Dokument & lagar (58 träffar)

Motion 2017/18:2680 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2680 av Carina Ohlsson m.fl. S Vapenexport med demokratikriterier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om när statusen för demokrati och mänskliga rättigheter eller om ett land är i väpnad konflikt är ett hinder för svensk vapenexport och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:UU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2680 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2680 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2017/18:2602 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2602 av Monica Green m.fl. S Menstruationsskydd i bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om alla flickors och kvinnors rätt till menstruationsskydd, att undervisningen om mens måste öka och att tabun omkring mens måste bort, och detta tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2602 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2602 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Betänkande 2015/16:UU16

Interparlamentariska unionen, IPU, arbetar för fred och mellanfolkligt samarbete och har idag 167 nationella parlament som medlemmar. I IPU:s uppgifter ingår att främja personliga kontakter mellan parlamentsledamöter i alla länder och att verka för de parlamentariska institutionernas utveckling.

Riksdagsstyrelsen har tagit fram en redogörelse för IPU:s verksamhet och den svenska IPU-delegationens arbete under året.

Utrikesutskottet konstaterar att den svenska delegationen deltagit aktivt i IPU:s möten. Den svenska delegationen anordnade under året tre seminarier i riksdagen med koppling till arbetet i IPU. Utskottet anser att riksdagens parlamentariska delegationer bör verka för demokrati och mänskliga rättigheter samt arbeta för att stärka parlamentens roll.

Riksdagen lade redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2016-04-14 Debatt: 2016-04-28 Beslut: 2016-05-11

Betänkande 2015/16:UU16 (pdf, 216 kB) Webb-tv debatt om förslag: Interparlamentariska unionen (IPU)

Motion 2015/16:1442 av Monica Green (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1442 av Monica Green S En feministisk utrikespolitik och UN Women Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av en feministisk utrikespolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2015/16:UU1 2016/17:UU15
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:1442 av Monica Green (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1442 av Monica Green (S) (pdf, 63 kB)

Motion 2015/16:1427 av Monica Green (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1427 av Monica Green S Jämställdhet i de nya millenniemålen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av ett fortsatt svenskt engagemang för en jämställd värld och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ett omfattande arbete inom


Utskottsberedning: 2015/16:UU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1427 av Monica Green (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1427 av Monica Green (S) (pdf, 64 kB)

Motion 2015/16:1409 av Monica Green (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1409 av Monica Green S Stöd till kvinnorna i Palestina Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stöd till kvinnorna i Palestina och tillkännager detta för regeringen. Motivering Israel ockuperar Västbanken och östra Jerusalem sedan 1967. Sedan


Utskottsberedning: 2015/16:UU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1409 av Monica Green (S) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:1409 av Monica Green (S) (pdf, 63 kB)

Betänkande 2014/15:UU12

Riksdagsstyrelsen har lämnat en redogörelse för verksamheten inom Interparlamentariska unionen, IPU, under 2014. Redogörelsen beskriver också arbetet som riksdagens delegation till IPU har utfört under 2014. Riksdagen lade redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2015-03-26 Debatt: 2015-04-08 Beslut: 2015-04-09

Betänkande 2014/15:UU12 (pdf, 182 kB) Webb-tv debatt om förslag: Interparlamentariska unionen (IPU)

Motion 2014/15:2146 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2146 av Monica Green m.fl. S Barnen i Palestina Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om barnen i Palestina. Motivering Gaza är sönderbombat och det är än mer omöjligt att leva på den lilla landremsan än före det senaste


Utskottsberedning: 2015/16:UU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2146 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2146 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2013/14:U296 av Sara Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:U296 av Sara Karlsson m.fl. S Om den svenska vapenexporten S4258 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skärpa reglerna för svensk vapenexport. Motivering För Socialdemokraterna är internationellt arbete för fred


Utskottsberedning: 2013/14:UU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:U296 av Sara Karlsson m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:U291 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:U291 av Monica Green m.fl. S Barnen i Palestina S4170 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den humanitära situationen för de palestinska barnen. Motivering I det av Israel ockuperade Gaza och på Västbanken lever


Utskottsberedning: 2013/14:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:U291 av Monica Green m.fl. (S) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:U290 av Sara Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:U290 av Sara Karlsson m.fl. S Sexuell och reproduktiv hälsa som fokusområde för svenskt bistånd S4255 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att prioritera SRHR-frågor inom det svenska biståndet. Motivering Sedan 1994


Utskottsberedning: 2013/14:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:U290 av Sara Karlsson m.fl. (S) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:U289 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:U289 av Monica Green m.fl. S Stöd till kvinnorna i Palestina S4169 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stöd till kvinnorna i Palestina. Motivering Israel ockuperar Västbanken och östra Jerusalem sedan 1967, och


Utskottsberedning: 2013/14:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:U289 av Monica Green m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:U283 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:U283 av Hillevi Larsson m.fl. S Västsahara S4259 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör vara drivande inom EU och FN för att ge det västsahariska folket självbestämmande. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2013/14:UU15
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2013/14:U283 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (doc, 68 kB)

Motion 2013/14:U293 av Åsa Lindestam m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:U293 av Åsa Lindestam m.fl. S Fler svenskar på tjänster i FN S4115 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en strategi för hur Sverige ska kunna inneha fler viktiga poster inom Förenta nationerna. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:UU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:U293 av Åsa Lindestam m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:U268 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:U268 av Roza Güclü Hedin m.fl. S Ny handlingsplan för resolution 1325 S4225 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om implementeringsarbetet med FN:s resolution 1325 och om utvärderingen av detta. Motivering FN:s säkerhetsrådsresolution


Utskottsberedning: 2013/14:UU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:U268 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (doc, 64 kB)

Betänkande 2012/13:UU5

Riksdagsstyrelsen har lämnat en redogörelse för verksamheten inom Interparlamentariska unionen, IPU, och den svenska IPU-delegationens arbete under 2011. Utrikesutskottet har behandlat redogörelsen. Riksdagen godkände det utskottet skriver i betänkandet.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2012-09-25 Justering: 2012-10-23 Debatt: 2012-11-07 Beslut: 2012-11-07

Betänkande 2012/13:UU5 (pdf, 28 kB) Webb-tv debatt om förslag: Interparlamentariska unionen (IPU)

Motion 2012/13:U320 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:U320 av Carina Ohlsson m.fl. S Miljörisker på Kolahalvön och i Barentsområdet S9178 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om miljöriskerna på Kolahalvön och i Barentsområdet. Motivering Bevakning och åtgärder med anledning


Utskottsberedning: 2012/13:UU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:U320 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:U309 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:U309 av Roza Güclü Hedin m.fl. S Ny handlingsplan för resolution 1325 S9182 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om handlingsplanen för resolution 1325. Motivering FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 2000 uppmanar FN:s


Utskottsberedning: 2013/14:UU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:U309 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (doc, 61 kB)

Motion 2012/13:U323 av Thomas Strand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:U323 av Thomas Strand m.fl. S Ursprungsmärkning av israeliska bosättarprodukter S9102 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att den svenska regeringen både nationellt och i EU kraftfullt verkar för att ursprungsmärkningen


Utskottsberedning: 2012/13:UU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:U323 av Thomas Strand m.fl. (S) (doc, 63 kB)

Motion 2012/13:U297 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:U297 av Roza Güclü Hedin m.fl. S Kvinnors rätt till sin egen kropp S9151 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kvinnors rätt till sin egen kropp. Motivering En mycket kritisk fråga rörande kvinnors säkerhet och skydd

2012-10-02

Motion 2012/13:U297 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (doc, 60 kB)
Paginering