Dokument & lagar (387 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:2143 av Svensson Smith, Karin (-)

den 20 september Fråga 2005/06:2143 av Karin Svensson Smith (-) till statsrådet Lena Sommestad (s) Cancerframkallande ämnen i fossila bränslen Våren 2001 biföll riksdagen en proposition om en kemikaliestrategi för en god miljö. Många har inspirerats av de stora grepp som tas för att minska

Inlämnad: 2006-09-20 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:2124 av Johansson, Jörgen (c)

den 12 september Fråga 2005/06:2124 av Jörgen Johansson (c) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin (s) Säkerhet för återställning av deponier För att garantera att deponier återställs krävs ekonomisk säkerhet av dem som ansvarar för deponin. Att så sker är rimligt då verksamheten ofta

Inlämnad: 2006-09-12 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:2123 av Svensson Smith, Karin (-)

den 12 september Fråga 2005/06:2123 av Karin Svensson Smith (-) till statsrådet Lena Sommestad (s) Ojnaremyr Länsstyrelsen har inventerat vilka områden på Gotland som bör komma i fråga för Natura 2000-klassning i enlighet med art- och habitatdirektivet. Regeringen har valt att till EU

Inlämnad: 2006-09-12 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:2103 av Fremling, Lennart (fp)

den 4 september Fråga 2005/06:2103 av Lennart Fremling (fp) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin (s) Helhetssyn på Sveriges koldioxidutsläpp Regeringen har den 31 augusti 2006 fattat beslut om en fördelningsplan för utsläppsrätter för koldioxid. Man är beredd att gratis dela ut rätter

Inlämnad: 2006-09-04 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:2097 av Wahlgren, Marie (fp)

den 1 september Fråga 2005/06:2097 av Marie Wahlgren (fp) till statsrådet Lena Sommestad (s) Östersjöinstitut i Simrishamn Östersjöns tillstånd är en av de viktigare miljöfrågorna i vårt närområde. När man pratar med forskare är det uppenbart att behovet av ökad forskning kring Östersjöns

Inlämnad: 2006-09-01 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:2042 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 21 augusti Fråga 2005/06:2042 av Ingegerd Saarinen (mp) till statsrådet Lena Sommestad (s) Information till nordiska grannländer Gunnar Kvassheim, ordförande i Stortingets energi- och miljöutskott, menar i Verldens Gang den 16 augusti att Sverige inte följt internationella avtal om

Inlämnad: 2006-08-21 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1959 av Fremling, Lennart (fp)

den 28 juli Fråga 2005/06:1959 av Lennart Fremling (fp) till statsrådet Lena Sommestad (s) Ökat skydd för Kebnekaisefjällen I många år har diskuterats möjligheten att skydda vår unika lappländska fjällvärld runt Kebnekaise bättre genom att skapa en nationalpark i området. Nu har även

Inlämnad: 2006-07-28 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1954 av Lindblad, Lars (m)

den 26 juli Fråga 2005/06:1954 av Lars Lindblad (m) till statsrådet Lena Sommestad (s) Omhändertagande av freon Under sommaren utsätts vi för stora mängder UV-strålning. Det ozonskikt som skyddar mot strålningen över norra halvklotet är fortfarande så tunt att strålningen från rymden

Inlämnad: 2006-07-26 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1897 av Pehrson, Johan (fp)

den 30 juni Fråga 2005/06:1897 av Johan Pehrson (fp) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin (s) Returförpackningar Sverige har ett framgångsrikt system för hantering av returförpackningar av aluminium och petflaskor. Återvinningsprocenten är hög men kunde bli än högre. En viktig

Inlämnad: 2006-06-30 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1876 av Svensson Smith, Karin (-)

den 27 juni Fråga 2005/06:1876 av Karin Svensson Smith (-) till statsrådet Lena Sommestad (s) Skydd av den biologiska mångfalden Riksdagen har vid upprepade tillfällen antagit att den biologiska mångfalden i Sverige ska säkras. Ett högexploaterande skogs- och jordbruk har lett till att

Inlämnad: 2006-06-27 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1836 av Olander, Ronny (s)

den 15 juni Fråga 2005/06:1836 av Ronny Olander (s) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist (s) Mördarsniglar Den spanska skogssnigeln, ofta kallad mördarsnigeln, och även hybrider av denna snigel har blivit en plåga för trädgårdsodlare i stora delar av landet. Jag möter många människor

Inlämnad: 2006-06-15 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1775 av Axelsson, Christina (s)

den 9 juni Fråga 2005/06:1775 av Christina Axelsson (s) till statsrådet Lena Sommestad (s) Dumpning av kemiska stridsmedel Vid ett besök av elever från Ösbyskolan i Värmdö blev jag uppmärksammad på problemet med de dumpningar av kemiska stridsmedel som utförts i Östersjön. Enligt uppgift

Inlämnad: 2006-06-09 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1751 av Fridolin, Gustav (mp)

den 2 juni Fråga 2005/06:1751 av Gustav Fridolin (mp) till statsrådet Lena Sommestad (s) Marknaden för handel med begagnade varor I arbetet för en omställning av samhället till att bli ekologiskt hållbart är det av största vikt att prylar används så länge som möjligt. Därför är marknaden

Inlämnad: 2006-06-02 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1710 av Thorén, Sverker (fp)

den 29 maj Fråga 2005/06:1710 av Sverker Thorén (fp) till statsrådet Lena Sommestad (s) Svensk ståndpunkt om Östersjögasledning Den gasledning som ska gå under Östersjön från Ryssland till Tyskland har varit livligt omdiskuterad och ifrågasatt men hittills har den svenska regeringen

Inlämnad: 2006-05-29 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1692 av Järrel, Henrik S (m)

den 23 maj Fråga 2005/06:1692 av Henrik S Järrel (m) till statsrådet Lena Sommestad (s) Åretruntbemanning på Gotska Sandön Flera medier rapporterade söndagen den 21 maj om att regeringen avser att riva upp avtalet om åretruntbemanning på Gotska Sandön, en av våra nationalparker. Genom

Inlämnad: 2006-05-23 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2005/06:474 av Andersson, Yvonne (kd)

den 22 maj Interpellation 2005/06:474 av Yvonne Andersson (kd) till statsrådet Lena Sommestad (s) Omberg som nationalpark Trakterna kring Omberg i västra Östergötland är unika med avseende på dess historia och rika naturvärden. Omberg är ett av Sveriges mest artrika skogslandskap med

Inlämnad: 2006-05-22 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Omberg som nationalpark

Skriftlig fråga 2005/06:1637 av Brodén, Anita (fp)

den 17 maj Fråga 2005/06:1637 av Anita Brodén (fp) till statsrådet Lena Sommestad (s) Våtmarker Riksdagen har antagit miljömålet Myllrande våtmarker. För att uppnå målet måste ytterligare åtgärder vidtas. Det som nu krävs är en strategi och en förenklad byråkrati för att möjliggöra en

Inlämnad: 2006-05-17 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1636 av Brodén, Anita (fp)

den 17 maj Fråga 2005/06:1636 av Anita Brodén (fp) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist (s) Våtmarker Våtmarker har en enorm betydelse för den biologiska mångfalden @ men också som en kvävefälla. Östersjöproblematiken hade förmodligen inte varit av den omfattningen om våtmarker

Inlämnad: 2006-05-17 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1599 av Brodén, Anne Marie (m)

den 12 maj Fråga 2005/06:1599 av Anne Marie Brodén (m) till statsrådet Lena Sommestad (s) Mobiltelefonanvändningens skaderisker Långvarig användning av mobiltelefon har under lång tid diskuterats. Är det skadligt eller inte? Åsikterna har gått isär och många har sagt att det inte finns

Inlämnad: 2006-05-12 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1567 av Thorén, Sverker (fp)

den 8 maj Fråga 2005/06:1567 av Sverker Thorén (fp) till statsrådet Lena Sommestad (s) Miljömål om partiklar Vid omröstningen i kammaren om riksdagens miljömål (bet. 2005/06:MJU3) röstade en majoritet bestående av fp, m, kd, c och mp mot regeringens proposition på tolv punkter. Riksdagen

Inlämnad: 2006-05-08 Besvarare: Lena Sommestad (S)