Dokument & lagar (1 846 träffar)

Betänkande 2018/19:SkU10

Riksdagen sa nej till cirka 170 motioner från allmänna motionstiden 2018. Motionerna handlar bland annat om särskild löneskatt för äldre som arbetar, expertskatt, skatt för personer med sjuk- och aktivitetsstöd och hushållsskatteavdrag. Andra områden är personalvårdsförmåner, reseavdrag, bil- och cykelförmån, avgifter till fackföreningar och arbetslöshetskassor, personaloptioner och gåvor till ideella ändamål.

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 20
Justering: 2019-03-12 Debatt: 2019-03-27 Beslut: 2019-03-28

Betänkande 2018/19:SkU10 (pdf, 745 kB) Webb-tv debatt om förslag: Inkomstskatt

Betänkande 2018/19:SkU15

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till att avskaffa skattereduktionen för fackföreningsavgifter. Avskaffandet av skattereduktionen var en del av Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation som riksdagen röstade igenom i december 2018. Skattereduktionen avskaffas från den 1 april.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2019-03-07 Debatt: 2019-03-13 Beslut: 2019-03-13

Betänkande 2018/19:SkU15 (pdf, 768 kB) Webb-tv debatt om förslag: Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift

Skriftlig fråga 2018/19:143 av Peter Persson (S)

Fråga 2018/19:143 Kontantdirektiv till bankerna av Peter Persson S till Statsrådet Per Bolund MP Den parlamentariskt sammansatta Riksbankskommittén överlämnade i juni sitt betänkande Tryggad tillgång till kontanter SOU 2018:42En enig kommitté, med representanter från alla riksdagspartier, föreslår i betänkandet att

Inlämnad: 2019-02-05 Svarsdatum: 2019-02-13 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2018/19:143 av Peter Persson (S) (pdf, 108 kB)

Motion 2018/19:2676 av Laila Naraghi m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2676 av Laila Naraghi m.fl. S Yrkeshögskola för jobben i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att befintliga kriterier tillsammans med hänsyn till industrins kompetensförsörjningsbehov och det regionala behovet ska


Utskottsberedning: 2018/19:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2676 av Laila Naraghi m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2676 av Laila Naraghi m.fl. (S) (pdf, 84 kB)

Motion 2018/19:2666 av Carina Ödebrink m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2666 av Carina Ödebrink m.fl. S Förbättrad infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för förbättrad infrastruktur i Jönköpings län och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2666 av Carina Ödebrink m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2666 av Carina Ödebrink m.fl. (S) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:2022 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2022 av Johanna Haraldsson m.fl. S Forskning kring kvinnors hälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i arbetet med nästa forskningsproposition beakta vikten av medicinsk forskning relaterad till kvinnors hälsa och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:UbU14

Motion 2018/19:2022 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2022 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:2241 av Peter Persson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2241 av Peter Persson m.fl. S Kombidirektivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över kombidirektivet och se över möjligheten att ge berörda myndigheter möjligheter att utbyta information för att få ordning och reda på vägarna, och


Utskottsberedning: 2018/19:TU11

Motion 2018/19:2241 av Peter Persson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2241 av Peter Persson m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:2237 av Peter Persson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2237 av Peter Persson m.fl. S Götalandsbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över möjligheten att ta ett principbeslut om att bygga hela Götalandsbanan och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2237 av Peter Persson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2237 av Peter Persson m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2105 av Carina Ödebrink m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2105 av Carina Ödebrink m.fl. S Principbeslut för hela Europabanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över möjligheten att ta ett principbeslut om att bygga hela Europabanan och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2105 av Carina Ödebrink m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2105 av Carina Ödebrink m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2099 av Carina Ödebrink m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2099 av Carina Ödebrink m.fl. S Jämlik tandvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tandvården ska vara jämlik och tillgänglig för alla och tillkännager detta för regeringen. Motivering En jämlik tandvård är en viktig del i arbetet med


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8

Motion 2018/19:2099 av Carina Ödebrink m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2099 av Carina Ödebrink m.fl. (S) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:2093 av Hanna Westerén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2093 av Hanna Westerén m.fl. S Hälso- och sjukvård på lika villkor i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att i dialog med SKL följa upp och säkerställa att vi har en sjukvård på lika villkor


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8

Motion 2018/19:2093 av Hanna Westerén m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2093 av Hanna Westerén m.fl. (S) (pdf, 86 kB)

Motion 2018/19:1771 av Teresa Carvalho m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1771 av Teresa Carvalho m.fl. S Kooperativt företagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör få i uppdrag att se över möjligheten att de regleringsbrev och instruktioner som riktas till näringslivsfrämjande myndigheter också


Utskottsberedning: 2018/19:NU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1771 av Teresa Carvalho m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1771 av Teresa Carvalho m.fl. (S) (pdf, 82 kB)

Motion 2018/19:2098 av Peter Persson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2098 av Peter Persson m.fl. S Stärk välfärden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att stärka den gemensamma välfärden och begränsa marknadskrafterna i skola, vård och omsorg och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det


Utskottsberedning: 2018/19:FiU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2098 av Peter Persson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2098 av Peter Persson m.fl. (S) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:1808 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1808 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. S Lokala sparbanker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över sparbankernas möjligheter att ta in externt kapital och tillkännager detta för regeringen. Motivering Organiserade verksamheter som


Utskottsberedning: 2018/19:FiU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1808 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1808 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:1968 av Peter Persson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1968 av Peter Persson S Bolagsstyrning inför framtiden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en egen associationsform som inkluderar hållbarhetsfokus och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vi behöver ett vitalt näringsliv


Utskottsberedning: 2018/19:CU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1968 av Peter Persson (S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1968 av Peter Persson (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:1766 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1766 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. S Anställda som äger Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en successiv och metodisk översyn av regler för att underlätta för anställda att ta över verksamhet och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:CU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1766 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1766 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S) (pdf, 85 kB)

Motion 2018/19:2027 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2027 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. S Det arbetsintegrerande sociala företaget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det arbetsintegrerande sociala företagandet bör vara en viktig resurs för arbetsmarknadspolitiska insatser och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:AU6 2018/19:FiU34 2018/19:NU7
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2018/19:2027 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2027 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S) (pdf, 97 kB)

Motion 2018/19:1619 av Peter Persson och Niklas Karlsson (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1619 av Peter Persson och Niklas Karlsson båda S Skydd för gemensam egendom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skydd för gemensam egendom och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den privata äganderätten har ett gott skydd i grundlagen.


Utskottsberedning: 2018/19:KU30

Motion 2018/19:1619 av Peter Persson och Niklas Karlsson (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1619 av Peter Persson och Niklas Karlsson (båda S) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:1167 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1167 av Johanna Haraldsson m.fl. S Jönköping University Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta Jönköping Universitys betydelse för regionens ekonomiska tillväxt och välfärd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vårt land


Utskottsberedning: 2018/19:UbU13

Motion 2018/19:1167 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1167 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:1084 av Carina Ödebrink m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1084 av Carina Ödebrink m.fl. S Apoteken förbättrad tillgänglighet och service Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över om det bör införas en minsta garanterad servicenivå när det gäller lagerhållningen av mediciner och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:SoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1084 av Carina Ödebrink m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1084 av Carina Ödebrink m.fl. (S) (pdf, 77 kB)