I en omfattande OECD-studie som omfattar 246 000 15-åringar i 32 länder hamnar Sverige nära botten vad gäller ordning och arbetsro i skolan. Studien bekräftar bilden att vardagsstöket är mycket

Inlämnad: 2001-12-18 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:370 av Larsson, Maria (kd)

den 6 december Fråga 2001/02:370 av Maria Larsson kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om familjehemsföräldrar I många kommuner diskuteras frågan om skolans möjligheter att kunna lämna skriftlig information till vårdnadshavarna om elevens skolgång som komplement till utvecklingssamtal. Enligt grundskoleförordningens

Inlämnad: 2001-12-06 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2001/02:128 av Green, Monica (s)

den 5 december Interpellation 2001/02:128 av Monica Green s till statsrådet Ingegerd Wärnersson om kamratstöd i skolan Barn ska uppleva att det både är roligt och lärande att gå i skolan, men så är det inte för alla. Många känner ångest och har ont i magen när de ska gå till skolan. Dagligen utsätts hundratusentals

Inlämnad: 2001-12-05 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2001/02:127 av Andersson, Yvonne (kd)

den 5 december Interpellation 2001/02:127 av Yvonne Andersson kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om trygghet för barn Familjen är den viktigaste miljön för våra barn. Den karakteriseras av närhet, omsorg och värme där familjemedlemmarna är engagerade i varandra. Barn som tidigt får träna den grundläggande levnadskonst

Inlämnad: 2001-12-05 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:350 av Sjölund, Anders (m)

den 4 december Fråga 2001/02:350 av Anders Sjölund m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om kommunala och fristående skolor Under en klang- och jubelföreställning på socialdemokraternas partikongress i Västerås nyligen presenterades ett förslag som innebär lägre eller helt slopad arbetsgivaravgift för kommuner och

Inlämnad: 2001-12-04 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)