Dokument & lagar (55 träffar)

Interpellation 2012/13:99 av Nordén, Marie (S)

den 7 november Interpellation 2012/13:99 Kommunal skatteutjämning av Marie Nordén S till statsrådet Peter Norman M Utjämningskommittén fick av regeringen i september 2008 i uppdrag att utreda systemet för kommunalekonomisk utjämning. En enig kommitté överlämnade sitt slutbetänkande Likvärdiga förutsättningar

Inlämnad: 2012-11-07 Besvarare: Peter Norman (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kommunal skatteutjämning

Interpellation 2012/13:98 av Pertoft, Mats (MP)

den 7 november Interpellation 2012/13:98 Proposition om det nya skatteutjämningssystemet av Mats Pertoft MP till statsrådet Peter Norman M Den 27 april 2011 överlämnade Utredningen om en reformering av skatteutjämningssystemet sitt betänkande Likvärdiga förutsättningar Översyn av den kommunala utjämningen SOU 2011:39

Inlämnad: 2012-11-07 Besvarare: Peter Norman (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Proposition om det nya skatteutjämningssystemet

Interpellation 2012/13:90 av Bucht, Sven-Erik (S)

den 6 november Interpellation 2012/13:90 Skatteutjämningssystemet av Sven-Erik Bucht S till statsrådet Peter Norman M En enhällig utredning med alla partier, utom SD som inte deltog i utredningen, överlämnade sitt slutbetänkande Likvärdiga förutsättningar till regeringen i april 2011. Kommittén föreslog förändringar

Inlämnad: 2012-11-06 Besvarare: Peter Norman (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Skatteutjämningssystemet

Interpellation 2012/13:85 av Jakobsson, Leif (S)

den 1 november Interpellation 2012/13:85 Gränspendlarkommunerna och skatteutjämningen av Leif Jakobsson S till statsrådet Peter Norman M I alla våra gränsregioner bedrivs ett omfattande arbete för att utvidga arbetsmarknadsregionerna över nationsgränserna för att skapa bättre arbetsmarknader och tillgodose behovet

Inlämnad: 2012-11-01 Besvarare: Peter Norman (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Gränspendlarkommunerna och skatteutjämningen

Interpellation 2012/13:84 av Green, Monica (S)

den 1 november Interpellation 2012/13:84 Etiska regler för statliga bolag av Monica Green S till statsrådet Peter Norman M Alla företag borde följa etiska regler både i Sverige och i utlandet. Det är lättare för staten att ställa krav på de företag som staten har delägarskap i. Statligt ägda företag och bolag ska

Inlämnad: 2012-11-01 Besvarare: Peter Norman (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Etiska regler för statliga bolag

Interpellation 2010/11:12 av Green, Monica (S)

den 14 oktober Interpellation 2010/11:12 Kvaliteten i välfärden av Monica Green S till statsrådet Peter Norman M Tusentals jobb i välfärden skola, vård och omsorg har försvunnit. Enligt en rapport från Konjunkturinstitutet som regeringen refererar till i budgetpropositionen rör det sig om ca 30 000 jobb. Korrigerar

Inlämnad: 2010-10-14 Besvarare: Peter Norman (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kvaliteten i välfärden

Interpellation 2001/02:176 av Tolgfors, Sten (m)

den 17 januari Interpellation 2001/02:176 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om Ekeskolan Ekeskolan finns inte längre, ens till namnet. Numera heter det Resurscenter Syn, Örebro. Den 1 juli 2001 antogs de sista eleverna till specialskolan Ekeskolan. Hädanefter kommer behövande blinda och synskadade

Inlämnad: 2002-01-17 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2001/02:173 av Tolgfors, Sten (m)

den 16 januari Interpellation 2001/02:173 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om forskningsbaserade åtgärdsprogram mot mobbning För många barn var jullovet en andhämtningspaus från utsatthet och mobbning. Stressade och oroliga går tusentals barn till skolan med vetskapen om att händer inget i dag,

Inlämnad: 2002-01-16 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2001/02:128 av Green, Monica (s)

den 5 december Interpellation 2001/02:128 av Monica Green s till statsrådet Ingegerd Wärnersson om kamratstöd i skolan Barn ska uppleva att det både är roligt och lärande att gå i skolan, men så är det inte för alla. Många känner ångest och har ont i magen när de ska gå till skolan. Dagligen utsätts hundratusentals

Inlämnad: 2001-12-05 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:173 av Tolgfors, Sten (m)

den 7 november Fråga 2001/02:173 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om friskolor Det är klart att man inte kan förbjuda vinst. Vi kan ju inte säga att bara förlustbringande företag får driva skolor.Wanja Lundby Wedin, ordförande för LO i entreprenör.se, återgivet i DN den 6 november 2001. Skolministern

Inlämnad: 2001-11-07 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:172 av Tolgfors, Sten (m)

den 7 november Fråga 2001/02:172 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om skolans problem Regeringen arbetar oförtrutet vidare för att minska mångfalden i den svenska skolan. Framför allt kringskär regeringen friskolornas möjligheter. Det senaste i raden av förslag avsedda att strypa kreativiteten

Inlämnad: 2001-11-07 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1624 av Tolgfors, Sten (m)

den 28 augusti Fråga 2000/01:1624 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om skolans kunskap om åtgärdsprogram mot mobbning Genom ett forskningsbaserat åtgärdsprogram kan den sociala miljön i skolan omstruktureras och mobbningen minskas med hälften. Det innebär att 75 000 barn både offer och förövare

Inlämnad: 2001-08-28 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1623 av Tolgfors, Sten (m)

den 28 augusti Fråga 2000/01:1623 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om åtgärdsprogram mot mobbning Det är politikens ansvar att se till att skolan klarar att förebygga, upptäcka och stoppa mobbning. Det är oacceptabelt att staten via skolplikten beordrar barn och ungdomar att vistas i en miljö

Inlämnad: 2001-08-28 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1594 av Tolgfors, Sten (m)

den 17 augusti Fråga 2000/01:1594 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om åtgärdsprogram mot mobbning Tiotusentals barn mår dåligt av oro för mobbning inför skolstarten. Tusentals lider i onödan, eftersom det går att förebygga och hindra mobbning. Genom ett forskningsbaserat åtgärdsprogram kan den

Inlämnad: 2001-08-17 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1073 av Tolgfors, Sten (m)

den 19 april Fråga 2000/01:1073 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om stöd för polisanmälan av skolvåld Jag har i flera frågor till skolministern påpekat vikten av att mobbning inte ska accepteras och våld polisanmälas i alla skolor. Fler och fler ger uttryck för behovet av ökad tydlighet. Häromdagen

Inlämnad: 2001-04-19 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1044 av Tolgfors, Sten (m)

den 9 april Fråga 2000/01:1044 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om kommunernas ansvar för barn med funktionshinder Handikappombudsmannens rapport visar att rörelsehindrade elever är utestängda från 40 av landets gymnasieskolor. Barn med rörelsehinder är också utestängda från hälften av landets

Inlämnad: 2001-04-09 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1043 av Tolgfors, Sten (m)

den 9 april Fråga 2000/01:1043 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om våldsbrott i skolan Efter flera års påtryckningar från moderat håll kom förra skolministern Ylva Johansson slutligen fram till ställningstagandet att det var positivt och riktigt att skolan polisanmälde våldsbrott begångna i skolan.

Inlämnad: 2001-04-09 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1042 av Tolgfors, Sten (m)

den 9 april Fråga 2000/01:1042 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om kvaliteten på den kommunala skolan för barn med funktionshinder Av FN:s standardregler framgår att alla medlemsländer ska införa handlingsprogram som gör den fysiska miljön tillgänglig, oavsett vilka eller hur stora funktionsnedsättningar

Inlämnad: 2001-04-09 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:867 av Tolgfors, Sten (m)

den 12 mars Fråga 2000/01:867 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om friskolor Mer än var tionde elev som lämnade grundskolan förra året saknade behörighet för gymnasiestudier. De hade inte nått godkänt i något av kärnämnena svenska, engelska eller matematik. Det finns stora skillnader mellan olika

Inlämnad: 2001-03-12 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:826 av Tolgfors, Sten (m)

den 1 mars Fråga 2000/01:826 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om mobbning Nyligen presenterade BRIS sin årsrapport. Den visade att antalet samtal har ökat med 50 Antalet samtal om mobbning har ökat med 40 och är det problem som barnen oftast ringer till BRIS om. Många av barnen som ringer till

Inlämnad: 2001-03-01 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Paginering