Dokument & lagar (28 träffar)

Motion 1997/98:Fi39 av Inger Segelström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Fi39 av Inger Segelström m.fl. s med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition Det är ingen tvekan om att kunskapslyftet blivit en succé. Många kvinnor har tagit chansen att vidga sina kunskaper och sin kompetens. Studieintresset har ökat och många vill fortsätta


Utskottsberedning: -1997/98:FiU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Fi38 av Inger Segelström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Fi38 av Inger Segelström m.fl. s med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition Jämställdhet i informationssamhället Vi instämmer helt i regeringens uppfattning att informationstekniken betyder mycket för Sveriges konkurrenskraft och i konstaterandet att det behövs


Utskottsberedning: -1997/98:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Ju23 av Inger Segelström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Ju23 av Inger Segelström m.fl. s med anledning av prop. 1997/98:55 Kvinnofrid Åtgärder för drogmissbrukande prostituerade Regeringen föreslår i propositionen Kvinnofrid att det den 1 januari 1999 blir förbjudet att köpa sexuella tjänster. Riksdagen kommer att behandla propositionen våren


Utskottsberedning: -1997/98:JuU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Ub480 av Ingvar Johnsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub480 av Ingvar Johnsson m.fl. s Forskning och utbildning vid de västsvenska högskolorna De västsvenska länen, Halland och Västra Götaland med över 1,7 miljoner invånare, är för sin framtid och utveckling mer än någonsin beroende av en utbildning och forskning som växer. Därför är det


Utskottsberedning: -1997/98:UbU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Ub277 av Berit Andnor m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub277 av Berit Andnor m.fl. s Skolans sex och samlevnadsundervisning Hälsofrågor griper på olika sätt in i skolans och den enskilde elevens vardag. De är aktuella inom olika ämnen och kunskapsområden. Flera kunskapsområden är hälsorelaterade och förtjänar lyftas fram och beskrivas just för


Utskottsberedning: -1997/98:UbU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Ub268 av Eva Arvidsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub268 av Eva Arvidsson m.fl. s Barns rätt till barnomsorg Det är, enligt svensk lag, förskoleverksamhetens uppgift att genom pedagogisk verksamhet erbjuda barn fostran och omvårdnad. Skolbarnsomsorgens uppgift är att komplettera skolan samt erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.


Utskottsberedning: -1997/98:UbU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Ub263 av Christina Axelsson och Monica Green (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub263 av Christina Axelsson och Monica Green s IT-pedagogik Tidig tillgång i livet till datorer anses av många i dag som ett måste. Det talas stort om den omvälvande förändringen som sker från industrisamhälle till informationssamhälle. Vi diskuterar vilka kompetenshöjande åtgärder som behövs


Utskottsberedning: -1997/98:UbU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Ub254 av Monica Green m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub254 av Monica Green m.fl. s Barnens bästa Med anledning av socialtjänstlagen som slår fast att alla beslut som ska fattas fortsättningsvis ska utgå från barnens bästa måste vi se till att vi får ett barnvänligt klimat i Sverige. Barn mår bra i Sverige, vårt välfärdssystem ligger i toppen.


Utskottsberedning: -1997/98:UbU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:U414 av Inger Segelström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:U414 av Inger Segelström m.fl. s Kärnvapennedrustning Vi s-kvinnor har under många år haft företrädare som arbetat för fred och nedrustning. Det har funnits en stark opinion i Sverige för detta och det har resulterat i att vi från svensk sida i olika internationella fora kunnat driva dessa


Utskottsberedning: -1997/98:UU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:T910 av Monica Green m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:T910 av Monica Green m.fl. s IT-satsning på kvinnor I samband med budgetpropositionen finns en avstämning av målet om att halvera den öppna arbetslösheten. Där redogörs för den IT-satsning som regeringen med Industriförbundet och företrädare för IT-branschen startar inom ramen för arbetsmarknadsutbildningen.Vi


Utskottsberedning: -1997/98:AU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:So333 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:So333 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. s Tatuering och piercing Det har blivit något av ett mode att pierca och tatuera sig. Antalet personer som låtit tatuera respektive pierca sig ökar lavinartat och det i huvudsak i kretsen av ungdomar. Då en sådan kroppssmyckning åtminstone vad gäller tatuering


Utskottsberedning: -1997/98:SoU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:So331 av Birthe Sörestedt m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:So331 av Birthe Sörestedt m.fl. s Kvinnors hälsa Välfärdspolitikens mål är att ge alla människor förutsättningar att leva ett gott liv. Att gemensamt ta hand om barn, gamla och sjuka är ett grundläggande inslag i ett solidariskt samhälle. Vård och omsorg ska kännetecknas av trygghet, kvalitet


Utskottsberedning: ---1997/98:SoU12
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Sk690 av Urban Ahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk690 av Urban Ahlin m.fl. s Skattereglerna för kraftvärmeproduktion För utvecklingen av ett ekologiskt hållbart samhälle är omställningen av energisystemet central. Energiöverenskommelsen innebär att den första reaktorn i Barsebäck skall tas ur drift före den 1 juli 2001. Villkoren för


Utskottsberedning: -1997/98:SkU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:N218 av Urban Ahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:N218 av Urban Ahlin m.fl. s Industriella utvecklingscentra Forskning och utveckling liksom utbildning är centrala för framväxten av väl fungerande arbetsmarknader och attraktiva utvecklingsmiljöer. I kunskapssamhället betyder nätverk och utvecklingsmiljöer mycket mer än i det gamla industrisamhället.


Utskottsberedning: -1997/98:NU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Kr214 av Kjell Nordström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Kr214 av Kjell Nordström m.fl. s Schlagermuseum i Skara Populärmusiken är den kulturyttring som under 1900-talet når flest människor Över tre miljoner såg den svenska uttagningen till den senaste melodifestivalen. Svensk populärmusik är en väsentlig exportartikel, enbart till Japan är exporten


Utskottsberedning: -1997/98:KrU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Ju934 av Inger Segelström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Ju934 av Inger Segelström m.fl. s Kvinnofrid Den kvinnosyn som kommer till uttryck i mäns våld mot kvinnor, prostitution, pornografi, incest och sexuella trakasserier på arbetsplatserna låter sig svårligen förenas med samhällets jämställdhetsmål som bl a innebär att kvinnor och män skall


Utskottsberedning: --------------1997/98:JuU13 1997/98:JuU9 1997/98:SfU9 1997/98:SkU5
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Ju926 av Eva Arvidsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Ju926 av Eva Arvidsson m.fl. s Statligt grundstöd till brottsofferjourerna Brottsofferjourernas utveckling i Sverige hänger samman med att personer som kommit i kontakt med brottsoffer genom sitt arbete, framförallt inom polisen, uppmärksammat att brottsoffer inte fullt ut får den hjälp


Utskottsberedning: -1997/98:JuU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Ju723 av Inger Segelström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Ju723 av Inger Segelström m.fl. s Kriminaliserad könshandel Inget samhälle som vill göra anspråk på att vara demokratiskt och bygga på respekt för allas lika värde kan fortsätta att acceptera könshandel, dvs att män kan köpa kvinnor för pengar. Vi ser kriminalisering av könsköparna som ett


Utskottsberedning: -1997/98:JuU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo766 av Agneta Brendt m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo766 av Agneta Brendt m.fl. s Skydd av skog Långsiktiga åtgärder för att skydda urskogar och annan skyddsvärd skog Portalparagrafen i den nya skogsvårdslagen lag 1993:553 speglar på ett utmärkt sätt svenska folkets inställning till skogen. Skogen är en nationell tillgång som skall skötas


Utskottsberedning: -1997/98:JoU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo759 av Monica Green m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo759 av Monica Green m.fl. s Ett hållbart Västsverige Miljökänsligheten i Västsverige är något annorlunda än på de flesta andra håll i Sverige. Det grunda Kattegatt är känsligt för övergödning på grund av sin förhållandevis låga vattenmassa, berggrunden har liten förmåga att neutralisera


Utskottsberedning: ----1997/98:JoU2 1997/98:JoU20 1997/98:JoU26 1997/98:NU8
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Paginering